back

Вода - це життя, а чиста вода - основа здоров’я

31 березня 2020

Вода – життя, а чиста вода - основа здоров’я

Вода – це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода і, навпаки, де знаходиться вода, там є життя. 

     Протягом життя людина в середньому споживає, відповідно, виділяє приблизно 75 тонн води. У рідкому середовищі відбуваються процеси травлення і засвоєння організмом поживних речовин. Завдяки воді з організму виводяться шкідливі продукти обміну. Вода очищає наше тіло зсередини так само, як водяний струмінь змиває бруд зовні.

       Якість води, що використовується людиною для забезпечення її життєдіяльності регламентується відповідними нормативними документами, такими як Закон України « Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 №2918-ІІІ,  Державні санітарні норми і правила  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН  2.2.4-171-10), згідно яких вода за своїми органолептичними, фізико – хімічними та мікробіологічними показниками повинна відповідати нормам.
    У той же час, питна вода, що надходить через водопровідну систему населенню не завжди відповідає санітарно – гігієнічним вимогам, а від її якості хочеться сподіватись кращого. Поки вода дійде до споживача з місця, деї видобувають, вона проходить через сотні кілометрів труб.З моменту надходження води в мережу  її  якість та  безпечність всіляко залежить від дотримання основних правил експлуатації водогонів, які через певний термін експлуатації починають  втрачати свої основні якості (міцність, безпечність, герметичність, довговічність).

    Вживання недоброякісної питної води негативно впливає на здоров'я людини. Це може відбуватися як при вживанні води для пиття і приготування їжі, так і при купанні та плаванні, заняттях водними видами спорту в такій воді. Природна вода може стати причиною ряду захворювань, викликаних нестачею або надлишком у ній окремих хімічних елементів і сполук (йод, фтор, марганець, магній та ін.). Вода річок та інших відкритих водойм може негативно вплинути на здоров'я людини, якщо забруднена речовинами, що потрапили до неї з промисловими, побутовими, сільськогосподарськими скидами, недостатньо очищена і знезаражена. З водою можуть передаватися різноманітні інфекційні захворювання (вірусний гепатит А, ротовірусна інфекція, черевний тиф, паратифи, дизентерія та інші кишкові інфекції), а також яйця гельмінтів, збудники протозойних захворювань. Патогенні збудники можуть потрапляти у воду з різними нечистотами та відходами, тому безпека води в епідемічному плані є однією з головних вимог.

    Оскільки  вода є універсальним розчинником у ній розчиняється безліч домішок на шляху проходження по системі водопостачання, тому перед вживанням воду необхідно очищати. Для цього існують різні види фільтрів, а також є методики, як це можна робити вдома в побутових умовах. 

   Саме від якості води, яку ми п’ємо, залежить стан нашого здоров’я, якість нашого життя. Вода варта того, щоб ми цікавились, що ми п’ємо і зробили все можливе, щоб ця вода була чистою, фізіологічно повноцінноюта відповідала діючим  вимогам державних санітарних правил.

    Потрібно просто зрозуміти, що вода – це одне з найбільших багатств, вічна цінність, до якої ми повинні відноситися з великою повагою, не завдаючи їй шкоди та пильно оберігаючи.

    Пам’ятайте: вода – дзеркало минулого і сучасного.