back

Публічний звіт в.о.голови райдержадміністрації за 2018 рік

18 лютого 2019

Публічний звіт

в.о. голови Сосницької районної державної адміністрації

   Федора Володимировича Давиденка за підсумками роботи

за 2018 рік                       

 
 Діяльність Сосницької районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективного використання наявних природних та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення соціального захисту населення.

Соціально-економічний розвиток району

Упродовж року вживалися всі заходи щодо  стабільного функціонуванні   бюджетної, економічної  та соціальної  сфер,  виходячи з реальних фінансових можливостей району.

Промисловість

 В галузі промисловості  забезпечено виробництво  продукції в порівняних цінах в сумі  117,7 млн. гривень, що становить 94,1% до минулорічного обсягу.  Із загального обсягу виробленої продукції - продукція легкої промисловості складає 57,5%,  харчової – 41,4%,  переробної – 1,1%.

 ТОВ «Сосницький сирзавод»,  за підсумками року одержано  спад виробництва на 7,5%. По  ПрАТ «Еліта» обсяги виробництва корсетних виробів проти минулого року зменшилися на 4,8%.   

         Зменшилося виробництв0 в порівнянні з минулим роком по  дочірньому підприємству «Сосницярайагролісгосп» на 5,4%.

  На  всіх підприємствах  заробітна плата виплачувалася вчасно, забезпечено  своєчасне відрахування   всіх  видів податків та зборів.

Сільське господарство

Протягом 2018 року працювали 42 сільськогосподарських підприємства, які зареєстровані в районі, з них 3 - приватні, 6 - господарські товариства, 1 виробничий кооператив, 32 - фермерські господарства.

В 2018 році райдержадміністрацією вживались заходи, спрямовані на ефективне використання земель сільськогосподарського призначення, подальше удосконалення соціально-економічних відносин на селі.

В результаті земельної реформи понад 12 тисяч членів колективних сільськогосподарських підприємств отримали сертифікати на право на земельну частку (пай), понад 9 тисячам громадян взамін сертифікатів  видано державні акти на право власності на земельні ділянки. На даний час процес успадкування земельних часток (паїв) значно пожвавився. За оперативними даними, в 2018 році діяло 7249 договорів оренди землі, укладених орендарями з колишніми членами КСП та їх спадкоємцями. Вжиті заходи щодо збільшення розміру орендної плати (протягом року він збільшився за договорами оренди в середньому по району з 7,3 до 8,4% від нормативної грошової оцінки землі в оренді), сприяли тому, що доходи громадян від передачі земельних ділянок в оренду збільшилися в порівнянні з 2017 роком на 16,7%  і  склали  30,8 млн.грн  (в 2017 році – 26,4 млн.грн). Окремі орендарі виплатили орендну плату в розмірі 10-11% від нормативної грошової оцінки.

Орендні відносини є дійовим економічним механізмом розбудови сільських територій, тому в 2018 році вживались заходи щодо збільшення розміру орендної плати за договорами оренди невитребуваних, неуспадкованих земельних часток (паїв), більшість орендарів вже сплачують орендну плату в розмірі 6 і 8% від нормативної грошової оцінки землі в оренді.

Питання ефективного використання земель сільськогосподарського призначення стало порядком денним засідання Колегії райдержадміністрації в березні 2018 року.  З метою оперативного вирішення земельних питань видано 26  розпоряджень голови райдержадміністрації, відбулося 23 засідання районної комісії з врегулювання земельних питань, розглянуто 560 клопотань юридичних та фізичних осіб.

Заходи щодо більш повного обробітку сільгосппідприємствами орендованих земель, залучення нових ефективних орендарів сприяли збільшенню посівних площ в сільгосппідприємствах в 2018 році до 22,3 тис. га, що більше показника 2017 року на 1,3 тис.га, покращились і інші показники роботи в галузі сільського господарства.

Показники Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік в галузі рослинництва сільгосппідприємствами  виконано по виробництву зерна – на 183,7% (при завданні 52175 вирощено 95853 тонни зерна в заліковій вазі), картоплі  - на 90,1% (вирощено 11633 тонни при завданні 12900), олійних культур - на 135,6%  (зібрано 21215 тонн насіння при завданні 15650), в галузі тваринництва: по молоку -  на 92,3% (надоєно 1745,3 тонни при завданні 1890 тонн), по м’ясу – на 105,6% (вирощено 152,117 тонни при запланованих 144 тоннах). Показники по поголів’ю тварин виконано по ВРХ – на 98,2% (при плані 1180 голів на 01.01.2019 в наявності було 1159 голів), в т.ч. по коровам – на 111,4% (при плані 370 голів в наявності на 01.01.2019 було 412 голів).

 В порівнянні з 2017 роком виробництво зерна збільшилося на 9,1 %, олійних культур  - на 72,4%, виробництво картоплі зменшилось на 16,5%, молока вироблено менше на 172,4 т (9%), м’яса в живій вазі вирощено більше на 17,7 т (13,1%). Поголів’я ВРХ за рік збільшилось на 113 голів (10,8%), поголів'я корів збільшилось на 72 голови (21,2%).

 Урожайність  зернових культур  в  2018 році в середньому по сільгосппідприємствах району склала 70,6 ц/га у вазі після доробки (в 2017 році була 62,1 ц/га), урожайність картоплі – 225,4 ц/га проти 225,0 в 2017 році,  урожайність олійних культур  збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 5,6 ц/га і становить 27,6 ц/га.

Молочна продуктивність тварин - надій молока в розрахунку на 1 корову, що була на початок року, становить 7427 кг, що хоч і менше ніж було за  2017 рік на 733 кг або 9 %, але є одним із найбільших серед районів області.

Під урожай 2019 року озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 4262 га, в  тому числі: пшениця – 2627 га, третікале – 6 га, жито – 1285 га, ріпак – 344 га.

За розрахунковими даними за 2018 рік валової продукції в сільгосппідприємствах вироблено на суму 185,2 млн.грн або 121,2% до показника 2017 року, в тому числі продукції галузі тваринництва – на суму 6,1 млн.грн (96,5%), в галузі рослинництва - на суму 179,1 млн.грн або 122,2% до показника 2017 року. 

           В галузі сільського господарства в минулому році реалізовувались два інвестиційних проекта: будівництво ФОП Кузьменко Г.В. зерносховища місткістю 50 т в селі Загребелля (освоєно 116,4 тис.грн, готовність проекту 100%, створено 2 робочих місця) та будівництво корівника ФГ «Хутір Прогони» на 50 голів в с. Прогони (освоєно 1,6 млн.грн, готовність проекту 80%, планується створити 7 робочих місць). Крім того, сільгосппідприємствами придбано техніки та обладнання на суму понад 33 млн.грн. 

 Розвиток обслуговуючої кооперації - реальний шлях до піднесення добробуту кожного сільського домогосподарства, стабілізації джерел їх доходів, створення нових робочих місць, поповнення місцевого бюджету. За станом на 01.01.2019 в районі зареєстровано 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них працює на даний час 3 – СОК «Волинківська молочарська спілка» с.Волинка, СОК «Деснянський край» с. Бутівка,  СОК «Поліська молочарська спілка» с.Полісся. Кооперативи в основному займаються закупівлею молока у своїх членів, СОК «Деснянський край» на сьогодні надає послуги  щодо забезпечення членів питною водою (водопостачання). Працюють також 2 громадські організації – спілки сільгосптоваровиробників: «Надія»  с. Мале Устя і «Десна» в с. Велике Устя. З метою створення нових кооперативів проводиться робота щодо пошуку осіб, які б мали бажання та можливості очолити нові структури, а також вивчається стан справ щодо наявності необхідної матеріально-технічної бази для створення кооперативів в кожному селі.

Районною державною адміністрацією спільно з сільськими, селищною радами було вжито заходів щодо залучення аграрного бізнесу до вирішення проблемних питань територіальних громад району. Фактична допомога орендарів в грошовому виразі в 2018 році склала 1079,5 тис.грн (в 2016 році – 1002,7 тис.грн).  Сільським громадам надано допомогу в утриманні пожежної охорони, автошляхів в зимовий період, поточному ремонті доріг, ремонті шкільних автобусів, завезенні твердого палива до об’єктів соціальної інфраструктури, благоустрої територій, проведенні свят.

Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при райдержадміністрації вживалися заходи щодо профілактики захворювань сказу та африканської чуми свиней в приватному секторі населених пунктів району.

                                                 Транспорт

В 2018 році в районі перевезено 94,5 тис. пасажирів, пасажирооборот склав  4,7 млн. пас. км.. У порівнянні з  2017 роком обсяг пасажироперевезень  збільшився на  11,8% , пасажирооборот  на 15,8 % .              

Соціальний сектор

   Станом на 01.01.2019 року державні соціальні допомоги отримує 1279 сімей, що на 11% більше ніж на 01.01.2018 року (1149 сімей).  На виплату всіх видів державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,  тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду за звітний   період  спрямовано  субвенції  з   державного   бюджету  на   загальну  суму  22  млн. 256 тис.грн. 

       Субсидією на житлово-комунальні послуги у районі користується 4552  сім’ї. Середній розмір субсидії у неопалювальний період становить  34   грн., у опалювальний період    1074 грн.   Протягом  2018 року   нараховано субсидій  на житлово-комунальні послуги  на суму  26 млн. 678,8 тис. грн., профінансовано   35 млн.  559,3 тис. грн., заборгованість  5 млн. 528,1  тис. грн.

