back

21 лютого 2018

Публічний звіт

в. о. голови Сосницької районної державної адміністрації

   Федора Володимировича Давиденка за підсумками роботи

за 2017 рік

 

Вступна частина

Сосницький район утворено у 1923 році. Він розташований у північно-східній частині області, його загальна площа складає 0,9 тис. кв. кілометрів.

Центром району є селище Сосниця. Сполучення з обласним центром – автомобільне, відстань – 88 кілометрів.

Поверхня району рівнинна, ґрунти – середньо-слабко підзолисті, піщані та супіщані. Лежить у зоні мішаних лісів.

На території району протікають річки Десна, Сейм  та Убідь.

За станом на 1 січня 2018 року в районі проживало  18,3 тис. чоловік, у тому числі 7,2 тис. чоловік – у районному центрі.

Ресурсний потенціал: корисні копалини – пісок, глина, торф. Ліси займають 24707 га, основна порода – сосна.  Площа водного дзеркала річок, озер, ставків, інших водойм складає відповідно 718 га, 833, 162 і 135 гектарів.

З багатою історичною та духовною спадщиною району можна ознайомитись в Сосницькому краєзнавчому музеї імені Ю.С. Виноградського, літературно-меморіальному музеї О.П. Довженка.

Діяльність Сосницької районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективного використання наявних природних та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення соціального захисту населення.

Соціально-економічний розвиток району

Упродовж року вживалися всі заходи щодо  стабільного функціонуванні   бюджетної, економічної  та соціальної  сфер,  виходячи з реальних фінансових можливостей району.

Промисловість

В галузі промисловості  забезпечено виробництво  продукції в порівняних цінах в сумі  108,6 млн. гривень, що становить 116,5% до минулорічного обсягу.  Із загального обсягу виробленої продукції - продукція легкої промисловості складає 57,6%,  харчової – 41,7%, переробної – 0,7%.

Серед підприємств району найкращі результати роботи має  ТОВ «Сосницький сирзавод», де за підсумками року одержано  приріст виробництва на 18,2%. По  ПрАТ «Еліта» обсяги виробництва корсетних виробів проти минулого року збільшилися на 14,2%.   

Спад виробництва в порівнянні з минулим роком має дочірнє підприємство «Сосницярайагролісгосп». Виробництво пиломатеріалів зменшилося на 60,3%.

На  всіх підприємствах галузі заробітна плата виплачувалася вчасно, забезпечено  своєчасне відрахування всіх  видів податків та зборів.

Сільське господарство

Станом на 01.01.2018  в районі працювали 42 сільськогосподарських підприємства, з них 3 - приватні, 6 - господарські товариства, 1 - виробничий кооператив, 32 - фермерські господарства.

В 2017 році райдержадміністрацією вживались заходи, спрямовані на ефективне використання земель сільськогосподарського призначення, подальше удосконалення соціально-економічних відносин на селі.

В результаті земельної реформи понад 12 тисяч членів колективних сільськогосподарських підприємств отримали сертифікати на право на земельну частку (пай), понад 9 тисячам громадян взамін сертифікатів  видано державні акти на право власності на земельні ділянки. На даний  час процес успадкування земельних часток (паїв) значно пожвавився. В 2017 році діяло 6854 договорів оренди землі, укладених орендарями з колишніми членами КСП та їх спадкоємцями. Вжиті заходи щодо збільшення розміру орендної плати (протягом року він збільшився за договорами оренди в середньому по району з 5,7 до 7,3% від нормативної грошової оцінки землі в оренді, а фактично було сплачено 7,4%), сприяли тому, що доходи громадян від передачі земельних ділянок в оренду збільшилися в порівнянні з 2016 роком на 26,4%  і  склали  26,3 млн.грн  (в 2016 році – 20,8 млн.грн).

Орендні відносини є дійовим економічним механізмом розбудови сільських територій, тому в 2017 році було продовжено роботу щодо  укладення договорів оренди землі, відповідно до яких в оренду юридичним та фізичним особам райдержадміністрацією передаються земельні ділянки з числа невитребуваних, неуспадкованих земельних часток (паїв) до моменту їх витребування власниками. В 2017 році укладено таких договорів на площу сільськогосподарських угідь понад 1,6 тис.га. Вживались заходи щодо збільшення розміру орендної плати за такими договорами оренди  землі, більшість орендарів вже сплачують орендну плату в розмірі 5 – 6% від нормативної грошової оцінки землі, є приклади встановлення орендної плати на рівні 8%.

Питання ефективного використання земель сільгосппризначення стало порядком денним засідання Колегії райдержадміністрації в березні 2017 року.  З метою оперативного вирішення земельних питань видано 27  розпоряджень голови райдержадміністрації, відбулося 28 засідань районної комісії з врегулювання земельних питань, розглянуто 687 клопотань, в тому числі 139 клопотань юридичних осіб і 548 клопотань фізичних осіб.

Заходи щодо більш повного обробітку сільгосппідприємствами орендованих земель, залучення нових ефективних орендарів сприяли збільшенню посівних площ в сільгосппідприємствах в 2017 році до 21 тис. га, що більше показника 2016 року на 0,6 тис.га, покращились і інші показники роботи в галузі сільського господарства.

Показники Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік в галузі рослинництва сільгосппідприємствами  виконано по виробництву зерна – на 186,9% (при завданні 47000 вирощено 87859 тонн зерна в заліковій вазі), картоплі  - на 133,9% (вирощено 13925,5 тонн при завданні 10400), олійних культур - на 90%  (зібрано 12292 тонн насіння при завданні 13660), в галузі тваринництва: по молоку -  на 116,6% (надоєно 1917,7 т при завданні 1645 т), по м’ясу – на 101,1% (вирощено 134,4 т при запланованих 133 т).

В порівнянні з 2016 роком виробництво зерна збільшилося на 86,6 %, картоплі – на 32,2%, виробництво олійних культур  -  зменшилось на 9,8%, молока вироблено більше на 298 т (18,4%), м’яса в живій вазі вирощено більше на 28,6 т (27%).

 Урожайність  зернових культур  в  2017 році в середньому по сільгосппідприємствах району склала 62,1 ц/га у вазі після доробки (в 2016 році була 46,7 ц/га), урожайність картоплі – 225 ц/га проти 212,4 в 2016 році,  урожайність олійних культур  збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 5,3 ц/га і становить 22,1 ц/га.

Молочна продуктивність тварин - надій молока в розрахунку на 1 корову, що була на початок року, становить 8160 кг, що більше ніж було за  2016 рік на 1297 кг або 18,4 %. Середньодобові прирости ВРХ  збільшились до 434 г (в 2016 році – 368 г). Поголів’я ВРХ за рік зменшилось на 23 голови (2,2%), поголів'я корів збільшилось на 37 голів (12,2%), всього за станом на 01.01.2018 в сільгосппідприємствах утримувалось 1049 голів ВРХ, в тому числі 340 голів корів.

Під урожай 2018 року озимі культури посіяно на площі 5232 га, що більше показника попереднього року на 13,4% , в тому числі: пшениця – 3222 га, третікале – 110 га, жито – 548 га, ріпак – 1352 га.

За розрахунковими даними за 2017 рік валової продукції в сільгосппідприємствах вироблено на суму 154,1 млн.грн або 144,1% до показника 2016 року, в тому числі продукції галузі тваринництва – на суму 6,4 млн.грн (120,4%), в галузі рослинництва - на суму 147,7 млн.грн або 145,3% до показника 2016 року. 

В 2017 році приділялась увага збереженню родючості ґрунтів: сільгосппідприємствами внесено 170 кг мінеральних добрив в діючої речовині в розрахунку на 1 га посівів (в 2016 році було 111), збільшилось використання вапнякової селітри, приорано соломи на площі понад 1000 га, сидератів -  на площі 300 га.

В галузі сільського господарства в минулому році реалізовувались два інвестиційних проекта: будівництво ФОП Кузьменко Г.В. зерносховища місткістю 50 т в селі Загребелля (освоєно 116,4 тис.грн, готовність проекту 100%, створено 2 робочих місця) та будівництво корівника ФГ «Хутір Прогони» на 50 голів в с. Прогони (освоєно 1,8 млн.грн, готовність проекту 90%, планується створити 7 робочих місць). Крім того, сільгосппідприємствами придбано техніки та обладнання на суму понад 23 млн.грн. 

