27 липня 2011

 

Україна впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Видані Укази Президента України: «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», які покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

З метою організації виконання даних нормативно-правових актів голова райдержадміністрації підписав розпорядження "Про доступ до публічної інформації".

Відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

1. інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2. нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3. перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11. інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

Розпорядженням голови Сосницької РДА від 13 травня 2011 року особою, відповідальною за організацію доступу до інформації, якою володіє райдержадміністрація, визначено керівника апарату Сосницької районної державної адміністрації.

Розпорядженням голови Сосницької РДА  від 14.06.2019 р. № 119 " Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 13.05.2011 р. № 91" функції забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покладено  на головного спеціаліста загального відділу, організаційної роботи та контролю апарату районної державної адміністрації.

Розпорядженням голови Сосницької РДА  від 21.10.2011 року № 215  "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію"   затверджено Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації; розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації.

Розпорядженням голови Сосницької РДА   від 17.01.2017 року № 7 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів,що містять службову інформацію"   затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Сосницькій районній державній адміністрації; визначено категорії посад працівників райдержадміністрації, які допускаються до роботи з виданнями з грифом «Для службового користування». 

До відома громадян

Постанова КМУ № 740 Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Порівняльний аналіз запитів на публічну інформацію та звернень громадян.