        За призначенням готівкової субсидії на придбання твердого палива та скрапленого  газу  звернулося  2795 сімей.  Нараховано субсидію 2365  сім’ям  на суму 7 млн. 596,3  тис. грн., виплачено  2365  сім’ям на суму 8  млн.  363,0 тис. грн., заборгованість  відсутня. Середній розмір субсидії на придбання твердого палива становить  3212,00 грн.

         Відповідно до постанови  КМУ  № 117 від 29.01.2003 року «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» на обліку в управлінні  соціального захисту населення районної  державної  адміністрації станом на 01.01.2019  року  перебуває  4851 особа.      

         Протягом звітного періоду здійснювалось  відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги. Станом на 01 січня 2019 року нараховано пільг на суму 1 млн. 702 тис.грн. В середньому пільгою на ЖКП щомісяця користується 2256 пільговиків. На сьогоднішній день заборгованість по виплаті пільг на ЖКП становить 24,1 тис. грн.

        Проведено нарахування компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу  427  домогосподарствам на суму  824,0  тис. грн.          

       Виплачується  компенсація за проведення поховання учасників бойових дій,  За  звітний  період  звернулось  9 осіб, яким виплачено  12,6 грн. Заборгованість  станом на 01.01.2019  немає.

         22 грудня  2017 року на п'ятнадцятій  сесії  сьомого скликання  Сосницької районної ради із змінами було затверджено  районну  Програму надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, послуги зв’язку сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям  військовослужбовців, загиблих під час участі в антитерористичній операції, які проживають у Сосницькому  районі, на 2018-2019 роки. На цю програму було передбачено кошти з місцевого бюджету на  загальну  суму 20,0  тис.грн.,  нараховано та профінансовано програму на загальну суму 15,1 тис.грн., заборгованість  відсутня.

       Відповідно до постанови КМУ від 20 травня 2015 №348  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для  сімей загиблих військовослужбовців,  які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» та  постанови КМУ від 19 жовтня 2016 №719  «Про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців,  які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».  В 2018 році  придбано квартиру Аміровій  Оксані Михайлівні  матері загиблого учасника бойових дій АТО  Амірова Руслана Алієвича, Сума грошової компенсації - 535.071,00 грн.

     Протягом  2018  року проведено роботу щодо психологічної реабілітації особам з числа учасників антитерористичної операції. На психологічну реабілітацію направлено  2  учасники АТО на суму 16,2  тис. грн. Психологічну  реабілітацію   учасники  АТО проходили  у санаторії «Орізонт» смт Сергіївка Одеської області.

      Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням  у 2018 році оздоровилось  2   учасники  АТО  на  суму 16,4 тис.грн.

      Відповідно до бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації,забезпечення санаторно-курортним  лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції»  протягом  2018 року направлено на професійне навчання   учасників АТО, на що спрямовано  20,9 тис.грн. Спеціальність водія категорії «Д» та «С» отримали  4  чол.

      Після анексії АР Крим та початку проведення антитерористичної операції на сході країни управління займається соціальним захистом вимушених переселенців. Станом на 01 січня 2019 року  на  території району проживає 96 родин, до складу  яких  входить   191 внутрішньо  переміщена  особа у т.ч. 51 дитина. Також на території району проживає з АР Крим   6 родин, до складу яких входить  9 осіб. 

З вересня місяця набрала чинність постанова КМУ від 20.06.2018 №512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народжені дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», виконання якої забезпечують органи соціального захисту населення. Так за звітний період через управління соціального захисту  було вручено «пакунок малюка» 16  мамам.

      Робота  Сосницького  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  спрямована на  забезпечення надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, через раннє їх виявлення, в першу чергу тих, у яких батьки (особи, які їх замінюють) неналежно виконують свої обов’язки у відношенні до дитини, надання комплексу послуг щодо попередження та усунення наслідків сімейного неблагополуччя,  охоплення їх, у разі потреби, соціальним супроводом  з метою недопущення вилучення дитини з сім’ї.

     Упродовж 2018 року  303 сімей  найуразливіших категорій населення (в яких виховується 438 дітей) району охоплено соціальними послугами, з них 135 родин (249 дітей), які потрапили у складні життєві обставини.

      Питання щодо подальшої роботи із такими сім’ями розглядаються  на засіданнях Координаційної ради з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім'ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, що створена при  районній державній адміністрації, з метою залучення до вирішення проблем даних сімей інших  установ та організацій району. Протягом року проведено 4 засідання, на яких розглянуто проблеми стосовно 94 сімей.

      Одним із суттєвих показників роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  є повернення дітей до біологічних батьків та недопущення вилучення дітей із сім’ї.  Так,  у 2018 році спеціалістами центру надавались послуги  5  таким сім’ям  в яких виховується 8 дітей. 

 На  обліку центру станом на 31.12.2018 року перебуває  34 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,  38 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На квартобліку перебуває 19 осіб.

Станом на 31.12.2018 р.  в районі функціонує 6 прийомних  сімей.

            За 2018 рік на обліку перебувало: сімей учасників АТО – 8; внутрішньо переміщених сімей  - 18; сімей,  члени яких перебувають у конфлікті із заканом – 28; сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність – 65; сімей опікунів/піклувальників – 22.

                                                                          Пенсійне забезпечення  

              План по надходженню коштів до бюджету Фонду за 2018 рік виконаний на 103,9% ( при плані 664,5 тис. грн. фактично надійшло 690,2 тис. грн.) або перевиконано на 25,7 тис. грн.

              Виконання планових показників з окремих видів господарських операцій здійснено на 33,6% ( при плані 262,1 тис. грн. фактично надійшло 88,0 тис. грн.) .

Заборгованість до управління по єдиному соціальному внеску та внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, за якою продовжують здійснювати контроль та стягнення  органи Пенсійного фонду станом на: 

 

Заборгованість на 01.01.2018

Заборгованість на 01.01.2019

БОРГ ВСЬОГО

160,2

175,4

в.т.ч

 недоїмка по єдиному внеску 

10,4

10,4

           борг по пільгових пенсіях

149,8

165

                                                                                                      

         В порівнянні до початку року заборгованість на 01.01.2019 зросла на  15,2 тис.грн. Дане зростання виникло за рахунок росту боргу з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій по ПСП “Лавське” яке має безнадійний статус боргу.

         Станом на 01.01.2019 року  сума боргу по всіх платежах до ПФУ по району становить 175,4 тис.грн. із неї:

                      - дієвий статус боргу – 10,4 тис.грн., або 5,9%;

          - безнадійний статус боргу –  165,0 тис.грн., або 94,1%.          

                   Заборгованість по єдиному соціальному внеску має один платник -  Немигівська торфяна дільниця – 10,4 тис.грн ;

Заборгованість по відшкодуванню пенсій, призначених на пільгових умовах:

1. ПСП “Лавське” - 160,0 тис.грн;

2. СТОВ “Травневе” – 5,0 тис.грн.

           Із загальної суми боргу зі сплати єдиного внеску 10,4 тис. грн. на виконанні в органах  державної виконавчої служби  знаходиться виконавчих листів на суму 10,4 тис. грн.

           Головам ліквідаційних комісій СТОВ «Травневе» та ПСП “Лавське” надіслано виконавчі листи про стягнення боргу на суму 158,6 тис. грн., на розгляді в суді знаходяться позовні вимоги на суму 3,8 тис.грн., подано позовну заяву за листопад - грудень  2018 року на суму 2,6 тис.грн.

 Заходами стягнення охоплено 100% суми заборгованості.

           Протягом 2018 року готувались та подавались матеріали на засідання тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та  інших соціальних виплат з метою розгляду стану та  застосування заходів з  погашення  заборгованості по платежах до Пенсійного фонду .

         Протягом  2018 року проводилась робота щодо легалізації заробітної плати, зайнятості населення, а саме :

         1.Проведено 58 зустрічей в трудових колективах, щодо роз’яснень по виплаті заробітної плати найманим працівникам на рівні або менше мінімальної;

         2.Здійснено інформування соціальних партнерів, Сосницьке відділення Менської ОДПІ, органи місцевого самоврядування, управління Держпраці в Чернігівській області по 64 юридичних та фізичних особах, які виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати;

         3.Надано матеріали до управління Держпраці в Чернігівській області по 2 страхувальниках, у яких застраховані особи перебували у відпустці без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів;

         4.Розповсюджено 327 тематичних буклетів та інформаційних матеріалів;

         5.Проведена роз’яснювальна робота  серед населення з питань заробітної плати, яка не має бути нижче законодавчо встановленого розміру, шляхом розміщення матеріалів на веб-ресурсах — 15 матеріалів, на стендах сільських рад - 19 матеріалів, в банківських установах, на щоденному і недільному ринках та в нашому  управлінні - 11 матеріалів, проведено семінар із безробітними, семінар із страхувальниками,  2 спільні наради з соціальними партнерами, 4 флеф-моби, та 1 акцію на місцевому ринку, для студентів Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку проведено день відкритих дверей. В приміщенні управління працює інформаційний кіоск, де транслюється відеоролик на тему: “Легальна зарплата”.

         Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні перебуває 78 внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької областей.

         Загальна кількість одержувачів пенсії  по району на 01.01.2019 становить 6329 чоловік.

         Протягом 2018 року у відповідності до діючого законодавства України спеціалістами управління призначено 203 нові пенсії, а також проведено 701 перерахунок пенсій з різних підстав.