 Розвиток обслуговуючої кооперації - реальний шлях до піднесення добробуту кожного сільського домогосподарства, стабілізації джерел їх доходів, створення нових робочих місць, поповнення місцевого бюджету. Вжиті в цьому напрямку заходи сприяли тому, що за станом на 01.01.2018 в районі зареєстровано 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них працює на даний час 3 – СОК «Волинківська молочарська спілка» с.Волинка, СОК «Деснянський край» с. Бутівка,  СОК «Поліська молочарська спілка» с.Полісся. Кооперативи в основному займаються закупівлею молока у своїх членів, СОК «Деснянський край» на сьогодні надає послуги  щодо забезпечення членів питною водою (водопостачання). Працюють також 2 громадські організації – спілки сільгосптоваровиробників: «Надія»  с. Мале Устя і «Десна» в с. Велике Устя. З метою створення нових кооперативів проводиться робота щодо пошуку осіб, які б мали бажання та можливості очолити нові структури, а також вивчається стан справ щодо наявності необхідної матеріально-технічної бази для створення кооперативів в кожному селі.

Районною державною адміністрацією спільно з сільськими, селищною радами було вжито заходів щодо залучення аграрного бізнесу до вирішення проблемних питань територіальних громад району. Фактична допомога орендарів в грошовому виразі в 2017 році склала 1002,7 тис.грн (в 2016 році – 998,6 тис.грн).  Сільським громадам надано допомогу в утриманні пожежної охорони, шляхів, шкільних автобусів, ремонті та завезенні твердого палива до об’єктів соціальної інфраструктури, благоустрої територій, проведенні свят.

На виконання обласної та районної Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості, в 2017 році вжито заходів щодо визначення такої сім'ї, оформлення необхідного пакету документів та передачі сім’ї з с. Хлоп'яники нетелі загальною вартістю 31,5  тис.грн.  

Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при райдержадміністрації вживалися заходи щодо профілактики захворювань сказу та африканської чуми свиней в приватному секторі населених пунктів району.

Житлово-комунальне господарство

В  2017 році введено в експлуатацію 408,4 кв. м. індивідуального   житла, що  становить 88% проти минулого року .

У комунальній власності знаходяться 19048 кв. м житла, 154,5 км комунальних доріг, 68,4 км зовнішнього освітлення, 20 артезіанських свердловин, 61,3 км водогінних мереж, 2 котельні, 2,1 км теплових мереж.

Створено і діють  8 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

  Будівництво

Проводилися роботи  по капітальному  ремонту районного будинку культури, реконструкції Авдіївської дільничної лікарні, заміні технологічного обладнання в Авдіївській ЗОШ I-III  ступеня, будівництву ліній вуличного освітлення в с. Спаське  та  с. Мале Устя,  будівництву футбольного поля з твердим покриттям в смт Сосниця, встановленню  та облаштуванню місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) в смт Сосниця, селах  Авдіївка, Пекарів, Шаболтасівка, Загребелля, Чорнотичі  та Волинка.  Були виділені державні кошти  в сумі 607,0 тис. гривень на   реконструкцію  гімназії ім. О. П. Довженка із застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця.  Освоєно 39% виділених коштів. Роботи будуть продовжені в    2018 році.     На реконструкцію спортивного залу гімназії  імені  О. П. Довженка у смт Сосниця по проспекту Гагаріна, 22а, Чернігівської області (заміна вікон) з  державного бюджету  було виділено 361,0 тис. гривень та 10,2 тис. гривень з місцевого. Кошти освоєно в повному обсязі. Розпорядником коштів по цих об’єктах  було  управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Також   профінансовано з Державного фонду регіонального розвитку проект на реконструкцію системи теплопостачання  з встановленням твердопаливних котлів в ДНЗ «Сонечко» в смт Сосниця  в сумі  602,943 тис. гривень. Кошти освоєні в повному обсязі.

Транспорт

В 2017 році в районі перевезено 45 тис. пасажирів, пасажирооборот склав  1594 пас. км.. У порівнянні з  2016 роком обсяг пасажироперевезень  зменшився на  10% та  пасажирооборот збільшився на 15 % .              

Соціальний сектор

Упродовж року забезпечено  нарахування та  надання відповідним категоріям населення всіх видів соціальних допомог.

На особливому контролі знаходяться питання виплати заробітної плати.

Станом на 01.01.2018 року, за статистичними даними, заборгованість по заробітній платі в частині економічно активних підприємств, що звітують в органи статистики, відсутня.

Станом на 01.01.2018 державні соціальні допомоги отримує 1149  сімей, що на 4% менше ніж на 01.01.2017 (1202 сімей). На виплату всіх видів державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,  тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду за звітний   період  спрямовано  субвенції  з   державного   бюджету  на   загальну  суму  22,3 млн. грн,  що на 13% більше ніж на 01.01.2017 р  (19,7 млн. грн).

Відповідно до постанови  КМУ  № 117 від 29.01.2003 року «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» на обліку в управлінні  соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01.01.2018 року перебуває 5146 осіб, що становить  28%  від загальної чисельності жителів району. (18187 чол.)          

За  2017 рік   нараховано   пільг   пільговим   категоріям  населення  на  загальну  суму  1 млн. 973,3  тис. грн., в т.ч. мин. рік – 866,8  тис. грн., поточ. рік – 1 млн. 187,2 тис. грн.   профінансовано  2  млн. 054,0 тис. грн.,  заборгованість станом   на  01.01.2018  року становить 1 млн. 371,5  тис. грн. 

За звітний  період  проведена  робота щодо  призначення компенсації готівкою 403 домогосподарствам,   які потребують пільгового твердого палива та пільгового скрапленого газу,  що становить 100%  домогосподарств, які звернулись за отриманням компенсації. Всього  нараховано  коштів на отримання компенсації на тверде паливо і скраплений газ на суму  669,9  тис. грн., профінансовано  475,3  тис. грн., заборгованість станом на 01.01.2018 року – 194,6 тис.грн.

На протязі звітного періоду  проводилась робота щодо виконання постанови КМУ від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій та інвалідів війни»  проведено  9  поховань  на суму  12,6  тис. грн. Заборгованість  станом на 01.01.2018 становить 1,4 тис.грн.

29 грудня  2015 року на третій сесії сьомого скликання Сосницької районної ради із змінами було затверджено  районну  Програму надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, послуги зв’язку сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям  військовослужбовців, загиблих  під  час участі  в  антитерористичній операції, які проживають у Сосницькому  районі, на 2016-2017 роки. На цю програму було передбачено кошти з місцевого бюджету на  загальну  суму  30,6  тис.грн.,  нараховано та профінансовано програму на загальну суму  17,9  тис.грн., заборгованість  відсутня.

Станом на 01.01.2018  року на обліку перебуває 1127  інвалідів  із них 78 ветеранів війни та праці,  802  інваліди  загального захворювання, інвалідів з дитинства 187  та  60  дітей - інвалідів.  

За 2017 рік управлінням  соціального  захисту  населення   закупило  cанаторно-курортних  путівок  по  яких  оздоровлено  1 учасника  війни, 6 учасників  бойових дій АТО та 3 інвалідів загального захворювання з одним супроводжуючим. Пройшли психологічну реабілітацію  1  учасник бойових дій, які приймали участь в АТО.

Грошова  компенсація  замість  санаторно-курортної  путівки  для  ветеранів  війни  на  яких  поширюється  чинність  Закону  України  “Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального захисту”  виплачується  в  порядку  і  розмірах,  передбачених  Кабінетом  Міністрів  України,  за  умови  перебування  їх  на  обліку  для  одержання  путівки  в  управлінні  соціального  захисту  населення.  На 01.01.2018  року на  обліку  знаходиться   16 інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни, що  отримали   компенсацію  за  невикористання  санаторно-курортних   путівок  в розмірах від  330 до  440  гривень  кожен на суму 6,5 тис.грн,  та  загального  захворювання 7   інвалідів   на суму   2,1   тис.грн. 

