back

Оголошення по додатковий збір ідей проектів до Плану реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року

30 червня 2020

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ДОДАТКОВИЙ ЗБІР ІДЕЙ ПРОЄКТІВ

до Плану реалізації у  2021-2023 роках Стратегії  сталого розвитку Чернігівської області  на період до 2027 року

Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо змін та доповнень до Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках (затверджені рішенням сесії обласної ради від 18.12.2019 № 4-21/VІІ)  в частині доповнення стратегічної цілі 4 «Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності» (яка розроблена на засадах смарт-спеціалізації області) оперативною ціллю 4.4. «Сприяння розвитку інноваційно спрямованих галузей промисловості з високим рівнем доданої вартості», а також необхідності внесення змін до технічних завдань на інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку (відповідно до нової Форми, визначеної Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації).

Зважаючи на викладене та необхідність доповнення Плану заходів з реалізації Стратегії технічними завданнями на розвиткові проєкти, оголошується додатковий збір проєктних ідей до технічних завдань на інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку.

Запрошуємо усіх осіб, зацікавлених у розвитку регіону, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати  додаткову(і) ідею (ї) проєкту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії (форма додається).

Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

  1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
  2. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  3. Термін реалізації проєкту – не більше як 3 роки (2021 - 2023 роки).
  4. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.
  5. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається.
  6. Проєктна ідея відповідає одному із завдань Стратегії  сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 р.

Перелік цілей та завдань викладено у додатку 2 до цього оголошення.

Проєктну ідею (заповнену форму) має бути надіслано до 29 червня 2020 року на адресу електронної пошти Департаменту розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації der_аnа[email protected] з поміткою «До Плану реалізації Стратегії».

За результатами відбору експертними групами кращі проєктні ідеї увійдуть до технічних завдань на інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку Плану реалізації Стратегії.

Просимо звернути УВАГУ! Приймаються тільки нові проєктні ідеї або зміни і доповнення до технічних завдань, що містяться у Плані з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії до 2027 року (розміщений за посиланням http://cg.gov.ua/web_docs/1/2019/04/docs/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D_2021-2023_%D0%9E%D0%9A_.pdf),  відповідно до нової форми.

При розгляді проєктних ідей перевага буде надаватися розвитковим проєктам (наприклад таким, які можуть бути так званими «точками зростання», що мають сприяти розвитку економіки та стимулюватимуть наповнення місцевих бюджетів).

Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь, будь ласка, за телефонами:   675-692, 774-493.

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЄКТУ

до технічного завдання на інвестиційну програму і проєкт регіонального розвитку до Плану реалізації у 2021 - 2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року

 

1.Ваші контакти:

 

Посада,

 

прізвище, ім’я,  по-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і мобільний):

 

2. Електронна адреса:

 

3. Назва проєкту

Назва проєкту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів, наскільки це можливо.

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

Вкажіть № і назву  завдання Стратегії області, якого стосується проєктна ідея.

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту

Зазначте, в яких населених пунктах чи районах області має реалізовуватись проєкт.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт

Опишіть проблеми, які можна вирішити  в результаті впровадження проєкту.

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт.

 

8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів

 

9. Основні заходи проєкту

 

10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Всього

 

 

 

 

державний бюджет:

 

 

 

 

         державний фонд регіонального розвитку

 

 

 

 

         інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

            міжнародна допомога

 

 

 

 

            приватні інвестори

 

 

 

 

11. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту.

Приклади  Технічних завдань на інвестиційну програму і проєкт регіонального розвитку додаються (додаток 3).

Це оголошення, форма пропозиції ідеї проєкту, стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року, приклади технічних завдань та інша інформація щодо цієї ініціативи розміщені на сайті Чернігівської обласної державної адміністрації:  http://cg.gov.ua/ в Рубриці Галузева інформація - Стратегія регіонального розвитку - Стратегія сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року.