back

Проведення дератизаційних робіт

03 березня 2020

Актуальною проблемою у міській та сільській місцевості є розповсюдження гризунів, які завдають шкоду людині як збудники та носії небезпечних інфекційних захворювань, а саме: чуми, сказу, тифу, лептоспірозу, туляремії, геморагічної гарячки з нирковим синдромом (ГГНС) тощо.

Найефективнішим методом мінімізувати ризик захворюваності можливо лише шляхом проведення на територіях та об’єктах дератизаційних заходів, спрямованих на запобігання розмноженню мишовидних гризунів та зменшення їх чисельності. Дератизація - це комплекс санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від гризунів (у тому числі носіїв та розповсюджувачів інфекційних хвороб людини і тварин) у будівлях і спорудах населених пунктів, транспорті та у навколишньому середовищі. Щоб виключити повітряно-пиловий шлях зараження, треба контролювати використання засобів індивідуального захисту органів дихання працівниками, що проводять заходи з дератизації та прибирання.

Проведення дератизаційних робіт - це необхідна умова для безпечної життєдіяльності людини та стабільної роботи підприємств різних сфер діяльності.