Постійна  увага  приділяється забезпеченню інвалідів засобами пересування, так за звітний період видано 5  інвалідних   крісел  колісних, 18  технічних  засобів  реабілітації, 60 направлень  на отримання протезно-ортопедичних виробів та ортопедичного взуття. 16 дітей-інвалідів направлено до Обласного центру соціальної  реабілітації  дітей – інвалідів на лікування, які по 2-3 рази протягом року пройшли курс реабілітації.

Станом на 01.01.2018 року перебуває на черзі  для  отримання  автомобілів  23   інваліди загального захворювання,  які знаходяться у  загальній  черзі.

15  інвалідів, які  мають  автомобілі,  отримані  через  органи  соцзахисту  у звітному році  отримали  компенсацію  на  бензин,  запасні  частини  та  ремонт  автомобіля  на  суму  3,8  тис.грн.,  та  22 інваліди, які знаходяться в черзі  на   отримання  автомобілів  отримали компенсацію на суму 7,9  тис. грн.               

За  звітний період   проведено  обстеження  матеріально - побутових  умов  проживання  5   інвалідів  та  надано  їм  одноразову  грошову  допомогу   на  суму  3,3  тис.гри.,  та  3  малозабезпечені особи  пенсійного віку на суму  1,9   тис.грн. також отримали  одноразову  грошову  допомогу.

До  Дня  Перемоги  всім  ветеранам  війни  це  978  чол.,   виплачено   одноразову  грошову  допомогу  на суму 873,5 тис.грн.  в т.ч. силові структури  226 чол. на суму 277900 грн.  розмірі   від  400  до  3500  гривень  в  залежності  від  статусу  (ветерана  війни,  інвалід  війни,  учасник  бойових  дій,  сім’я  загиблого  чи  померлого  ветерана  війни, учасник  війни та силові структури).

Станом на 01.01.2018  року на обліку перебуває  1179   постраждалих  внаслідок  Чорнобильської катастрофи. Забезпечено чіткий розподіл коштів, що надходять з Державного бюджету на надання пільг та виплату компенсацій потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи.  Заборгованість з Чорнобильських  виплат на 01.01.2018  року відсутня.

Постійно ведеться робота по підбору  на санаторно-курортне лікування та оздоровлення потерпілих   віднесених   до  І   категорії,  які   постраждали  внаслідок   Чорнобильської катастрофи.  За  2017  рік   оздоровлено за  рахунок  Чорнобильських  коштів  13  постраждалих  це  100 %  від отриманих  заяв.

Регулярно здійснюється відпуск ліків по пільговим рецептам та безкоштовне зубопротезування, постраждалим на ці цілі надійшло і використано за звітний  рік  34,5 тис. грн.

Ведеться Єдина інформаційна база даних про взятих на облік осіб, які переселяються до Сосницького району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції». Станом на  01.01.2018 року зареєстровано 188  осіб  із  них   50  дітей.

Проводиться видача довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  видаються  в день подання заяви.

При зверненні  громадян  першочергово розглядаються  звернення осіб щодо переведення державних соціальних допомог, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції до Сосницького району, та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання. Станом на  01.01.2018 року державні соціальні допомоги отримує  7  осіб. Виплачується  щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 №505. Станом на 01.01.2018  прийнято документи (в перше) від 134 сімей, повторно від 223 сім’ї, призначено адресну допомогу (в перше) 129  сім’ям  повторно 217 та  трьом сім’ям які звернулися в перше відмовлено відповідно до чинного законодавства  та   чотирьом  сім’ям   відмовлено    які  звернулись  повторно. Нараховано та  профінасовано  компенсацію за звітний період на суму   609169,27  грн., заборгованість відсутня.

Сосницький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Кількість затверджених штатних посад ЦСССДМ- 8, фактично працює 8 осіб.

Робота Сосницького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  спрямована на  забезпечення надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, через раннє їх виявлення, в першу чергу тих, у яких батьки (особи, які їх замінюють) неналежним чином виконують свої обов’язки у відношенні до дитини, надання комплексу послуг щодо попередження та усунення наслідків сімейного неблагополуччя,  охоплення їх, у разі потреби, соціальним супроводом  з метою недопущення вилучення дитини з сім’ї.

Упродовж 2017 року  1174 особи найуразливіших категорій населення стали клієнтами ЦСССДМ, з них  140 сімей, в яких виховується 261 дитина, потрапили у складні життєві обставини.

Питання щодо подальшої роботи із такими сім’ями розглядаються  на засіданнях Координаційної ради з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім'ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, що створена при  районній державній адміністрації, з метою залучення до вирішення проблем даних сімей інших  установ та організацій району. Протягом року проведено 4 засідання, на яких розглянуто проблеми стосовно 91  сім’ї.

Одним із суттєвих показників роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  є повернення дітей до біологічних батьків та недопущення вилучення дітей із сім’ї.  Так,  у 2017 році спеціалістами центру надавались послуги 19 таким сім’ям, в яких проживає дітей 39. За результатами роботи  у  18  родинах діти залишились з біологічними батьками. Одна родина   позбавлена батьківських прав, в якій виховувалася 1 дитина. 

На  обліку центру станом на 31.12.2017 року перебувають 41 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них  5   мають власне житло, 21 особа має право на проживання. На квартобліку перебувають 15 осіб. 

Станом на 31.12.2017 року  в районі функціонувало 6 прийомних  сімей, в яких проживає 6 дітей позбавлених батьківського піклування. 

На виконання програм у 2017 році центром використано 2 тис. грн. 

Пенсійне забезпечення

На обліку в Сосницькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України  станом на 01.01.2018 перебувало 6410 пенсіонерів по Сосницькому району (на 236 осіб менше аналогічного періоду минулого року). За 2017 рік  призначено 204 пенсії, проведено 766 поточних перерахунків пенсій.

Станом на 01.01.2018 з Донецької та Луганської областей переїхало 111 пенсіонерів (Донецька – 51 осіб, Луганська – 60 осіб), всі вони включені у відомості для виплати пенсій.

Станом на 01.01.2018 розмір пенсії в районі становив 1962,17 грн. (обл. –
2154,64 грн.), що на 35,1% більше прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Сосницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  за 2017 рік забезпечено виконання планових показників по надходженню власних коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду на 138,2%, (надійшло 678,2 тис. грн., що на 187,4 тис. грн. більше запланованого).

За 2017 рік з урахуванням суми єдиного внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування надійшло власних коштів 41,8 млн. грн., що на 1,7 млн. грн., більше доведених показників.

За грудень 2017 року до реєстру застрахованих осіб надійшли дані від 154 роботодавців про 2,8 тис. працівників, з них 0,5 тис. осіб або 17,9% мали заробітну плату на рівні, або менше мінімальної.

Станом на 01.01.2018 борг по єдиному соціальному внеску складає 10,4 тис. грн., що на 0,7 тис. грн. менше відповідних показників на 01.01.2017. Борг по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відсутній.

Заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій складає 149,8 тис. грн. (збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 20,6 тис. грн. за рахунок 1 платника ПСП «Лавське»). Найбільший боржник по відшкодуванню пільгових пенсій – ПСП «Лавське» – 144,7 тис. грн., який має безнадійний статус боргу.

На особистому прийомі надано консультативну допомогу та роз'яснення пенсійного законодавства 4227 громадянам, по «гарячій телефонній лінії» — 420 громадянам.           

Управлінням проводилась цілеспрямована інформаційно-роз’яснювальна робота з питань пенсійного забезпечення громадян, покращення якості обслуговування, своєчасного та стабільного фінансування виплат, легалізації трудових відносин тощо.Запроваджено нову систему обслуговування громадян, а саме веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, куди звернулось 207 громадян та скайп-зв’язок - звернулось 5 громадян.

Фахівці Сосницького сектора обслуговування громадян провели 10 виїздів по 20 населених пунктах Сосницького району відповідно до затвердженого графіка виїзних приймалень, де прийняли 79 осіб.

На сторінках місцевих видань надруковано 23 інформаційні матеріали.

Працівниками Фонду проведено 46 зустрічей в трудових колективах, 20 зустрічей з населенням за місцем проживання.

Крім того, фахівці управління здійснювали виїзди до осіб з обмеженими можливостями, інвалідів по зору та осіб яким виповнилося 80 і більше років.