З 1 січня 2019 року був проведений перерахунок пенсії особам, які досягли 65 років, та мають страховий стаж не менше : чоловіки 35 років, а жінки – 30 років.

Розмір пенсії для таких осіб згідно чинного законодавства не може бути нижчим, ніж 40% від мінімальної зарплати в Україні, яка з 1 січня 2019 року становить 4173.00 грн.

Особам в яких основний розмір призначеної пенсії менше прожиткового мінімуму,  загальний розмір пенсії для такої категорії пенсіонерів  збільшився на 172 грн. з 1497.00грн. до 1669.00 грн. 

         Середній розмір пенсії на 01.01.2019 склав 2021,50 грн., що в порівнянні з 01.01.2018 зріс на 59,06 грн.

         Спеціалістами управління проведено 110 зустрічей в трудових колективах, де прийнято 1150 осіб, 17 зустрічей за місцем проживання, де прийнято 85 осіб, здійснено 4 виїзди за місцем проживання до інвалідів зору та інвалідів-колясочників, проведено 7 “круглих столів”.

         У місцевих газетах опубліковано 9 інформаційно - роз’яснювальних матеріалів.

         Для покращення належних умов обслуговування  громадян та покращення наданих послуг, в с.Шаболтасівка створено віддалене робоче місце де здійснюється прийом громадян.

         В управлінні проводиться прийом та обслуговування громадян відділом обслуговування громадян. Всього протягом 2018 року звернулось 3888 осіб, а саме:

- з питань пенсійного забезпечення — 3007 осіб, або 77,3 %;

- з інших питань — 881 особа.

         Спеціалісти сектора обслуговування громадян провели 13 виїздів по 20 населених пунктах району, де прийнято 82 особи.

         В управлінні функціонує скайп-зв’язок, куди звернулось 4 громадян.

         Розповсюджено 450 пам’яток та буклетів жителям та пенсіонерам району.

                             Про стан ринку праці та діяльність служби зайнятості

Протягом  2018 року до Сосницької районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості  у пошуках роботи звернулось  729  незайнятий громадянин, що становить 100,3%  до  2017 року.   Усього протягом  2018 року перебувало на обліку в районній філії Чернігівського ОЦЗ 1089 незайнятих громадян, що становить 98,6% до минулого року. З них 44,3 відсотків були охоплені активними заходами сприяння зайнятості, це 482 чоловіка. Рівень охоплення безробітних громадян активними формами сприяння занятості безробітних становив 44,3%.

        Постійна робота з розширення інформаційного поля вакансій сприяла значній кількості наданих підприємствами та організаціями вільних робочих місць. Загальна кількість вакансій  протягом 2018 року становила 432 одиниця, це 98% минулого року.

       За сприянням служби зайнятості протягом  2018 року отримали роботу 452 чоловіка. 

      Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення на ринку праці рейтингу молоді та жінок, дало можливість підвищити їх рівень працевлаштування.

       Під особливою увагою служби зайнятості залишається працевлаштування громадян з інвалідністю. За 2018 рік  працевлаштовано 11 безробітних інвалідів.

Під постійним контролем служби зайнятості знаходиться робота із забезпечення державою додаткових гарантій особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. В центрі зайнятості діють індивідуальні плани робіт безпосередньо з кожним громадянином, який не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Для безробітних, які визначились з напрямом майбутньої підприємницької діяльності, служба зайнятості організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Перспективні форми навчання дозволяють  безробітним зайнятися ефективним бізнесом.

Ведеться активна робота щодо надання соціальних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО та не мають роботи: протягом 2018 року взято на облік 2 безробітних зазначеної категорії, усього перебувало на обліку 5 колишніх військових, усі отримували комплекс соціальних послуг та належну відповідно до чинного законодавства допомогу по безробіттю.

В службі зайнятості  району реєструються та отримують соціальні послуги внутрішньо-переміщені особи. Так, протягом 2018 перебувало на обліку 14 таких громадян, з них працевлаштовано – 4 особи.

        З урахуванням тенденції розвитку ринку праці, вимог роботодавців до якості робочої сили проводилася профорієнтаційна робота та організація професійного навчання безробітних. Так протягом  2018 року проходили професійне навчання, перенавчання, підвищили кваліфікацію 86 безробітних громадян.

       З суспільно-корисною спрямованістю та з метою матеріальної підтримки безробітних проводились оплачувані громадські  роботи, до участі в яких протягом  2018 року було залучено 94 безробітних громадянин.                                                                  

       Станом на 1 січня  2019 року чисельність безробітних на обліку в службі зайнятості району становила 433 громадянина і є більшою аналогічного показника минулоріччя на  20,3%.

Фінанси та бюджет

Доходи  місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) за 2018 рік склали 18993,3 тис. грн., з них до загального фонду надійшло  17120,0 тис. грн, до спеціального – 1873,3 тис. гривень. Виконання бюджетних  призначень загального фонду забезпечено на 95,9%.

План доходів за 2018 рік по власних надходженнях не виконали 6 місцевих бюджетів. Не виконали планових показників районний бюджет на суму 1108,5 тис.гривень,  Авдіївський на суму 673,8 тис.грн., Конятинськтй на суму 87,4 тис. грн., Козляницький на суму 31,2 тис.грн., Спаський на суму 27,9 тис.грн. та Шаболтасівськи бюджет на суму 42,7 тис.грн.

  Найбільше доходів залучено до Вільшанської сільської ради -                   1652,8 тис. грн. що складає 132,2% планових показників, Кудрівської сільської ради  – 1090,9 тис. грн. ,143,9% до плану, Лавської сільської ради  – 1031,7 тис. грн. 145,1% до плану.

 Найменше доходів за 2018 рік залучено до бюджетів:

  • Козляницької сільської ради – 473,9 тис.грн. ( 93,8%);
  • Конятинської – 530,0 тис. грн. ( 84,9%);
  • Авдіївської    – 886,2 тис. грн. ( 56,8% ).

           Основна причина невиконання планових показників бюджетних призначень це, в грудні  2018 року, по причині відсутності призначень на виплату заробітної плати  прийняті відповідні рішення сільських та районного бюджетів про нарощення доходної частини бюджетів при цьому було збільшено кошторисні призначення на видатки по заробітній платі з нарахуваннями

В розрізі основних видів доходів до бюджету району залучено:

- податку з доходів фізичних осіб - 6677,9 тис. грн., (135,9 % бюджетних  призначень).

- плати за землю - 6636,9 тис. грн., (111,5 %)

- єдиного податку – 2547,4 тис.грн., (136,7 %).

- адміністративні збори та платежі -600,9 тис.грн.,(91,2%).

В 2018 році до загального фонду одержано:

-  базову дотацію – 6470,2 тис. грн.;

-  освітню субвенцію – 15974,6 тис.грн.;

-  медичну субвенцію – 7004,8 тис.грн.;

- субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 268,0 тис.грн.

- субвенцій з державного бюджету на соціальний захист  надійшло        70128.8 тис. грн.;

           -субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4176,3 тис.грн.

Місцевим бюджетам з районного бюджету перераховано іншої додаткової дотації – 2667,0 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджетів всіх рівнів за 2018рік склала 149356,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів 74768,1 тис. грн.

Від загального обсягу видатків місцевого бюджету спрямовано:

          - на заробітну плату з нарахуваннями – 41474,8тис. грн., або 55,5 %;

          - медикаменти  -  11,2 тис. грн., або 0,01% ;

          - продукти харчування   -  423,2 тис. грн., або 0,6 %;

           - відряджу вальні – 121,2 тис.грн.або 0,2%;

-  енергоносії  -  2382,0 тис. грн., або  3,2 %,

Всього на захищені статті видатків направлено  59,4% бюджету району. У галузевій структурі видатків (без урахування видатків за рахунок субвенції на соціальний захист) за рахунок коштів місцевого та державного бюджету спрямовано на:

        - освіту – 26042,1 тис.грн., або 34,8%,

- охорону здоров’я – 26065,8 тис.грн., або 34,9%,

- культуру – 3040,4 тис.грн.,або  4,1 %,

- органи місцевого самоврядування – 8948,4 тис.грн., або 11,9%,

- соціальний захист – 6933,0 тис.грн., або 9,3 %,

- пожежна охорона – 1264,6 тис.грн. або 1,7 %,

 - житлово-комунальне господарство – 399,6 тис.грн. або 0,5%,

- утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури-

97,2 тис.грн.(0,1%)

- інші видатки – 62,1 тис.грн., або 0,1 %, в т.ч.

(15,8 тис.грн.- охорона навколишнього середовища, 14,3 тис.грн. - заходи поліпшення питної води, 22,6 тис.грн. спорт заходи, 4,9 тис.грн. – заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення,,25,0 тис.грн.- мобілізаційний резерв, здійснення заходів із землеустрою – 15,5 тис.грн.)

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. по заробітній платі становить 256,7 тис.грн.,в т.ч. органи управління – 29,2 тис.грн., освіта- 175,4 тис.грн., культура – 20,7 тис.грн., інші- 31,4 тис.грн., по енергоносіях заборгованість відсутня.

          Відділом фінансів райдержадміністрації, Сосницьким відділенням Менської ОДПІ, управлінням  соціального захисту населення районної державної адміністрації, бюджетними установами, виконкомами сільських рад проводиться робота стосовно дотримання суб’єктами господарювання усіх форм власності законодавства про працю, перерахування до бюджетів усіх рівнів податку на доходи фізичних осіб, зокрема належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками (легалізація зайнятості), додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо повноти та своєчасності виплати заробітної плати.

