back

Інтерв’ю з Міністром юстиції України Миколою Оніщуком

12 лютого 2010

Микола Оніщук: «Суддівська відповідальність потребує вдосконалення»

В грудні 2009 року відбулось засідання Кабінету Міністрів України, на якому обговорювались проблеми щодо подолання корупції, в тому числі в сфері судочинства та розглядались шляхи їх розв’язання. За результатами цього засідання Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про доцільність розробки Міністерством юстиції України відповідного законопроекту. Про те, яким чином законопроект може впливати на суддів та рівень корупції в судах, ми спілкуємося із головним юристом країни, Міністром юстиції України Миколою Оніщуком.

- Пане Міністре, розкажіть про законопроект і які проблеми він дозволяє усунути?

- Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму добору суддів та притягнення їх до відповідальності" направлений зокрема, на вдосконалення механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та покращення ефективності функціонування цього інституту в цілому.

Задля цього проектом пропонується розмежувати компетенцію існуючих на сьогодні кваліфікаційних комісій суддів щодо добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. З цією метою передбачається створення Дисциплінарної комісії суддів України як окремого, постійно діючого органу в системі судоустрою, функції якого зводитимуться виключно до вирішення питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

- Наше суспільство, на жаль, звикло до того факту, що судді не несуть відповідальності за свої дії. Яким чином буде працювати ця комісія і як можна буде поскаржитися на того чи іншого суддю?

Перше. На відміну від нинішнього механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, за яким право ініціювати розгляд такого питання належить лише уповноваженим законом суб’єктам, в тому числі Міністру юстиції, проектом передбачається наділити таким правом кожного, кому відомі такі факти.

Друге. З метою забезпечення оперативності та ефективності роботи Дисциплінарної комісії проектом запроваджується інститут дисциплінарних інспекторів, які проводитимуть відповідні перевірки щодо фактів порушень суддями закону та здійснюватимуть всі процедурні дії для підготовки матеріалів на розгляд Комісії. Службу дисциплінарних інспекторів пропонується створити як урядовий орган, що діятиме при Міністерстві юстиції.

Третє. Розгляд дисциплінарної справи відбуватиметься на засадах змагальності подібно до судового розгляду, під час якого заслуховуватиметься повідомлення дисциплінарного інспектора про результати здійснення перевірки, пояснення судді, щодо якого розглядалась справа, та (або) його представника, а також інших заінтересованих осіб.

Запровадження таких підходів дозволить уникнути зосередженості в одних руках функцій перевірки фактів дисциплінарних проступків суддів та безпосереднього розгляду питань про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Одночасно з цим. проектом визначаються чіткі підстави і строки притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, що унеможливить зловживання при прийнятті відповідних рішень.

На сьогодні, як відомо, механізм притягнення суддів до відповідальності дещо інший. Так, право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді належить народним депутатам України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Верховного Суду України (голові вищого спеціалізованого суду - щодо судді відповідного спеціалізованого суду, за винятком ініціювання звільнення судді). Міністру юстиції України, голові відповідної ради суддів та членам Ради суддів України.

У зв’язку з цим, Міністерством юстиції проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо підстав та порядку притягнення суддів до відповідальності. Відповідні роз’яснення можна знайти на офіційному сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Доступ до правосуддя». У цій рубриці також міститься і зразок розробленої Міністерством заяви щодо неправомірних дій судді. Цей зразок заяви містить всі необхідні вимоги щодо інформації, яку заявник повинен надати Міністерству для оперативного вирішення питання? щодо наявності достатніх підстав для ініціювання дисциплінарної відповідальності судді. Крім того, зазначену інформацію можна отримати у друкованому вигляді у всіх місцевих управліннях юстиції.

За результатами розгляду таких заяв, за наявності достатніх підстав Міністром юстиції вносяться відповідні подання до кваліфікаційних комісій суддів, які безпосередньо вирішують питання про застосування до судді дисциплінарного стягнення.

- Чим аргументується створення такої структури при Міністерстві юстиції? Чому не Міністерство внутрішніх справ?

- В даному випадку слід виходити з того, що Міністерство юстиції є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики. Фахівці Міністерства мають відповідні знання та досвід роботі з кваліфікаційними комісіями суддів, підготовці подань щодо дисциплінарної відповідальності суддів, тому Міністерство в повній мірі здатне організувати фахову, ефективну перевірку фактів порушення суддями законодавства.

- На Вашу думку, цього достатньо, щоб судді стали більш відповідальними і кваліфікованими?

- З точки зору відповідальності у поєднанні з уточненням підстав для цього - так. Якщо говорити про фаховість суддів, проект пропонує запровадити нову систему добору суддів, який полягатиме у складанні кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування та співбесіди. Варто зазначити, що незалежне тестування, запроваджене Міністерством юстиції минулого року для нотаріусів, повністю себе виправдаю як спосіб боротьби з корупцією.

Задля підвищення рівня підготовленості кандидатів на посаду судді до специфіки суддівської професії, особливо в практичних аспектах, проектом запроваджується обов’язкове проходження ними спеціалізованої професійної підготовки в Академії судді України. Такий механізм існує в багатьох європейських країнах і показує доволі високу ефективність такої форми підготовки.

Головним напрацюванням проекту в цій частині є запровадження по суті нового механізму добору суддівських кадрів, що передбачає доступ до суддівської професії, а не до конкретної посади в конкретному суді, як є на сьогодні та є одним із корупціогенних чинників в судовій системі.

- Яких змін Ви очікуєте внаслідок прийняття даного проекту як закону?

В першу чергу, очікується посилення відповідальності суддів - у судді збільшується кількість ризиків бути покараним за зловживання повноваженнями, та покращення в цілому ситуації в судовій системі. Запровадження дієвих механізмів реагування на порушення суддями законодавства при розгляді справ та оперативне вирішення питань, пов’язаних із притягненням їх до дисциплінарної відповідальності.

По-друге - проект усуває самий суттєвий корупційний чинник, який не дозволяє нашій судовій системі ефективно працювати. Українське суспільство нарешті мати можливість отримувати високоморальних і високопрофесійних фахівців, які будуть стояти на захисті інтересів громадян. Сподіваюся, що рівень скарг на суддів, які я отримуй практично щодня знизиться в рази і люди будуть задоволені роботою судової гілки влади.