Управлінням активно ініціюється флеш-моби — акції, які спрямовані на усвідомлення та виховання у громадян, молоді та дітей щодо прав у сфері пенсійного забезпечення, детінізації доходів та соціальної дискримінації найманих працівників. Протягом 2017 року проведено 3 таких заходи в місцях найбільшого  скупчення людей - на щоп’ятницькому ринку та із студентами Сосницького  сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку  і Сосницького професійного аграрного ліцею. Фахівцями Фонду проводяться “Дні відкритих дверей”, зустрічі для безробітних у центрах зайнятості, заняття школи майбутнього пенсіонера, тощо.

Питання забезпечення конституційного права громадян на звернення є і залишається пріоритетним у діяльності управління Пенсійного фонду.

Фінанси та бюджет

Доходи  місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) за 2017 рік склали  43648,0 тис. грн., з них до загального фонду надійшло  40638,2 тис. грн., до спеціального  – 3009,8 тис. гривень. Виконання бюджетних  призначень загального фонду забезпечено на 103,8%, понад планові обсяги надійшло    1481,1 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи місцевих бюджетів зросли на 12582,4 тис.грн. або на 30,9%.

План доходів за 2017 рік виконали 12 місцевих бюджетів.

Найбільше доходів  залучено до Вільшанської сільської ради -  1129,9 тис.грн. що складає 180,5% планових показників, Лавської – 996,6 тис.грн., 185,2% від плану, Кудрівської – 911,7 тис.грн., 130,2% до плану.

 Найменше доходів за 2017 рік залучено до бюджетів:

 • Конятинської сільської ради – 406,5 тис.грн. (89,8%);
 • Хлоп’яницької – 372,8 тис.грн. ( 101,4%);
 • Козляницької – 434,3 тис.грн. ( 98,9% ).

В розрізі основних видів доходів до бюджету району отримано:

- податку з доходів фізичних осіб  -  21074,1 тис. грн., (117,6 % бюджетних  призначень), більше відповідного періоду минулого року на 7085,7 тис.грн.;

- плати за землю -  9938,0 тис. грн., (111,8 %), ріст проти минулого року – 1869,9 тис.грн.,

- єдиного податоку – 5044,9 тис.грн., (127,1 %), ріст проти минулого року 1928,6 тис.грн.

- плата за надання адміністративних послуг -1339,3 тис.грн.,(127,8%) ріст проти минулого року 844,9тис.грн.

За  2017 рік до загального фонду одержано:

-  базову дотацію – 6299,6 тис. грн.;

- стабілізаційну дотацію з державного бюджету – 2241,4 тис.грн.;

-  освітню субвенцію – 28260,0 тис.грн.;

-  медичну субвенцію – 17329,3 тис.грн.;

- субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 241,6 тис.грн.

- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 49,8 тис.грн.,

- субвенцій з державного бюджету на соціальний захист  надійшло  61820,9 тис. грн.;

- субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8092,6 тис.грн., в тому числі -4523,6 тис.грн. до загального фонду, до спеціального фонду  -3569,0 тис.грн.

-   субвенцію з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт-37,0тис.грн

- субвенцію з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання  жилі приміщення для сімей загиблих осіб в анти терористичній операції-535,1 тис.грн.

- субвенція з державного бюджету на проведення виборів - 363,6тис.грн.     

З обласного бюджету інша субвенція надійшла в сумі 201,9 тис. грн.

Місцевим бюджетам з районного бюджету перераховано іншої додаткової дотації – 6554,0 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджетів всіх рівнів за 2017 рік склала 160814,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів 98943,9 тис. грн.

Від загального обсягу видатків місцевого бюджету спрямовано:

          - на заробітну плату з нарахуваннями – 84532,5тис. грн., або 85,4 %;

          - медикаменти  -  516,3 тис. грн., або 0,5% ;

          - продукти харчування   -  1089,1 тис. грн., або 1,1 %;

-  енергоносії  -  4292,5 тис. грн., або 4,3 %,

- видатки на соцзахист – 551,1 тис.грн., або 0,5 %.

Всього на захищені статті видатків направлено  91,9 % бюджету району.

 У галузевій структурі видатків (без урахування видатків за рахунок субвенції на соціальний захист) за рахунок коштів місцевого та державного бюджету спрямовано на:

        - освіту – 48602,9 тис.грн., або 49,1%,

- охорону здоров’я – 22015,1 тис.грн., або 22,2%,

- культуру – 6571,8 тис.грн.,або  6,6 %,

- органи місцевого самоврядування – 10202,6 тис.грн., або 10,3%,

- соціальний захист – 6703,9 тис.грн., або 7,1 %,

- пожежна охорона – 1242,7 тис.грн. або 1,2 %,

 - житлово-комунальне господарство – 2490,8 тис.грн. або 2,3%,

- фізична культура – 59,0 тис.грн. або 0,05%,

 - інші видатки – 1055,1 тис.грн., або 1,1 %, в т.ч. (365,7 грн. - утримання та розвиток інфраструктури доріг, 70,0 тис.грн. - заходи з землеустрою, 163,7 тис.грн. – заходи з енергозбереження, 204,9 тис.грн. – субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, преса-20,0тис.грн., інші видатки – 230,8 тис. грн.)

Кредиторська заборгованість по заробітній платі та розрахункам за енергоносії відсутня.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 4 квітня 2017 року № 77 проведено заходи по дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів на суму 947,6 тис.грн. в тому числі:

 • скорочення не першочергових видатків 771,1 тис.грн.,
 • надання відпусток без збереження заробітної плати 61,9 тис.грн
 • скорочення штатної чисельності 114,6 тис.грн.

Малий бізнес

У сфері підприємництва району станом на 01.01.2018 року  здійснювали господарську діяльність 53 малі підприємства та 393 суб’єкти підприємницької діяльності - фізичних осіб. Надходження до місцевого бюджету від діяльності малих підприємств та підприємців –фізичних осіб зросли проти минулого року на 38,5 % і склали 16,8 млн. гривень – це становить 37,9 % загальної суми надходжень.

Реєстрація нерухомості і бізнесу

Основним завданням  є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За звітний період в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано та розглянуто 9371 заяви з них: 3665 заяв про реєстрацію права власності, 3552 заяви щодо реєстрації інших речових прав, надано 38 інформаційних довідок щодо надання інформації з Державного реєстру прав та зареєстровано 2116 заяв про внесення змін до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців прийнято та розглянуто 297 заяв.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано 92 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців діючих на території району.

За цей період припинили свою діяльність 123 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У стані припинення перебувають 41 юридична особа.

У сфері реєстрації бізнесу державним реєстратором надано 25 витягів про державну реєстрацію з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року за здійснення реєстрації  у сфері нерухомості та бізнесу до районного бюджету надійшла сума в розмірі 875261грн.

Протягом 2017 року надано адміністративних послуг, а саме надання витягів з державного земельного кадастру в кількості 239, проведено реєстрацію прав на земельні ділянки в кількості 368, надано 11 послуг щодо видачі будівельних паспортів на будівництво індивідуальних житлових будинків. Видано 18 посвідчень багатодітним родинам. Прийнято 1488 заяв щодо надання нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

Інвестиції

За 9 місяців 2017 року обсяги капітальних інвестицій  склали 23,7 млн. гривень, в цілому по району  за  2017 рік  капітальні інвестиції очікуються в сумі близько 34,6 млн. гривень (в 2016р. –  32,2  млн. гривень). Найбільші суми по  капітальних інвестиціях  мають сільгосппідприємства та фермерські господарства (придбання транспортних засобів,  сільгоспмашин і обладнання).

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України  району виділені кошти з державного бюджету  в сумі 9 млн. 060,6 тис. гривень.  Всього в  2017 році виконано робіт на суму  5 млн. 265,8 тис. гривень. Решту коштів планується освоїти в 2018 році.

За  Програмою «Власний дім» в 2017 році  населенню району надано кредитів  на суму 353,4 тис. гривень (в основному на  реконструкцію, капітальний ремонт та газифікацію  житла).

Про стан ринку праці та діяльність служби зайнятості

Зважаючи на досить складну ситуацію на ринку праці, державна служба зайнятості намагається забезпечувати високу якість надання послуг населенню та підбору кадрів для роботодавців.

Ведеться активна робота з виявлення і розширення кола вакансій, взаємодії з роботодавцями по формуванню банку вакансій і підбору кадрів. З цією метою в районі проводяться «ярмарки вакансій»,  «міні-ярмарки  вакансій», інформаційні семінари щодо працевлаштування безробітних, зокрема, інвалідів.