           Додаткові надходження від проведеної роботи по наповненню доходної частини місцевого бюджету за  2018 рік склали  188,4 тис.грн.

Малий бізнес

   У сфері підприємництва району станом на 01.01.2019 року  здійснювали господарську діяльність 55 малих підприємств та   350 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Надходження до місцевого бюджету від діяльності малих підприємств та підприємців –фізичних осіб зросли проти минулого року на 21,4% і склали 20,4 млн. гривень – це становить 37,2% загальної суми надходжень.

Реєстрація нерухомості і бізнесу

Основним завданням є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За звітний період в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано та розглянуто 6909 заяв з них: 2000 заяв про реєстрацію права власності, 2873 заяви щодо реєстрації інших речових прав, надано 30 інформаційних довідок щодо надання інформації з Державного реєстру прав та зареєстровано 2006 заяв про внесення змін до відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно.

В Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців прийнято та розглянуто 298 заяв.

У сфері державної реєстрації реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано 65 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців діючих на території району.

За цей період припинили свою діяльність 85 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У стані припинення перебувають 42 юридична особа.

У сфері реєстрації бізнесу державним реєстратором надано 45 витягів про державну реєстрацію з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Протягом 2018 року надано адміністративних послуг, а саме надання витягів з державного земельного кадастру в кількості 1501, проведено реєстрацію прав на земельні ділянки в кількості 1266, надано 19 послуг щодо видачі будівельних паспортів на будівництво індивідуальних житлових будинків. Видано 16 посвідчень багатодітним родинам. Надано 457 витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Капітальні інвестиції

         Обсяги капітальних інвестицій за 9 місяців  2018 року склали 32,6 млн. гривень. Найбільша питома вага в загальному обсязі інвестицій  – це  суми придбаних основних засобів підприємствами району, в основному фермерськими господарствами та сільгосппідприємствами за власні кошти.

         За підсумками   року  обсяг капітальних інвестицій в цілому по району очікується в сумі 40,1 млн. гривень.

         В районній  державній адміністрації на  постійному контролі знаходиться питання щодо освоєння коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій.

         В 2018 році проводилися роботи по об’єктах, на які  були виділені кошти з державного бюджету в 2017 році. Це капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу (4-х поверхова) КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ», реконструкція Авдіївської дільничної лікарні із застосуванням заходів теплореновації та  заміна технологічного обладнання в Авдіївській ЗОШ I—III ступенів за сучасними  вимогами. На сьогодні із загальної суми 3 млн.135  тис. гривень освоєно   99% (3103,0 тис. гривень).

         Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №423-р від 13.06.2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного   розвитку окремих територій» району виділені кошти в сумі  257,0 тис. гривень на реконструкцію бувшої будівлі дитячого садка під сільський клуб  в с. Конятин. На сьогодні ці кошти освоєно в повному обсязі.

          Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №867-р від 07.11.2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного   розвитку окремих територій» додатково району виділено ще 1,0 млн. 953,0 тис. гривень на: (Реконструкція бувшої будівлі дитсадка під сільський клуб в   . Конятин, Придбання меблів та технологічного обладнання для Авдіївської лікарні,  Реконструкція Авдіївської дільничної лікарні із застосуванням заходів теплореновації (внутрішні загально-будівельні роботи), Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Миру, Березівська, Коцюбинського, Шевченка, 1 Травня в с. Лави, придбання автомобіля для Комунального некомерційного  підприємства «Сосницький районний центр первинної  медико - санітарної допомоги  імені  Б.Л. Смирнова» Сосницької районної ради та на  Закупівлю обладнання для Авдіївської дільничної лікарні.                  

        Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №934 від 05.12.2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного   розвитку окремих територій» виділено додаткові кошти на вищеназвані об’єкти   в сумі     830 тис. гривень і  42,0 тис. гривень на закупівлю обладнання для влаштування дитячого майданчика в с. Велике Устя. Зазначені кошти будуть освоюватися в 2019 році.

        Упродовж минулого року проведені роботи по ремонту доріг загального користування (поточний та ямковий)  Чорнотичі – Кудрівка - Лозова (0,690км) та Велике Устя – Бутівка (0,210 км).

       Проведені роботи по берегоукріплення р. Десна біля с.В.-Устя. Згідно проекту передбачено кошти з Державного бюджету понад 20,2 млн.грн.. Роботи проведені. Встановлено 10 шпор. Зона берегоукріплення становить 800 метрів. Витрачено понад 21 млн.грн.

        З метою реалізації заходів обласної та районної Програм підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» в 2018 році було відібрано 10 кандидатів у позичальники, фактично профінансовано за рахунок бюджетів всіх рівнів 435,2 тис.грн, проведено реконструкцію житлового будинку площею 126,7 м кв., капітальний ремонт 4-х житлових будинків (341,7 м кв.), придбано один житловий будинок і завершено будівництво господарського приміщення площею 57,5 м кв.

Освіта

       Станом на 1.01.2019 року у районі функціонують 5  закладів дошкільної освіти і 1 НВК, у яких виховуються 113 дітей. Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років становить  84,8 % ЗДО, 15,2 % НВК, в тому числі по селу – 84,8 % ЗДО, 15,2% НВК.

        Різними формами дошкільної освіти охоплено 25,6 % дітей 5-річного віку.

        Завантаженість закладів дошкільної освіти у районі становить 113 дітей на 123 місць.

       Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку області у 2018 році не відкрито і не планувалось відкриття жодного закладу дошкільної освіти.Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 17 педагогів, з яких з вищою освітою – 7 (41,1 %),  не мають вищої освіти – 10 (58,9 %).

Середня вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Сосницького  району у сільській місцевості становить 10 грн.  Для порівняння у 2016 році 10 грн.

      У закладах дошкільної освіти не створено  інклюзивних груп.

      У 2018-2019 навчальному році функціонують 2 заклади загальної середньої освіти (6 ЗОШ І-ІІІ ст., 4 ЗОШ І-ІІ ст., 2 ЗОШ І ст. і 1 НВК) з контингентом 495 учнів.Середня наповнюваність класів та класів-комплектів становить 9,9 чоловік,всі вони у сільській місцевості .

     У районі діють 11 малокомплектних шкіл, що становить 91,6 %.

     Для порівняння у 2017-2018 навчальному році 78,5 %.У тому числі: 5 ЗНЗ І-ІІІ ст. ( 83,1 %) з контингентом 100 і менше учнів, 4 ЗНЗ І-ІІ ст. ( 100 %) з контингентом від 25 до 40 і менше учнів, 2 ЗНЗ І ст.  з контингентом до 10 учнів 1 (100 %).Всі учні десятих та одинадцятих класів навчаються за універсальним профілем.Поглиблено вивчають окремі предмети  21,5 % учнів. У 2017-2018 навчальному році 11.

      За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів команда учнів району посіла у 2017-2018 н.р. 19 загальнокомандне місце (2016-2017 н.р. – 11, 2015-2016 н.р. – 11, 2014-2015 н.р. - 12).

      У освітньому процесі закладів загальної середньої освіти району використовується 114 навчальних комп’ютерних комплексів.

      Кількість учнів на один ПК становить 4,34.  Для порівняння у 2017-2018 навчальному році 7  учнів. До мережі Інтернет підключено 83,3 % закладів загальної середньої освіти.

     У Спаській ЗОШ І-ІІІ ст. функціонує 1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами. Введено 1 посаду асистента вчителя.

     У школах району навчається 12 дітей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Відповідно до п. 4 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється.

     Протягом 2018 року не закрито і не реорганізовано жодного навчального закладу.

     Відповідно Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 зі змінами, створено 2 опорні школи (рішення сесії районної ради від 23.11.2017 р. № 209-VII), а саме:

1. Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

2. Спаська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Філій не створено.

        Вживаються заходи щодо покращення функціонування опорних шкіл шляхом удосконалення їх матеріально-технічної бази (оснащення сучасними предметними кабінетами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням). На ці цілі використано 43 450 грн. місцевого бюджету. Задіяно 4 транспортних одиниць для забезпечення організованим підвозом учнів і педагогічних працівників до опорної школи й у зворотному напрямку.

      Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють 152  педагогічних працівників, з яких 94,7 % з вищою педагогічною освітою за відповідною спеціальністю, пенсіонерів 29. 

       Прийнято Програму щодо харчування дітей та підлітків у закладах загальної середньої освіти району  за рахунок коштів місцевого бюджету для    дітей пільгових категорій (сироти, напівсироти, малозабезпечені), та дітей батьків учасників АТО .Різними видами харчування охоплено 100 % учнів, з них гарячим харчуванням – 98,4 %.   

      До початку 2018-2019 не було придбано жодного шкільного автобуса.

100 % учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, підвозяться до місць навчання та додому. З цією метою задіяно 4 транспортні одиниці.

       Відділом освіти, педагогічними колективами спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, за підтримки батьківської громадськості, спонсорів, благодійних організацій вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району. З метою розвитку нової української школи, в якій буде приємно навчатися і не тільки здобувати знання, а й  застосовувати їх на практиці, придбано нові парти, комп’ютерне обладнання та іграшки на суму 239 255 грн.

        З метою забезпечення організованого початку 2018-2019 навчального року відділом освіти та педагогічними колективами проведено поточні ремонти.

        Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок.Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, створення можливості продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей забезпечують організоване оздоровлення та відпочинок.  Послугами  з оздоровлення та відпочинку  в 2018 році  було забезпечено 1155  дітей (81,1 % від загальної кількості дітей віком 7-17 років.) 737 осіб (52,2 % від загальної кількості дітей пільгових категорій )забезпечено відпочинком та оздоровленням. З них  26 осіб - діти-сироти  забезпечені на 100 %, 20 осіб діти-інваліди -100% .

       В пришкільних таборах з денним перебуванням відпочило 884 дитини (62,6 % від загальної кількості). Дітей пільгових категорій  відпочило в даних закладах 596 осіб, що становить 42,5 % від загальної кількості дітей пільгових категорій : діти –сироти, позбавлені батьківського піклування,  діти з багатодітних родин, з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти працівників агропромислової сфери, діти, що перебувають на диспансерному обліку, обдаровані, талановиті діти. На відпочинок  дітей Сосницького району використано 354 тис грн. Залучили  також 570 тис. грн. позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством (в першу чергу батьківські кошти, профспілкові кошти, кошти меценатів), які дали можливість 271 дитині оздоровитись влітку , що становить 19,2 % від загальної кількості, з них 141 дитина пільгових категорій ( 10 % від загальної чисельності) отримали повноцінне оздоровлення влітку.

         Проведено   ремонт  в спортивному  залі  Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Тому саме  в цьому спортивному залі проведено «Олімпійський урок» спільно з представниками  Чернігівського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Систематично проводяться спортивно-масові  та фізкультурно-оздоровчі заходи серед учнівської, студентської, працюючої молоді та  молоді села. Зокрема, міжрайонні змагання з настільного тенісу, присвячені пам’яті загиблих воїнів – афганців та воїнів ЗСУ, першість району з міні-футболу, чемпіонат району з волейболу, змагання з шахів та шашок, а також змагання до державних свят  з воркауту, легкої атлетики, гирьового спорту та велосипедного спорту.

         Представники району постійно беруть участь в обласних змаганнях з волейболу, футболу, настільного тенісу, вільної боротьби, обласній спартакіаді державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування, де показують гарні результати.

         В районі успішно працює громадська організація спортивного напрямку «Анти» на базі сільсько--господарського технікуму бухгалтерського обліку. «Анти» вже традиційно є ініціаторами та організаторами велопробігів та спортивних змагань національно-патріотичного напрямку. Також громадська організація  «Січ», яка проводить літні та зимові збори з національно-патріотичного виховання молоді допризивного віку  в наметовому містечку на базі санаторію ім.Щорса. Діти проходили програму національно-патріотичного виховання, фізичного розвитку. Кожна ініціатива молодих людей підтримується. Адже все що в сфері молодіжної політики може бути реалізовано силами молоді, її громадськими об’єднаннями,  передається  в їх відання і підтримується  державними органами.

Службою у справах дітей райдержадміністрації протягом 2018 року проводились заходи спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячої бездоглядності.

За статистичними даними на 01.01.2019 р. на території Сосницького району проживає 2996 дітей.

На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувало 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: дітей-сиріт – 18, дітей, позбавлених батьківського піклування –30.

На кінець 2018 року сімейними формами влаштування в районі охоплено 97,9% дітей ( у 2017 -  97,7% дітей).

Виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу -  19 дітей, позбавлених батьківського піклування; під опікою/піклуванням 28 дітей. Перебувають на повному державному забезпеченні у ПТНЗ, технікумах, вузах – 1 дитина.

Протягом 2018 року 6 дітей набуло статусу сироти та 4 дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі влаштовані в сім’ї громадян.

З 48 дітей зазначеної категорії мають підстави для усиновлення 20 дітей.

З метою створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров’я, виховання відповідального батьківства, збереження біологічних сімей та запобігання соціальному сирітству в районі діє Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки.

Відповідно до чинного законодавства службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота по постановці на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16 років, ведеться житловий реєстр, облік нерухомого майна дітей вищезгаданих категорій. З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі діє Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2020 роки.  Протягом звітного року на квартирний облік взято 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Протягом звітного року житло не придбавалося.

У районі розроблено  та реалізуються заходи  в частині соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності, злочинних проявів в підлітковому середовищі.

На профілактичному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, перебуває 46 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, через неналежне виконання батьками своїх обов'язків. З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, бродяжництва, запобігання правопорушень серед дітей, вживаються заходи щодо влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах до закладів соціального захисту. Так протягом  2018 року службою у справах дітей спільно з дільничними інспекторами та представниками органів місцевого самоврядування було здійснено 34 рейди. В ході інспектування  виявлено 23 дитини, які потребували соціального захисту.  Обстежено 86 сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах. За неналежне виконання батьківських обов’язків до адміністративної відповідальності ініційовано притягнення 24 осіб, попереджено 18 батьків.

На Комісії з питань захисту  прав дитини було заслухано 26 осіб щодо виконання ними батьківських обов’язків.  

Систематично обстежуються умови проживання сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Представники служби у справах дітей райдержадміністрації представляли інтереси дітей у 8 судових засіданнях (кримінальні та цивільні справи).

                                                              Охорона здоров’я

Пріоритетними напрямками діяльності комунального некомерційного підприємства „Сосницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги ім. Б.Л. Смирнова” Сосницької районної ради залишаються заходи, направлені на забезпечення населення району спеціалізованою медичною допомогою, на профілактику захворювань як у дорослих так і в дітей, на якісне та вчасне надання медичної допомоги населенню, в т.ч. сільському населенню, вдосконалення форм і методів надання організаційно-методичної та консультативної допомоги, ощадне використання  ресурсів на утримання первинної ланки, залучення молодих лікарів сімейної медицини до роботи в сільських лікарських амбулаторіях.

Медичну допомогу населенню району надають: Сосницький ЦПСМД: Сосницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 4 сільські лікарські амбулаторії – ЗПСМ  (Волинківська, Змітнівська, Чорнотицька, Авдіївська ),  21 ФП та  4 ФАПи.

Ліжковий фонд, відвідування до лікарів.

Забезпеченість населення лікарняними ліжками денного стаціонару станом на 01.01.2019 р. : всього 35 ліжок, в т.ч. 1 дитяче, з них - Сосницька амбулаторія ЗПСМ – 5 ліжок, в т.ч. 1 дитяче, Волинківська амбулаторія ЗПМС – 5 ліжок, Змітнівська  амбулаторія ЗПСМ – 10 ліжок, Чорнотицька амбулаторія ЗПСМ – 5 ліжок, Авдіївська амбулаторія ЗПСМ – 10 ліжок.  Проліковано в денному стаціонарі за 2018 рік –  994  хворих, в т.ч. – 28 дітей, середнє перебування на ліжку – 7,8 днів.

За 2018 рік лікарями ЗПСМ прийнято на індивідуальному прийомі разом з профілактичними оглядами – 26649 хворих, в т.ч. дітей - 3470, відвідувань хворих вдома – 1837, в т.ч. до дітей включаючи патронажні відвідування – 605. Лікарем невропатологом прийнято1240 хворих, з них дітей – 39, відвідувань вдома – 1, в т.ч. до дітей – 1, лікарем-терапевтом прийнято -809 хворих.

Кількість відвідувань до середнього медичного персоналу (ФАП, ФП, здоров пункти, АЗПСМ) – 52330, крім того проведено відвідувань вдома – 17086.

Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації

Забезпеченість медичними кадрами по Сосницькому ЦПМСД складає: Зареєстровано 13,5 штатних посад лікарів ЗПСМ, працює 5 фізичних  осіб  – 2,7 на 10 тис. населення– укомплектованість становить – 37,0 % , медичними сестрами ЗПСМ – 13 чол – 6,8 на 10 тис.населення, завідуючими ФАП, ФП та акушерками – 19 чол – 10,0 на 10 тис. населення. Шість ФП не забезпечені медичними працівниками (Козляницький, Матвіївський,  Долинський, Пекарівський, Соснівський, Руднянський).

Матеріально-технічне забезпечення

        На протязі  2018 рік  медичне обладнання не закуповувалось.   

        За благодійні кошти  придбані транспорті засоби для завідуючих ФАП, ФП – велосипеди у кількості 25 шт. Придбаний легковий автомобіль за рахунок коштів соціально-економічного розвитку – 549000 грн.

Транспорт

            В медичних закладах ЦПМСД  налічується  6 одиниць  автотранспорту (нормативна потреба - 1 одиниця на кожного лікаря ЗПСМ, 1 одиниця обладнаного санітарного транспорту), 5 автомобілів експлуатуються понад 10 років.

Економіка та фінанси

            За 2018 рік було фактично використано  бюджетних коштів  7526401 грн  з них на :

  • Заробітну плату – 6485407,55 грн
  • Енергоносії – 523100 грн
  • Медикаменти – 74338,23 грн

Залучено позабюджетних коштів – 513046 грн.

Проведення ремонтних робіт.

         Протягом 2018 рік розпочатий  косметичний ремонт в  приміщенні денного стаціонару Сосницької амбулаторії ЗПСМ.

Питання, які потребують першочергового вирішення:

1. Укомплектування фізичними особами вакантних посад лікарів, зокрема в Сосницькій амбулаторії ЗПСМ – сімейними  лікарями ЗПСМ, педіатром,  Змітнівській, Чорнотицькій, Авдіїівській амбулаторіях ЗПСМ – сімейними лікаря ЗПСМ.

