back

Профілактика хвороби Ньюкасла птиці

25 лютого 2020

Профілактика хвороби Ньюкасла птиці

Хвороба Ньюкасла (псевдочума) - висококонтагіозна хвороба птахів із загону курячих, виявляється ураженням органів дихання, шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи.
Дуже висока епізоотологічна небезпека захворювання пов'язана з розносом інфекції на різні континенти з птахівничої продукцією. Тому хвороба Ньюкасла включена до списку А (особливо небезпечних хвороб) МЕБ.

   Економічнийзбитоквідхвороби Ньюкасла значний через високузахворюваністьнещепленихптахів (серед курчат до 100%) і летальність (від 60 до 90%). Перехворілі курчата погано ростуть. Великівитратипов'язані з проведеннямжорсткихкарантиннихзаходів і знищеннямхворої та підозрілої у захворюванніптиці.
Вірусстійкий: у висушених органах зберігається при температурі + 18 ° С - 2 роки; в пташниках в зимовий час - 140 днів, влітку - 7 днів. У гниючих трупах інактивується через 3 тижні. У заморожених тушках курей не гинепонад 800 днів. При кип'ятіннівірус у тушках птахівгинелише через 40- 60 хв., в послідізбудникзберігає свою здатністьзаражатиіншихптахів до 20 днів. Віруснестійкий до діїдезінфікуючихзасобів.
   У природнихумовах хворобу Ньюкасла частішереєструють у птахівіз загону курячих: кури, індички, цесарки, фазани, павичі, голуби, папуги та ін.. Ступіньсприйнятливості до захворюванняптицірізнихпорід та вікунеоднакова. Інодіспостерігаютьвипадкиспалахів у курчат при відсутностізахворюваннядорослоїптиці. Домашняводоплавнаптиця – качки, гуси – не хворіють на хворобу Ньюкасла, але є вірусоносіями.
   Джерелазбудникаінфекції - хвора птиця, щоперебуває в інкубаційномуперіоді. З організмувіруспотрапляє в навколишнєсередовище з витіканнями, послідом, яйцями. Факторами передачізбудникаможуть бути інвентар, підстилка, корм, перо і пух, отриманівідхворихптахів, тушки вимушенозабитоїптиці. Вірустакожможезнаходитисявсередині і на шкаралупіяєць, зібранихвідхвороїптиці. У пташниках, в якихутримуютьсяхворі, вірусциркулює в повітрі при роботівентиляторів, а такожвикидається у навколишнєсередовище і розноситься на відстань до 1600 м, а при вітрянійпогоді – до 3 - 5 км. Зараженняптицівідбуваєтьсяаліментарним і аерогенним шляхами, через корм, воду, повітря, при тісномуконтактіздорових і хворихособин. Хвороба найчастішевиникаєвлітку та восени. Захворюваність у не щепленоїпоголів'яптиціскладає 90- 100%, летальність в залежностівід умов утриманняколиваєтьсявід 40 до 80%.
   Інкубаційнийперіодтриває 2 — 15 діб. Спостерігаютьсявисока температура тіла (43 — 44 °С), млявість, ціанозгребеня й сережок, сонливість, втратаапетиту, часто пронос; фекаліїводянисті, зеленувато-жовтогокольору, іноді з домішкоюкрові. Диханняутруднене, з хрипами, птицядихає з відкритимдзьобом, під час вдихучутихарактернекаркання та хрипи. Розвиваютьсянервовіявища, судоми, порушеннякоординаціїрухів, повнийабочастковийпаралічніг і крил, скручуванняшиї, загинанняпальцівусередину. Тривалістьхвороби 1 — 4 доби. У стаціонарнонеблагополучнихгосподарствахсередщепленоїптиці й у пасивноімунних курчат клінічніознакихворобималопомітні й нехарактерні, спостерігаютьсялишесередокремихгруп курчат, дужерідко — у дорослоїптиці. Частішезахворюють 20-30 денні курчата, коли зникаютьматеринськіантитіла і ще не встигаєсформуватисяпоствакцинальнийімунітет. У хворих курчат виявляєтьсяпригнічення, розладдихання, птицявитягуєшию і відкриваєдзьоб, чутихарактернекаркання та хрипи. В перші 4 — 5 дібсеред курчат відмічаєтьсядужевисокалетальність. У дорослих курей захворюваннятриває 2 — 3 тижні, супроводжуєтьсязниженнямнесучості на 50 % і більше.
Ефективнихзасобівлікуваннявідхвороби Ньюкасла немає. У промисловихптахівничихгосподарствах вся хвора птиця через загрозурозносуінфекціїпідлягаєзнищенню.
Єдинийзасібзахиститиптицювідцієїстрашноїхвороби – цесвоєчаснаімунізаціявсьогопоголів'ясучасними вакцинами, зареєстрованими в Україні.