В результаті у центрі зайнятості району були наявними 441  вакансія  для  укомплектування, що становить 99,5 %  2016 року від 106  роботодавців (більше на 7,1% ніж у 2016 році).І хоча рівень укомплектування поданих роботодавцями вакансій є високим і досяг 95,0%, дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили залишається:  навантаження на 1 вільне робоче місце станом на 1 січня 2018 року – 36 безробітних осіб (на цю дату рік тому – 47 осіб).

Протягом 2017 року у центрі зайнятості району взято на облік 727 безробітних громадян – на 5,0% менше, ніж за минулий рік.  

Загалом протягом 2017 року перебувало на обліку та отримувало комплекс соціальних послуг  1105 безробітних громадян – на 8,7% менше,  ніж за минулий рік.

За направленням служби зайнятості знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 456 громадян (на 1,01% більше, ніж за  2016 рік), зокрема, 308 офіційно безробітних.

Під особливою увагою служби зайнятості залишається працевлаштування громадян з інвалідністю. За 2017 рік  працевлаштовано 6 безробітних інвалідів, 136 осіб набували нових професій, 185 осіб - брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Під постійним контролем служби зайнятості знаходиться робота із забезпечення державою додаткових гарантій особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. В центрі зайнятості діють індивідуальні плани робіт безпосередньо з кожним громадянином, який не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Для безробітних, які визначились з напрямом майбутньої підприємницької діяльності, служба зайнятості організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Перспективні форми навчання дозволяють  безробітним зайнятися ефективним бізнесом.

Ведеться активна робота щодо надання соціальних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО та не мають роботи: протягом 2017 року взято на облік 4 безробітних зазначеної категорії, усього перебувало на обліку 8 колишніх військових, з них отримали роботу 2 особи, усі отримували комплекс соціальних послуг та належну відповідно до чинного законодавства допомогу по безробіттю.

В центрі зайнятості  району реєструються та отримують соціальні послуги внутрішньо-переміщені особи. Так, протягом 2017 перебувало на обліку 15 таких громадян, з них працевлаштовано – 3 особи.

Станом на 1 січня  2018 року чисельність безробітних на обліку в центрі зайнятості району становила 360 громадян і є меншою аналогічного показника минулого року на  4,8%.

Освіта

У районі функціонують 11 закладів дошкільної освіти, у яких виховуються 420 дітей.

Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років становить  80,1 %, в тому числі по селу – 89,6 % (обл. – 94.9 %). Для порівняння у 2016 році 81 %.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 29,7 % дітей 5-річного віку.

Завантаженість закладів дошкільної освіти у районі становить 111 дітей на 100 місць (обл. – 113). У 2016 році 111.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку області у 2017 році не відкрито і не планувалось відкриття жодного закладу дошкільної освіти проте та на базі діючих закладів відкрито 1 додаткову групу.

Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 50 педагогів, з яких з вищою освітою – 24 ( 48 %),  не мають вищої освіти – 26 (52 %).

Середня вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти у міській місцевості становить 20 грн. (у сільській місцевості - 10 грн.).  Для порівняння у 2016 році 10 грн.

У закладах дошкільної освіти не створено  інклюзивних груп.

У 2017-2018 навчальному році функціонують 19 закладів загальної середньої освіти (9 ЗОШ І-ІІІ ст., 7 ЗОШ І-ІІ ст., 3 ЗОШ І ст.) з контингентом 1365 учнів.

Середня наповнюваність класів та класів-комплектів становить 12,1 чол. (обл. – 17,7), у т.ч. у сільській місцевості – 9,3 (обл. – 10,1).

У районі діють 14 малокомплектних шкіл, що становить 73,7 % (обл. – 48,6 %).  Для порівняння у 2016-2017 навчальному році 73,7 %.

У тому числі: 7 ЗНЗ І-ІІІ ст. ( 77,8 %) з контингентом 100 і менше учнів, 6 ЗНЗ І-ІІ ст. ( 85,7 %) з контингентом від 25 до 40 і менше учнів, ЗНЗ І ст.  з контингентом до 10 учнів 1 (33,3 %).

Охоплено профільним навчанням 27,9 % учнів 10-11 класів (обл. –77,2 %).  Для порівняння у 2016-2017 навчальному році 28 %.

Поглиблено вивчають окремі предмети  11 % учнів. У 2016-2017 навчальному році 10,1.

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів команда учнів району посіла у 2016-2017 н.р. 11 загальнокомандне місце (2015-2016 н.р. – 11, 2014-2015 н.р. – 12). На ІV етапі Всеукраїнської олімпіади Устименко Євгеній виборов диплом І ступеня з хімії.

У освітньому процесі закладів загальної середньої освіти району використовується 193 навчальних комп’ютерних комплексів.

Кількість учнів на один ПК становить 7.  Для порівняння у 2016-2017 навчальному році 7,2 учні.

До мережі Інтернет підключено 89,5 % закладів загальної середньої освіти.

У 2 ЗОШ функціонують 3 інклюзивні класи, в яких навчаються 3 дитини з особливими освітніми потребами. Введено 3 посади асистента вчителя. Для порівняння у 2016-2017 навчальному році 3.

У школах району навчається 12 дітей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Відповідно до п. 4 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється.

Протягом 2017 року не закрито і не реорганізовано жодного навчального закладу.

Відповідно Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 зі змінами, створено 2 опорні школи (рішення сесії районної ради від 23.11.2017 р. № 209-VII), а саме:

1. Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

2. Спаська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Філій не створено.

Вживаються заходи щодо покращення функціонування опорних шкіл шляхом удосконалення їх матеріально-технічної бази (оснащення сучасними предметними кабінетами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням). На ці цілі використано 906866 грн.державного бюджету (бюджет розвитку).

Задіяно 7 транспортних одиниць для забезпечення організованим підвозом учнів і педагогічних працівників до опорної школи й у зворотному напрямку.

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють 282  педагогічних працівників, з яких 92,5 % з вищою педагогічною освітою за відповідною спеціальністю, пенсіонерів 54 

З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів, попередження негативних проявів серед неповнолітніх у Сосницькому Будинку школярів та секціях обласного комунального позашкільного навчального закладу

«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради свої навички та вміння розвивають 660 (50,5 %) школярів.

Прийнято Програму щодо харчування дітей та підлітків у закладах загальної середньої освіти району  за рахунок коштів місцевого бюджету для    дітей пільгових категорій (сироти, напівсироти, малозабезпечені), та дітей батьків учасників АТО .  

Різними видами харчування охоплено 100 % учнів, з них гарячим харчуванням – 99,2 %.   

До початку 2017-2018 не було придбано жодного шкільного автобуса.

100 % учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, підвозяться до місць навчання та додому. З цією метою задіяно 7 транспортних одиниць.

У 2017 році у районі відпочинковими і оздоровчими послугами було охоплено 62,7 % учнів 1-10 класів. У  2016 році – 61%.

Відділом освіти, педагогічними колективами спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, за підтримки батьківської громадськості, спонсорів, благодійних організацій вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району, міста, громади, а саме: придбано нові меблі на всі класи Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, проводиться реконструкція спортивного залу та перекриття покрівлі Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка, придбано два нових кабінетів (хімії та фізики) для Сосницької гімназії.

З метою забезпечення організованого початку 2017-2018 навчального року відділом освіти та педагогічними колективами проведено поточні ремонти, а саме: відремонтовано котельні, проведено внутрішні роботи по відновленню їдальні у Сосницькій ЗОШ І-ІІ ступенів та ін.

Службою у справах дітей райдержадміністрації протягом 2017 року проводились заходи спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячої бездоглядності.

За статистичними даними на 01.01.2018р. на території Сосницького району проживає 2996 дітей.

На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувало 43 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них: дітей-сиріт – 14, дітей, позбавлених батьківського піклування – 29.

На кінець 2017 року сімейними формами влаштування в районі охоплено 97,7% дітей ( у 2016 -  80,4% дітей).

Виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу -  18 дітей, позбавлених батьківського піклування; під опікою/піклуванням 25 дітей. Перебувають на повному державному забезпеченні у ПТНЗ, технікумах, вузах – 1 дитина.