2. Поліпшення матеріально-технічної бази Сосницького РЦПМСД, подальше укомплектування сучасним обладнанням та апаратурою, автомобілями.

6. Проведення поточних ремонтів ФАПів, ФП, амбулаторій.

Пріоритетними напрямками діяльності КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» Сосницької районної ради залишаються заходи, які направлені на забезпечення населення району спеціалізованою медичною допомогою, наближення її до сільського населення, вдосконалення форм і методів надання організаційно-методичної та консультативної допомоги, поліпшення якості медичної допомоги населенню району, ощадне використання наявного ліжкового фонду, ресурсів на його утримання, організацію та якість експертизи тимчасової непрацездатності. 

Станом на 01.01.2019 року КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» Сосницької районної ради не перебуває на балансі Сосницької ОТГ.

Згідно рішення 2 сесії сьомого скликання Сосницької селищної ради «Про селищний бюджет на 2018 рік» передбачено міжбюджетні трансфери бюджету у вигляді іншої субвенції для забезпечення видатків для погашення оплати за спожиті енергоносії, закладами, які знаходяться на території ОТГ.

Медична субвенція, яка запланована в бюджеті  на 2018 рік в Селищній раді повністю передана  у вигляді міжбюджетного трансферу  до районного бюджету.

Вторинну медичну допомогу населенню Сосницького району надають  КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» на 90 ліжок (показник забезпеченості стаціонарними ліжками становить 50,1 ліжок на 10 тис. населення). За 2018 рік стаціонарах КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» проліковано 3269 хворих, проведено хворими ліжко- днів 33502, зайнятість ліжка 372,2 дня, виконання плану  ліжко-днів 109,6 %, загальна летальність 0,6 (померло 20 хворих), середнє перебування хворого на ліжку становить 10,2 дня, обіг ліжка 36,3.

Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації

Всього – 208,5 посад.

Зайнято –190,5 посад.

Фізичних осіб –192, з них пенсіонерів – 35 осіб ( 18,2%).

Лікарів – 27 осіб, з них 13 пенсіонерів ( 48,1%).

Середнього медичного персоналу –  87 осіб, з них 9 пенсіонерів ( 10,3%).

Молодшого медичного персоналу –  42 особи, з них 8 пенсіонерів (19%).

Інші – 36 фізичних осіб, з них 5 пенсіонери ( 13,8%)

На інтернатурі знаходиться 2 лікарі за спеціальностями: неврологія, психіатрія.

Головний лікар – Дємідкін Олександр Олександрович ,має вищу категорію як, лікар - офтальмолог, та ІІ по УОЗ,  1961 р.н.

Головна медична сестра – Подорожня Ірина Миколаївна, вища категорія,              1977 р.н.

Матеріально-технічне забезпечення

          За 2018 рік у КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» було придбано: мікроскоп XS-3320 MICROmed – за благодійні кошти 12,430, та стоматологічну установку «Сатва Комбі Т »(з блоком лікаря) за бюджетні кошти 135,890.

Транспорт

В КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» налічується 4 одиниці санітарного автотранспорту , 4 автомобілі експлуатуються понад 10 років та потребують капітального ремонту, або заміни.

Економіка та фінанси ЦРЛ

За 2018 рік було фактично використано бюджетних коштів 17748309,68 тис. грн.  ( 987,9грн. на  жителя), з них на:

- заробітну плату –13851,1 тис. грн.

- енергоносії – 3446,33 тис. грн.

- харчування – 179,5 тис. грн.

- медикаменти – 309,790 тис. грн. .

Залучено 513696грн. позабюджетних коштів, витрати в розрахунку на 1 жителя – 28,5грн., На безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих  виділено 12967,73грн.

Вартість харчування на 1 ліжко/день складає 5,9грн.,

на медикаменти – 10,2 грн. на 1 ліжко/день.

У КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» на проведення поточних та капітальних ремонтів за 2018 рік було використано 906056,79 грн.     

Проблемні питання

1. Укомплектування лікарями за посадами: ендокринолог, анестезіолог, невропатолог, психіатр, рентгенолог, терапевт, акушер – гінеколог, хірург.

2. Поліпшення матеріально-технічної бази ЦРЛ, подальше укомплек-тування сучасним обладнанням та апаратурою (рентгенапарат, флюорографічний апарат, ЕКГ апарат, автоклави, УЗД-датчик).

3. Завершення капітального  ремонту 4-х поверхової будівлі (заміна вікон та ін.).

4. Забезпечення лікарів житлом.

Культура

У галузі культури працює 32 заклади, в тому числі 7 сільських будинків культури, 9 сільських клубів, централізована бібліотечна система.   Всього у закладах культури працює   58 чоловік.

У районі діє 72 клубні формування, з них 21 - для дітей. Загальна кількість учасників у них - 480.

У квітні  2018 року у с. Чорнотичі  було проведено V районний фольклорний фестиваль «З народної криниці», у травні  2018 року спільно з Сосницькою селищною радою було проведено  ІІІ районний дитячий фестиваль «Сосницькі дзвіночки». У вересні 2018 року також було проведено літературно-мистецьке свято, присвячене дню народженню О.П.Довженка. На заходах були присутні художні колективи Чернігівського обласного філармонійного центру.

Згідно річного плану роботи відділу культури і туризму у кожному закладі культури були проведені культурно-освітні заходи, присвячені державним та календарним святам. Також є гарною традицією проводити День села, так як це роблять у селі Авдіївка, Загребелля, Шаболтасівка, Волинка, В.Устя та інші.

         Бібліотечне обслуговування населення району здійснюють центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та   19 сільських бібліотек-філіалів. Всього 21 бібліотечний заклад.

Головним завданням у роботі бібліотек району залишається задоволення потреб користувачів, надання їм інформаційних, освітніх та культурних послуг.

Протягом звітного року до бібліотек системи залучено 10557 користувачів,  видача документів яким становить 199468 примірників.

За 2018 рік книжкові фонди бібліотек поповнились на 1598 прим., та становлять на кінець року 221732 прим.

Для бібліотечних працівників   проведено 3 районні семінари. 

Сосницька ЦБС продовжує працювати за проектом «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» за  програмою  «Бібліоміст».  

Більше 20 років  при  центральній районній бібліотеці діє літературно-мистецьке об’єднання   «Убідь». Зараз «Убідь» об’єднує близько 30-ти членів.

В бібліотечних закладах проводяться заходи з національно-патріотичного, правового, екологічного, естетичного та морального виховання. Це зустрічі з цікавими та відомими  людьми, презентації книг, маййстер-класи, різноманітні книжкові викладки та виставки літератури.

       Особливе місце в роботі бібліотеки займає видавнича діяльність. За минулий рік було видано 7 матеріалів.

У Сосницькому районі є всі умови для розвитку зеленого туризму. Він включений до обласного туристичного маршруту №2 (Чернігів - Березна - Мена - Сосниця - Новгород-Сіверський - Чернігів).

Кадрова політика і система управління персоналом

Сосницькою районною державною адміністрацією забезпечується дотримання вимог чинного законодавства про державну службу, спрямовується робота на удосконалення та формування управлінської культури державних службовців, посилення суспільної довіри та відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, постійне вивчення та узагальнення системи показників кадрової політики та системи управління персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

В Сосницькій районній державній адміністрації на даний час налічується 60 штатна одиниця, з яких 3 посади керівних працівників, 54 одиниць посад державної служби, 2 посади працівників, які виконують функції з обслуговування, 1 посада технічного персоналу.

На даний час в райдержадміністрації вакантними є 3 посади державної служби та залишається вакантною посада голови райдержадміністрації.

Виконання повноважень керівника державної служби здійснюється керівником апарату райдержадміністрації, який набув даних повноважень відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.01.2018 року № 13 «Про керівника державної служби».

Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну службу" вступ на державну службу здійснюється за результатами конкурсного відбору. Наказом керівника апарату районної державної адміністрації затверджено склад Конкурсної комісії районної державної адміністрації на зайняття посад державної служби та Положення про конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби Сосницької районної державної адміністрації.

Для забезпечення проведення конкурсу було проведено певні організаційні заходи: розроблено та затверджено Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В» на кожну штатну посаду державного службовця; ситуаційні завдання для посад категорії «Б». Під час проведення конкурсного відбору членами конкурсної комісії  вивчаються загальні та спеціальні вимоги щодо освіти, досвіду роботи, знання законодавства, професійний рівень підготовки, вміння користуватися комп’ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням, робота з людьми, вивчаються ділові та особистісні якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

У 2018 році оголошено про проведення 9 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців, з яких проведено 8,  в них взяло участь 8 осіб.

За результатами конкурсного відбору, провівши перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади», у 2018 році на посади державної служби призначено 6 державних службовців.

Відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" встановлюється 9 рангів державним службовцям. Особам, які вперше призначаються на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг державного службовця у межах відповідної категорії посад.

На виконання статті 69 Закону України "Про державну службу" створено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ районної державної адміністрації. В 2018 році заходи дисциплінарної відповідальності не накладалися.

Важливою складовою створення компетентного і професійного корпусу державних службовців, здатних ефективно та якісно виконувати завдання і функції держави, є системне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців. В райдержадміністрації двічі на місяць проводяться внутрішні навчання державних службовців.

У Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій державні службовці постійно підвищують свою кваліфікацію.

Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження кращих працівників району державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками України та відзнаками обласної державної адміністрації та районної ради.

