back

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ, ЗАТВЕРДЖЕНІ НАКАЗОМ МОН УКРАЇНИ ВІД 07.12.2018 № 1362 (ЗМІНИ ЗГІДНО З НАКАЗОМ МОН УКРАЇНИ ВІД 09.01.2020 № 21)

31 липня 2020

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 07 грудня 2018 року № 1362

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018
  року № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення
  Класного журналу учнів першого класу Нової української школи», такі зміни:
  1) заголовок наказу викласти в такій редакції:
  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного
  журналу учнів початкових класів Нової української школи»;
  2) пункт 1 викласти в такій редакції:
  «1. Затвердити методичні рекомендації щодо заповнення Класного
  журналу учнів початкових класів Нової української школи, що додаються.»;
  3) у пункті 3 слова «першого класу» замінити словами «початкових класів
  Нової української школи».
  2
 2. Внести до Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного
  журналу учнів першого класу, затверджених наказом Міністерства освіти і
  науки України від 07 грудня 2018 року № 1362, такі зміни:
  1) заголовок викласти в такій редакції:
  «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів
  початкових класів Нової української школи»;
  1) у другому реченні абзацу шостого слова та цифру «у 1 класі»
  виключити;
  2) абзац восьмий викласти в такій редакції:
  «Освітня галузь «Математична» реалізується через вивчення окремого
  навчального предмета «Математика» (за типовою освітньою програмою
  О. Савченко у 1-2 класах – 4 години, у 3-4 класах – 5 годин на тиждень; за
  типовою освітньою програмою Р. Шияна у 1-2 класах – 3 години, у 3-4 класах –
  4 години на тиждень) та включенням програмового змісту з математики,
  розрахованого на 1 навчальну годину, в інтегрований курс «Я досліджую світ»
  (за типовою освітньою програмою Р. Шияна). При заповненні журналу
  навчальний предмет «Математика» фіксується на одній сторінці, зміст
  записується відповідно до календарно-тематичного планування.»;
  3) після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
  1 ^
  «Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи
  здійснюється вербально. Облік результатів завершального (підсумкового)
  оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня
  навчальних досягнень учня/учениці, фіксується в свідоцтві досягнень.
  У 1 класі домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у
  Класному журналі. У 2 класі домашнє завдання є необов’язковим, проте на
  непарній сторінці розвороту журналу в графі «Завдання додому» можуть
  зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання.
  У 3-4 класах домашні завдання, у разі їх надання, обов’язково фіксуються
  у Класному журналі. У відповідній графі стисло записуються зміст (сторінки
  підручника, номери задач тощо) та/або спосіб виконання завдання (вивчити
  напам’ять, повторити, розв’язати тощо). Допускається запис домашнього
  завдання (назва тексту тощо) мовою навчального предмета (іноземною,
  національної меншини).
  На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та
  відповідно не фіксується у Класному журналі.».
  з
 3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та
  інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку
  у справах архіву.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.