За 2017 рік 1 дитина набула статусу сироти та 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі влаштовані в сім’ї.

З 43 дітей зазначеної категорії мають підстави для усиновлення 24 дитини. Протягом року одна дитина усиновлена прийомними батьками.

З метою створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров’я, виховання відповідального батьківства, збереження біологічних сімей та запобігання соціальному сирітству в районі прийнято Програму попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки.

Відповідно до чинного законодавства службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота по постановці на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16 років, ведеться житловий реєстр, облік нерухомого майна дітей вищезгаданих категорій. З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі прийнято Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2020 роки.  На квартирному обліку перебуває 13 осіб.  Протягом року придбано 2 приватних будинки  на території Спаської сільської ради у с. Філонівка. Один за кошти з районного бюджету, другий за кошти державної субвенції.

У районі розроблено  та реалізуються заходи  в частині соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності, злочинних проявів в підлітковому середовищі.

З початку року на профілактичному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, перебуває 38 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, через неналежне виконання батьками своїх обов'язків. З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, бродяжництва, запобігання правопорушень серед дітей, вживаються заходи щодо влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах до закладів соціального захисту. Так протягом  2017 року службою у справах дітей спільно з дільничними інспекторами та представниками органів місцевого самоврядування було здійснено 32 рейди (у 2016 році здійснено 25 рейдів). В ході інспектування  виявлено 21 дитина.  Обстежено 92 сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах. За неналежне виконання батьківських обов’язків до адміністративної відповідальності притягнено 27осіб, попереджено 13 батьків.

На Комісії з питань захисту  прав дитини розглянуто 18 осіб щодо   виконання ними батьківських обов’язків.  

Систематично обстежуються умови проживання сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Представники служби у справах дітей райдержадміністрації представляли інтереси дітей у 3 судових засіданнях (кримінальні та цивільні справи).

Сім’я, молодь та спорт

Одним із пріоритетних першочергових завдань у сфері охорони дитинства органів виконавчої влади є забезпечення права кожної посиротілої дитини на сімейне оточення та позачергового права на отримання житла.

Станом на 01.01.2018 р. отримало послуги з оздоровлення  357 дітей  та відпочило 890 дітей Сосницького району. Відпочинок  профінансовано з місцевого бюджету на суму 196 тис. грн. , який відбувався в таборах денного перебування на базі ЗОШ району. На оздоровлення використано 500 тис. грн. залучених коштів. Це путівки, які придбані за кошти  державного, обласного бюджетів та кошти батьків,12 путівок для дітей пільгових категорій Сосницького району.

Проведено   ремонт  в спортивному  залі  Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка. Тому саме  в цьому спортивному залі проводяться численні спортивні змагання з різних видів спорту, як районного, так і обласного рівнів. Систематично проводяться спортивно-масові  та фізкультурно-оздоровчі заходи серед учнівської, студентської, працюючої молоді та  молоді села. В районі успішно працює громадська організація спортивного напрямку «Анти» на базі сільсько--господарського технікуму бухгалтерського обліку. «Анти» вже традиційно є ініціаторами та організаторами таких спортивних заходів, як «Козацькі розваги» та «Масляна», проводяться велопробіги по місцевості Сосницького  району, а також громадська організація  «Січ» яка проводить літні та зимові збори з національно-патріотичного виховання молоді допризивного віку. Представники району постійно беруть участь в обласних змаганнях з волейболу, футболу, настільного тенісу, вільної боротьби,шахів.

Охорона здоров’я

Пріоритетними напрямками діяльності КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» залишаються заходи, які направлені на забезпечення населення району спеціалізованою медичною допомогою, наближення її до сільського населення, вдосконалення форм і методів надання організаційно-методичної та консультативної допомоги, поліпшення якості медичної допомоги населенню району, ощадне використання наявного ліжкового фонду, ресурсів на його утримання, організацію та якість експертизи тимчасової непрацездатності. 

Населення Сосницького  району станом на 01.01.2018 року складає 18354 особи, з них сільського населення – 11449 осіб (62,3%), дітей у віці до 17 років – 2925 (15,9%). Демографічна ситуація в районі складна: за 2017  року показник загальної смертності населення складає 22,8 на 1000 населення, народжуваність – 6,9 на 1000 населення, природний приріст населення від’ємний : - 15,9 на 1000 населення. За 2017р. у районі народилось – 127 дітей

Медичну допомогу населенню Сосницького району надають  КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» на 90 ліжок (показник забезпеченості стаціонарними ліжками становить 49,0 ліжок на 10 тис. населення). За 2017 рік у стаціонарах КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» проліковано 3154 хворих, проведено хворими ліжко - днів 32903, зайнятість ліжка 365,6 днів, виконання плану проведення ліжко-днів 107,6%, загальна летальність 0,6 (помер 21 хворий), середнє перебування хворого на ліжку становить 10,4 дні, оборот ліжка 35,0.

За 2017 р. в КЛПЗ «СЦРЛ» було придбано обладнання на загальну суму – 339,6 тис.грн.

 • колориметр фотоелектричний КФК-2 – 2шт. (16,0 тис. грн.)
 • будинок для лікаря – 1шт (270,0 тис. грн..)
 • морозильний ларь ZFC51400WA – 1шт (10,9 тис.грн.)
 • компресор стоматологічний ДТ750/1-33 – 2шт (34,0 тис. грн.)
 • принтер БФП НР Laser jet Prom FPM130a – 1шт (4,2 тис. грн.)
 • принтер Samsung SL-M2020 – 1шт (2,4 тис. грн.)
 • холодильник ELENBERG MR-51-0 – 1шт (2,1 тис. грн.)

За сприяння районної державної адміністрації придбано будинок в.о. головному лікарю Морозову С.О. в сумі 270,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджет.

У КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» на проведення поточних та капітальних ремонтів за 2017 рік було використано 168,1 тис.грн.

В КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ» налічується 4 одиниці санітарного автотранспорту, 4 автомобілів експлуатуються понад 10 років, та мають значну зношеність.

Вакантними посадами залишаються: ендокринолог, анестезіолог, педіатр, окуліст. Лікар-отоларинголог тимчасово відсутній – перебуває у зоні АТО.

На інтернатурі знаходиться 6 лікарів за спеціальностями:

педіатрія, анестезіологія та інтенсивна терапія, неврологія, психіатрія, дерматовенерологія, внутрішні хвороби.

На постійному контролі в адміністрації ЦРЛ є забезпечення пріоритетних напрямків діяльності, визначених підсумковою колегією управління охорони здоров’я, а саме - раннє виявлення туберкульозу, онкологічних захворювань, артеріальної гіпертензії, ВІЛ – інфекції, лікування хворих на цукровий діабет, серцево–судинні та судинно – мозкові захворювання, недопущення материнської та немовлячої смертності, продовження реформування медичної галузі району.

Проблемні питання:

1. Укомплектування фізичними особами вакантних посад лікарів СЦРЛ (ендокринолога, педіатра, анестезіолога, невропатолога, офтальмолога, психіатра, нарколога, гінеколога, рентгенолога).

2. Поліпшення матеріально-технічної бази СЦРЛ, та подальше укомплек-тування сучасним обладнанням та апаратурою (цифровий флюорограф, цифровий рентгенологічний апарат, 12-ти канальний електрокардіограф з системою «Телекард», паровий стерилізатор ТК – 100, датчики внутрішньопорожнинні та лінійні для УЗД апарата Philips, інгалятори, кольпоскоп ).

3. Проведення капітального  ремонту 4-х поверхової будівлі, ремонт четвертого поверху та операційного блоку для переводу хірургічного відділення.

Пріоритетними напрямками діяльності комунального закладу охорони здоров’я „Сосницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги ім. Б.Л. Смирнов” залишаються заходи, направлені на забезпечення населення району спеціалізованою медичною допомогою, на профілактику захворювань як у дорослих так і в дітей, на якісне та вчасне надання медичної допомоги населенню, в т.ч. сільському населенню, вдосконалення форм і методів надання організаційно-методичної та консультативної допомоги, ощадне використання  ресурсів на утримання первинної ланки, залучення молодих лікарів сімейної медицини до роботи в сільських лікарських амбулаторіях.