Враховуючи значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Сосниччини, районною державною адміністрацією у 2018 році нагороджено найбільш заслужених працівників району відзнаками райдержадміністрації. Спільною Почесною грамотою районної державної адміністрації і районної ради нагороджено – 21 особа, Почесною грамотою районної державної адміністрації – 27 осіб, Подяку голови райдержадміністрації оголошено 28 особам.

         Районною державною адміністрацією вживаються всі заходи щодо безумовного виконання вимог Закону України «Про державну службу» та удосконалення системи управління персоналом.

                                              Звернення громадян

Продовж січня – грудня 2018 року на адресу районної державної адміністрації надійшло 184 звернень громадян.

На особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації звернулось 50 громадян.

Через органи влади вищого рівня за 2018 рік до районної державної адміністрації надійшло 107 звернень.

Письмових звернень зареєстровано 27. За  2018 рік  колективних звернень надійшло –2, повторних – 14 .

Найбільше звернень від органів влади вищого рівня надійшло за рахунок роботи Урядової гарячої лінії (99 звернень). Звернення надходили з різноманітних питань, зокрема соціального захисту, комунального господарства та благоустрою, аграрної політики та охорони здоров’я. Всі звернення розглянуті в установлені терміни та на них надані відповіді. З них вирішено позитивно-156, надано роз’яснення – 28.

                                     Сосницька ОТГ

В Сосницькому районі в листопаді 2017 року створена ОТГ до якої увійшли 14 сіл району (Волинка, Матвіївка, Полісся, Чорнотичі, Киріївка, Масалаївка, Гапишківка, Ганнівка, Синютин, М.Устя, Кнути, Костирів, Пекарів, Загребелля) та смт Сосниця.

 Районною державною адміністрацією налагоджена тісна співпраця з ОТГ щодо вирішення соціально-економічих питань розвитку громади і району в цілому.

                            Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Одним із головних пріоритетів у діяльності Сосницької райдерж-адміністрації, органів місцевого самоврядування району є запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативна ліквідація їх наслідків.  

Сосницький район має свої особливості в питанні захисту населення від надзвичайних ситуацій.

В районі відсутні потужні промислові підприємства, які загрожували б техногенній безпеці, тому в цьому плані обстановка більш стабільна.

Водночас більше уваги доводиться приділяти захисту населення від надзвичайних ситуацій природного характеру, адже населені пункти 5 сільських та селищної рад розташовані в зоні впливу річок Десни та Сейму, які щовесни своїми повеневими водами завдають чимало клопоту.

При найменшому рівні весняної повені порушується сполучення з 5-ма населеними пунктами, а при більшому розвитку повеневої ситуації – 13 сіл відрізаються від райцентру, порушується рух через міст на р. Десна. Тому доводиться завчасно займатися підготовчими роботами до пропуску льодоходу та весняної повені. З метою забезпечення нормального ритму життя у відрізаних селах, узгоджуються дії  всіх районних спеціальних служб та організацій по забезпеченню життєдіяльності населення.

Відпрацьовуються зв’язки із сусідніми районами: Борзнянським, Коропським (особливо в питаннях медичного обслуговування, пожежної безпеки і інших).

Протягом останніх років завдяки злагодженим діям служб, повінь суттєвих збитків району не завдавала.

З метою готовності до її розвитку, розроблено організаційні вказівки на підготовку і проведення командно-штабного тренування по відпрацюванню завдань під час її пропуску. 

Разом з тим є проблеми, пов’язані з рікою Десна, які ми не можемо вирішити власними силами.

 Внаслідок природних процесів вільного мандрування русла Десни біля с. Велике Устя відбувається активне руйнування лівого берега на ділянці протяжністю близько 400 метрів.  Ріка помітно наближається до села. Така активність ставить під загрозу безпечну експлуатацію автомобільної дороги М-02 Т-2521 Сосниця-Шаповалівка та мосту через Десну, який може просто залишитись на острові.

У 2011 році був розроблений проект будівництва берегоукріплення «Берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області», яким передбачено виконання робіт з улаштування берегоукріплювальних шпор з кам’яного накиду, кріплення підводної і надводної частини укосу берега загальною довжиною 1,145 км.

Аналогічний процес відбувається і в районі села Пекарів. Ситуацію на цих об’єктах вивчали комісії за участю представників Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, Деснянського басейнового управління водних ресурсів, Служби автомобільних доріг в області.

Другою специфічною особливістю району є наявність 24,7 тис. га змішаних лісових масивів та осушених торф’яних боліт.

З настанням сухої погоди у весняно-літній період, особливого значення набуває запобігання лісовим пожежам та пожежам на торф’яниках, ліквідація загорань, які часто виникають під час перебування населення в лісі, а також внаслідок випалювання сухої рослинності на полях.

В минулому році, завдяки вжитим попереджувальним заходам та проведеної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, вдалося уникнути по району виникнення великих  пожеж у лісових масивах, сільгоспугіддях і торфовищах.

З метою забезпечення захисту населення і територій Сосницького району від надзвичайних ситуацій в смт Сосниця утворено і функціонує пожежно-рятувальний підрозділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, який забезпечує охорону району в цілодобовому режимі. На його озброєнні знаходяться 3 пожежні автомобілі та спецобладнання.

Для забезпечення пожежної охорони в сільській місцевості на території Сосницького району знаходяться 13 підрозділів місцевої пожежної охорони, які розташовані в селах Авдіївка, Бутівка, Вільшани, Волинка, В.Устя, Змітнів, Конятин, Кудрівка, Пекарів, Спаське, Хлоп’яники,  Чорнотичі, Шаболтасівка.

У районі також є не дуже потужні потенційно-небезпечні об’єкти і об’єкти підвищеної небезпеки, такі як газопровід-відгалудження від магістрального газопроводу високого тиску до газорозподільчого пункту та ГРС смт Сосниця, газові мережі Сосницької дільниці експлуатації газового господарства, дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго», комунальне підприємство «Сосницьке КЖУ», три АЗС та 2 АГЗС. Завдяки злагодженій роботі відповідних служб, які їх обслуговують, проблеми на них не виникали.

Проте, головною оцінкою нашої роботи є не ліквідація надзвичайних ситуацій, а запобігання їм. Саме на це спрямована і діяльність районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка протягом минулого року провела 14 засідань, розглянуто 32 питання. Серед них -  заходи щодо підготовки до пропуску весняної повені, підготовка до весняно літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду, заходи щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах району і ін. Заслуховувалися звіти причетних до цього керівників.

Районна державна адміністрація займається практичним створенням та контролем за поповненням місцевого матеріального резерву.

У 2018 році створено місцевий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у сумі 10 тис. грн. та об’єктові матеріальні резерви на  суму 157,6 тис. грн. Реалізується Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Сосницького району Чернігівської області на 2016-2020 роки, на виконання заходів якої передбачено фінансування за рахунок районного бюджету в обсязі 277 тис. гривень.

За даними останньої інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарства хімічних засобів захисту рослин у Сосницькому районі на території Змітнівської та Спаської сільських рад зберігається близько 10,2 тонн непридатних до використання агрохімікатів та тари від них.

Є необхідність забезпечення їх повної утилізації.

Враховуючи те, що вартість утилізації даних пестицидів за приблизними розрахунками складе близько мільйона гривень, таких коштів ні в районному бюджеті, ні в сільських бюджетах не має.

Проблема з утилізацією вищезазначених агрохімікатів може бути вирішена лише спільними зусиллями, за умови співфінансування з природоохоронних фондів усіх рівнів.

Забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади

Періодично у районних засобах масової інформації публікуються виступи голови райдержадміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  райдержадміністрації.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації широко висвітлюється  діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Представники районної газети «Вісті Сосниччини» постійно брали участь у проведенні всіх районних заходів.

На веб-сайті райдержадміністрації оприлюднюються всі видані розпорядження голови райдержадміністрації, які мають інформаційне значення для населення району. Регулярно висвітлюється діяльність обласної державної адміністрації, Президента України та Кабінету Міністрів України.

Традиційно через засоби масової інформації керівництво райдержадміністрації вітає трудові колективи з державними і професійними святами, а ветеранів війни, праці з ювілейними датами, тощо.

При районній державній адміністрації створена Громадська рада, засідання ради проводяться не рідше одного разу на квартал згідно плану роботи. На засіданнях Громадської ради розглядаються питання формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів.

Щосереди працюває „гаряча” телефонна лінія „громадяни-районна рада-райдержадміністрація-громадяни”. Практика проведення „гарячих” телефонних ліній підтверджує зацікавленість громадян у наданні їм можливості особисто отримати ґрунтовні відповіді на конкретні запитання, висловити свої зауваження та пропозиції з актуальних питань сьогодення.

Кожне телефонне звернення розглядається керівництвом відповідного державного органу. Громадяни, що зверталися на «гарячу» телефонну лінію мали право отримати ґрунтовне роз’яснення відразу, а ті питання, які потребували подальшого і більш глибшого вирішення, бралися керівництвом на контроль, результат вирішення того чи іншого питання повідомлявся заявнику в усній або письмовій формі.

За підсумками проведеного опитування серед населення району можна сказати, що в цілому громадська думка щодо ефективності роботи органів державної виконавчої влади є позитивною.

       Забезпечення законності та правопорядку

З метою забезпечення протидії злочинності, зміцнення законності та правопорядку і на виконання відповідних Указів Президента та постанов Уряду, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами району вживались спільні організаційні та практичні заходи, спрямовані на виконання районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 жовтня 2016 року № 184 та інших нормативно-правових актів з цих питань.