Медичну допомогу населенню району надають: Сосницький ЦПСМД: Сосницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 4 сільські лікарські амбулаторії – ЗПСМ  (Волинківська, Змітнівська, Чорнотицька, Авдіївська ),  21 ФП та  4 ФАПи.

Забезпеченість населення лікарняними ліжками денного стаціонару станом на 01.01.2018 р.: Сосницька амбулаторія ЗПСМ – 5 ліжок, в т.ч. 1 дитяче, Волинківська амбулаторія ЗПМС – 5 ліжок, Змітнівська  амбулаторія ЗПСМ – 10 ліжок, Чорнотицька амбулаторія ЗПСМ – 5 ліжок, Авдіївська амбулаторія ЗПСМ – 10 ліжок.  Проліковано в денному стаціонарі за 2017 рік  – 1032 хворих, в т.ч. – 19 дітей, середнє перебування на ліжку – 7,7 днів.

Забезпеченість медичними кадрами по Сосницькому ЦПМСД складає: зареєстровано 13,5 штатних посад лікарів ЗПСМ, працює 6 фізичних  осіб  – 3,3 на 10 тис. населення – укомплектованість становить – 44,4 % , медичними сестрами ЗПСМ – 7 чол. – 4,9 на 10 тис.  населення, завідуючими ФАП, ФП та акушерками – 26 чол. -    14,1 на 10 тис. населення. Один ФАП та один ФП не забезпечені медичними працівниками (Хлоп’яницький, Матвіївський).

Протягом  2017 року закуповувалось медичне обладнання: лікарська сумка 6 шт на суму – 39,5 тис.грн.

Комп’ютерне обладнання – на суму 22,8 тис. грн., принтера – 27,5 тис. грн., комплект оргтехніки –на суму 110,4 тис. грн.,  ноутбуки на суму – 24,2 тис. грн.

За благодійні кошти  придбаний електрокардіограф - на суму 16,0 тис. грн.

В медичних закладах ЦПМСД  налічується  5 одиниці  автотранспорту (нормативна потреба - 1 одиниця на кожного лікаря ЗПСМ, 1 одиниця обладнаного санітарного транспорту), 5 автомобілів експлуатуються понад 10 років.       

Протягом 2017 року проведені косметичні  ремонти в  приміщеннях амбулаторій, ФАП, ФП (побілка, фарбування, ремонт системи опалення) на суму 11,7 тис. грн.

Питання, які потребують першочергового вирішення:

1. Укомплектування фізичними особами вакантних посад лікарів Сосницького ЦПМСД,  Змітнівської, Чорнотицької, Авдіїівської амбулаторії ЗПСМ – сімейними лікаря ЗПСМ.

2. Поліпшення матеріально-технічної бази Сосницького ЦПМСД, подальше укомплек-тування сучасним обладнанням та апаратурою, автомобілями.

3. Проведення поточних ремонтів ФАПів, ФП, амбулаторій.

Сосницька ОТГ

У Сосницькому районі в листопаді 2017 року створена ОТГ до якої увійшли 14 сіл району (Волинка, Матвіївка, Полісся, Чорнотичі, Киріївка, Масалаївка, Гапишківка, Ганнівка, Синютин, М.Устя, Кнути, Костирів, Пекарів, Загребелля) та смт Сосниця.

Районною державною адміністрацією надається всебічна методично-консультативна допомога по формуванню структури громад та забезпеченню їх повноцінного функціонування.

Культура

У галузі культури на сьогоднішній день функціонує 55 закладів, в тому числі районний будинок культури, селищний будинок культури, 8 сільських будинків культури, 2 сільські центри культури і дозвілля, 15 сільських клубів, дитяча музична школа ім. М.Ф. Полторацького, краєзнавчий музей ім. Ю.С. Виноградського, централізована бібліотечна система.   Всього у закладах культури працює   138 чоловік.

У районі діє 147 клубних формувань, з них 53 - для дітей. Загальна кількість учасників у них - 1405. Творчий потенціал району представляють 3 колективи зі званням «аматорський народний».                                                                    

Народний аматорський колектив естради «Хлібодар» РБК був учасником обласного  фестивалю «Янголи світла», народний аматорський фольклорний  колектив «Криниці» був учасником зібрання Чернігівського земляцтва у м. Києві. У травні  2017 року у районному будинку культури  було проведено IV районний фольклорний фестиваль «З народної криниці», у червні  2017 року спільно з Сосницькою селищною радою було проведено  ІІ районний дитячий фестиваль «Сосницькі дзвіночки». Стало вже традиційним проведення 7 липня Свята забутого хутора «Чащі» за підтримки депутата обласної ради, заслуженого лікаря  України Карети О.П. та фольклорного свята Івана Купала.

У вересні 2017 року також були проведені  заходи по відзначенню Дня Сосниці та літературно-мистецьке свято, присвячене дню народженню О.П.Довженка. На заходах були присутні художні колективи Чернігівського обласного філармонійного центру,  Городнянської музичної школи та Коропського районного будинку культури.

Згідно річного плану роботи відділу культури і туризму у кожному закладі культури були проведені культурно-освітні заходи, присвячені державним та календарним святам.

Також є гарною традицією проводити День села, так як це роблять у селі Авдіївка, Загребелля, Шаболтасівка, Волинка, В.Устя та інші.

Серед нових форм роботи  клубних закладів  слід відмітити проведення у селищному  будинку культури конкурсу на кращого знавця англійської мови, проведення благодійного концерту-марафону по збору коштів на придбання апаратури для обласного онкодиспансеру.

Значний внесок в естетичне виховання дітей райцентру вносить дитяча музична школа. Активну участь брали у всеукраїнських та міжнародних конкурсах співу та конкурсу духових оркестрів.

Сосницька ЦБС працює над реалізацією проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» за програмою «Бібліоміст». З метою патріотичного виховання дітей та молоді,  бібліотеки системи працювали  над реалізацією районного проекту «Герої ХХІ століття» по збору та систематизації матеріалів про учасників АТО свого населеного пункту.

Особливе місце в роботі бібліотеки займає видавнича діяльність. За минулий рік було видано 8 збірок поезії членів літературно - мистецького об’єднання «Убідь»

Сосницький район - це чудовий плацдарм для розвитку зеленого туризму. Він включений до обласного туристичного маршруту №2 (Чернігів - Березна - Мена - Сосниця - Новгород-Сіверський - Чернігів).

У грудні 2016 року було затверджено районну цільову Програму розвитку туризму в Сосницькому районі на 2017 - 2020 роки.В 2017 році на цю програму використано 8,0 тис.грн. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми становить 120,0 тис. грн.

Кадрова політика і система управління персоналом

Сосницькою районною державною адміністрацією забезпечується дотримання вимог чинного законодавства про державну службу, спрямовується робота на удосконалення та формування управлінської культури державних службовців, посилення суспільної довіри та відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, постійне вивчення та узагальнення системи показників кадрової політики та системи управління персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

У Сосницькій районній державній адміністрації відповідно до затвердженої структури налічується 81 штатна одиниця, з яких 71 штатна одиниця посад державної служби, дві посади працівників, які виконують функції з обслуговування, 5 посад технічного персоналу. Крім цього у зв'язку з набранням чинності 15 листопада 2017 року Закону України від 9 листопада 2017 року № 2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», яким внесено зміни до Закону України «Про державну службу» посади голови, першого заступника та заступника голови  не відносяться до посад державної служби.

В райдержадміністрації дотримано вимоги ст. 6 Закону України «Про державну службу» відповідно до яких кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності. Серед 81 штатної одиниці в райдержадміністрації нараховується 27 посад державної служби категорії «Б» (категорія «А» відсутня), що співвідноситься як 81:27 або 3:1.

Новелою в законодавстві є виконання повноважень керівника державної служби керівником апарату райдержадміністрації, який набув даних повноважень відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.01.2018 року № 13 «Про керівника державної служби».

Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну службу" вступ на державну службу здійснюється за результатами конкурсного відбору. Наказом керівника апарату районної державної адміністрації затверджено склад Конкурсної комісії районної державної адміністрації на зайняття посад державної служби та Положення про конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби Сосницької районної державної адміністрації.