Питання стану профілактики злочинності та правопорушень неодноразово розглядались на розширених засіданнях Колегії районної державної адміністрації, щомісячних координаційних нарадах та семінарах за участю керівників правоохоронних органів при голові райдержадміністрації.

За підсумками розгляду зазначених питань видані відповідні розпорядження або доручення голови районної державної адміністрації, затверджено ряд цільових планів і програм, в яких виконавцям поставлені конкретні завдання та терміни їх реалізації.

На даний завершився процес реформування органів Національної поліції та вступив у дію Закон України «Про національну поліцію», який набрав законної сили 7 листопада 2016 року. У зв’язку з цим правоохоронну функцію здійснює поліція - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Сосницький район обслуговує Сосницьке відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області. На даний час штат відділення складає 44 посади. Всі працівники відділення пройшли переатестацію, і відповідно являються працівниками поліції та користуються правами і повноваженнями поліцейських, які передбачені Законом України «Про національну поліцію».

Протягом звітного періоду на території району правоохоронними органами проводилися загальнодержавні, цільові оперативно-профілактичні відпрацювання під умовними назвами «Зброя – вибухівка», «Канікули»,  «Розшук», «Мак», «Місячник добровільної здачі зброї», «Нагляд». Значні зусилля Сосницького відділення поліції було зосереджено на виконанні завдань визначених керівництвом країни в умовах проведення АТО щодо розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів пов’язаних з незаконним обігом зброї, яка завозиться тимчасово окупованої території, протидії економічній, організованій злочинності та корупції, зміцнення обліково-реєстраційної дисципліни.

За 2018 рік було зареєстровано 289 кримінальних правопорушень по всіх напрямках роботи, проти 339 за аналогічний період 2017 року. Закрито в 2018 році – 120 кримінальних проваджень, в 2017 році їх було 139.

У 2018 році особам оголошено про підозру по 110 кримінальним правопорушенням, проти 100 за аналогічний період минулого року. Закінчено розслідування та направлено до суду з обвинувальними актами та угодами про примирення 98 справ  проти 78 за аналогічний період минулого року.

Необхідно відмітити, що в поточному році на території району не було зареєстровано жодного випадку навмисного вбивства, зґвалтувань. Як негатив слід зазначити скоєння 1-го факту тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті  (с. Чорнотичі), 1-го розбійного нападу (с. Хлоп’яники) та 1 пограбування. Відбулося загальне збільшення кількості крадіжок приватного майна з помешкань громадян.

Особлива увага приділялась і приділяється вирішенню проблеми боротьби з незаконним обігом наркотиків. Так, протягом 2018 року по лінії незаконного обігу наркотиків відкрито 12 кримінальних проваджень, що на 2 більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому слід відмітити, що основні зусилля співробітників Сосницького відділення поліції було спрямовано на виявлення кваліфікованих злочинів в даній сфері.

Так, викрито 6 фактів незаконного зберігання наркотиків (4 провадження направлено до суду з обвинувальним актом, 2 – закрито у зв’язку з недостатньою вагою вилученого наркотичного засобу та складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 44 КУпАП). Виявлено 2 незаконних посіви снодійного маку та конопель (обидва провадження закрито). Складено 2 адміністративні протоколи за ст. 106-1 КУпАП (невжиття заходів щодо викорінення дикорослих рослин конопель та снодійного маку). Загалом з незаконного обігу вилучено близько 4 кг готових до споживання наркотичних засобів (марихуани), без врахування  нарковмісних рослин вилучених з незаконних посівів. Як негатив у даному напрямку слід відмітити відсутність виявлених фактів збуту наркотичних засобів.

Це свідчить про те, що заходи, які вживаються Сосницьким відділенням поліції по профілактиці і попередженню правопорушень у сфері антинаркоманійного законодавства є достатньо ефективними.

На обліку дозвільної системи перебуває 557 власників вогнепальної зброї, у володінні яких 684 одиниці зброї, з них 628 – гладкоствольної,  7 – газової, 32 – нарізної та 21- пристрій травматичної дії. Постійно проводяться перевірки умов її зберігання у власників за місцем проживання, реєстрація та перереєстрація зброї.

В поточному році при проведенні операції “Зброя та вибухівка” та відпрацювань населених пунктів району було виявлено та вилучено з незаконного обігу автомат АКС – 74У, 2 обрізи мисливських рушниць, 546 набоїв та порох. До суду з обвинувальним актом направлено 5 кримінальних проваджень за ч.1 ст. 263 КК України.

Однією з нагальних проблем сьогодення являється боротьба з самогоноварінням та пияцтвом на території району. В минулому році службою дільничних офіцерів поліції та груп реагування патрульної поліції було виявлено 12 фактів виготовлення та зберігання самогону та самогонних апаратів. Також складено 156 адміністративних протоколів за придбання самогону.

Потребує покращання робота по мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище.

З метою запобігання негативним проявам у дитячому і підлітковому середовищі в районі проводились спільні оперативно-профілактичні операції під умовними назвами  «Канікули», «Розшук», оперативно-профілактичне відпрацювання, спрямоване на попередження пияцтва серед молоді. Інспектором з ювенальної превенції та дільничними офіцерами поліції постійно проводяться виступи у навчальних закладах району на правову тематику.

Протягом 2018 року зареєстровано 1 кримінальне правопорушення вчинене неповнолітнім за ч. 1 ст. 185 КК України по факту крадіжки мобільного телефону  неповнолітнім Д. 2000 р.н., жителем Борзнянського району, учня Сосницького професійного аграрного ліцею.

З метою профілактики злочинності серед неповнолітніх проаналізовано стан ефективності роботи щодо здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері безпеки дітей, недопущення вчинення стосовно них насильства, жорстокості, профілактики правопорушень серед дітей.

Наряди груп реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції та інспектора ювенальної превенції націлено на відпрацювання місць концентрації учнівської молоді, перевірку розважальних закладів.

Внаслідок проведення даних заходів протягом 2018 року складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення відносно неповнолітніх, з них: 4 протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), 2 протоколи за ст. 175-1 КУпАП (куріння), 1 протокол за ст. 178 КУпАП (п’яний вигляд), 9 протоколів – за порушення правил дорожнього руху.

Крім того складено 38 протоколів за ст. 184 КУпАП, з них 5 – за вчинення правопорушень дітьми, які не досягли 16-річного віку, 6 - за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння та 3 - за продаж неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів.

Також в навчальних закладах району проведено 12 профілактичних виступів серед учнів та на батьківських зборах. Під час виступів доводилась інформація про правила дорожнього руху, відповідальність батьків по вихованню дітей та ін.

Аналіз стану злочинності та профілактичної роботи в підлітковому середовищі свідчить про те, що однією з основних причин та умов, які сприяють скоєнню неповнолітніми правопорушень та злочинів залишаються, передусім сімейні неблагополуччя, пов’язані з ним бездоглядність та безпритульність, вживання алкоголю та наркотичних речовин, незайнятість ні навчанням, ні працею.

Питання забезпечення публічного порядку є і залишається досить актуальним. Так, протягом 2018 року  поліцейськими Сосницького відділення поліції було складено 1887 адміністративних протоколів за різні порушення. З числа складених протоколів - 834 за порушення правил дорожнього руху, з яких – 68 – за керування в стані алкогольного сп’яніння. За дрібне хуліганство - 21, за розпиття спиртних напоїв в громадських місцях та появу в громадських місцях у нетверезому стані – 436, за вчинення насильства в сім’ї – 38. Як приклад взаємодії Сосницької селищної ради та відділення поліції стало прийняття оновлених правил благоустрою населеного пункту та відповідно 23 складених адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою).

У   місцевих   засобах   масової   інформації (друковані видання «Час» та «Вісті Сосниччини»)  систематично   проводиться інформування населення про стан криміногенної ситуації в районі.

                 Проблемні питання, над якими  Сосницька районна державна адміністрація працюватиме в 2019 році:

- капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу   (4-х поверхова) КЛПЗ «Сосницька  ЦРЛ »   в   смт. Сосниця  по  вул. Якова Скидана, 5/3 Чернігівської області;

         - капітальний ремонт будівлі КЗОЗ  «Сосницький районний центр ПМСД ім. Б.Л.Смирнова» за адресою: Чернігівська область, смт. Сосниця, вул. Я.Скидана,5/4 з застосуванням енергоефективних технологій в три черги будівництва;

         - реконструкція сільського клубу по  вул. Довженко, 64 «а» в 

 с. Шаболтасівка, Сосницького району Чернігівської області;  

         - реконструкція гімназії імені  О.П. Довженка з застосуванням системи енергозбереження в  смт Сосниця;

         - реконструкція водозабору підземних вод централізованої системи водопостачання с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області;

         - реконструкція стаціонарного відділення для постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян в смт Сосниця, Чернігівської області по програмі «Забезпечення належних умов проживання, побутового та медичного обслуговування самотніх осіб похилого віку у стаціонарному відділенні Сосницького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в селі  Бутівка Сосницького району Чернігівської області»;

         - капітальний ремонт  проїзної частини вулиці  Маленької  в   с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області;   

- берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя (підтоплення земель та населених пунктів, значне руйнування дороги загальнодержавного значення біля мосту через р. Десна);

- реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах району;

- забезпеченість сімейними лікарями та іншими медичними кадрами для первинної медико-санітарної допомоги і центральної районної лікарні.