Для забезпечення проведення конкурсу було проведено певні організаційні заходи: розроблено та затверджено Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В» на кожну штатну посаду державного службовця; ситуаційні завдання для посад категорії «Б». Під час проведення конкурсного відбору членами конкурсної комісії  вивчаються загальні та спеціальні вимоги щодо освіти, досвіду роботи, знання законодавства, професійний рівень підготовки, вміння користуватися комп’ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням, робота з людьми, вивчаються ділові та особистісні якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

У 2017 році проведено 5 конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців,  в яких взяло участь 8 осіб.

За результатами конкурсного відбору, провівши перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади», у 2017 році на посади державної служби призначено 4 державних службовців.

Відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" встановлюється 9 рангів державним службовцям. Особам, які вперше призначаються на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг державного службовця у межах відповідної категорії посад.

На виконання статті 69 Закону України "Про державну службу" створено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ районної державної адміністрації. В 2017 році двом державним службовцям оголошено догану.

Законодавство про державну службу тісно переплітається з нормами антикорупційного законодавства України. Всі державні службовці подавали електронні декларації.

Важливою складовою створення компетентного і професійного корпусу державних службовців, здатних ефективно та якісно виконувати завдання і функції держави, є системне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців. В райдержадміністрації двічі на місяць проводяться внутрішні навчання державних службовців.

У Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій державні службовці постійно підвищують свою кваліфікацію.

Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження кращих працівників району державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками України та відзнаками обласної державної адміністрації та районної ради.

Враховуючи значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Сосниччини, районною державною адміністрацією у 2017 році нагороджено найбільш заслужених працівників району відзнаками райдержадміністрації. Спільною Почесною грамотою районної державної адміністрації і районної ради нагороджено – 26 осіб, Почесною грамотою районної державної адміністрації – 41, Подяку голови райдержадміністрації оголошено 26 особам.

Районною державною адміністрацією вживаються всі заходи щодо безумовного виконання вимог Закону України «Про державну службу» та удосконалення системи управління.

Звернення громадян

Продовж січня – грудня 2017 року на адресу районної державної адміністрації надійшло 155 звернень громадян.

На особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації звернулось 61 громадянин.

Через органи влади вищого рівня за 2017 рік до районної державної адміністрації надійшло 59 звернень.

Письмових звернень зареєстровано 94. За  2017 рік  колективних звернень надійшло –2, повторних – 9 .

Найбільше звернень від органів влади вищого рівня надійшло за рахунок роботи Урядової гарячої лінії (59 звернень). Звернення надходили з різноманітних питань, зокрема соціального захисту, комунального господарства та благоустрою, аграрної політики та охорони здоров’я. Всі звернення розглянуті в установлені терміни та на них надані відповіді. З них вирішено позитивно-124, надано роз’яснення – 30, інше – 1.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Одним із головних пріоритетів у діяльності Сосницької райдерж-адміністрації, органів місцевого самоврядування району є запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативна ліквідація їх наслідків.  

Сосницький район має свої особливості в питанні захисту населення від надзвичайних ситуацій.

В районі відсутні потужні промислові підприємства, які загрожували б техногенній безпеці, тому в цьому плані обстановка більш стабільна.

Водночас більше уваги доводиться приділяти захисту населення від надзвичайних ситуацій природного характеру, адже населені пункти 5 сільських та селищної рад розташовані в зоні впливу річок Десни та Сейму, які щовесни своїми повеневими водами завдають чимало клопоту.

При найменшому рівні весняної повені порушується сполучення з 5-ма населеними пунктами, а при більшому розвитку повеневої ситуації – 13 сіл відрізаються від райцентру, порушується рух через міст на р. Десна. Тому доводиться завчасно займатися підготовчими роботами до пропуску льодоходу та весняної повені. З метою забезпечення нормального ритму життя у відрізаних селах, узгоджуються дії  всіх районних спеціальних служб та організацій по забезпеченню життєдіяльності населення.

Відпрацьовуються зв’язки із сусідніми районами: Борзнянським, Коропським (особливо в питаннях медичного обслуговування, пожежної безпеки і інших).

Протягом останніх років завдяки злагодженим діям служб, повінь суттєвих збитків району не завдавала.

З метою готовності до її розвитку, розроблено організаційні вказівки на підготовку і проведення командно-штабного тренування по відпрацюванню завдань під час її пропуску. 

Разом з тим є проблеми, пов’язані з рікою Десна, які ми не можемо вирішити власними силами.

 Внаслідок природних процесів вільного мандрування русла Десни біля с. Велике Устя відбувається активне руйнування лівого берега на ділянці протяжністю близько 400 метрів.  Ріка помітно наближається до села. Така активність ставить під загрозу безпечну експлуатацію автомобільної дороги М-02 Т-2521 Сосниця-Шаповалівка та мосту через Десну, який може просто залишитись на острові.

У 2011 році був розроблений проект будівництва берегоукріплення «Берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області», яким передбачено виконання робіт з улаштування берегоукріплювальних шпор з кам’яного накиду, кріплення підводної і надводної частини укосу берега загальною довжиною 1,145 км.

Аналогічний процес відбувається і в районі села Пекарів.Ситуацію на цих об’єктах вивчали комісії за участю представників Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації, Деснянського басейнового управління водних ресурсів, Служби автомобільних доріг в області.

Другою специфічною особливістю району є наявність 24,7 тис. га змішаних лісових масивів та осушених торф’яних боліт.

З настанням сухої погоди у весняно-літній період, особливого значення набуває запобігання лісовим пожежам та пожежам на торф’яниках, ліквідація загорань, які часто виникають під час перебування населення в лісі, а також внаслідок випалювання сухої рослинності на полях.

В минулому році рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 24 березня 2017 року (протокол № 3) було створено районний оперативний штаб для координації дій виконкомів сільських та селищної рад,  підприємств установ та організацій при виникненні великих  пожеж у лісових масивах, сільгоспугіддях і торфовищах (9 чол.).Саме завдяки роботі штабу протягом пожежонебезпечного періоду минулого літа вдалось оперативно ліквідувати всі пожежі, що трапились на території району.

З метою забезпечення захисту населення і територій Сосницького району від надзвичайних ситуацій в смт Сосниця утворено і функціонує пожежно-рятувальний підрозділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, який забезпечує охорону району в цілодобовому режимі. На його озброєнні знаходяться 3 пожежні автомобілі та спецобладнання.

Для забезпечення пожежної охорони в сільській місцевості на території Сосницького району знаходяться 13 підрозділів місцевої пожежної охорони, які розташовані в селах Авдіївка, Бутівка, Вільшани, Волинка, В.Устя, Змітнів, Конятин, Кудрівка, Пекарів, Спаське, Хлоп’яники,  Чорнотичі, Шаболтасівка.

У районі також є не дуже потужні потенційно-небезпечні об’єкти і об’єкти підвищеної небезпеки, такі як газопровід-відгалудження від магістрального газопроводу високого тиску до газорозподільчого пункту та ГРС смт Сосниця, газові мережі Сосницької дільниці експлуатації газового господарства, дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго», комунальне підприємство «Сосницьке КЖУ», три АЗС та 2 АГЗС. Завдяки злагодженій роботі відповідних служб, які їх обслуговують, проблем не виникало.

Проте, головною оцінкою нашої роботи є не ліквідація надзвичайних ситуацій, а запобігання їм. Саме на це спрямована і діяльність районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка протягом минулого року провела 12 засідань, розглянуто 27 питань. Серед них -  заходи щодо підготовки до пропуску весняної повені, підготовка до весняно літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду, заходи щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах району і ін. Заслуховувалися звіти причетних до цього керівників.

Районна державна адміністрація займається практичним створенням та контролем за поповненням місцевого матеріального резерву.

У 2017 році створено місцевий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у сумі 20 тис. грн. та об’єктові матеріальні резерви на  суму 152,5 тис. грн.

Затверджено Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Сосницького району Чернігівської області на 2016-2020 роки, на виконання заходів якої передбачається фінансування за рахунок районного бюджету в обсязі 277 тис. гривень.

За даними останньої інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарства хімічних засобів захисту рослин у Сосницькому районі на території Змітнівської та Спаської сільських рад виявлено і зберігається близько 10,2 тонн непридатних до використання агрохімікатів та тари від них.

Є необхідність забезпечення їх повної утилізації.

Враховуючи те, що вартість утилізації даних пестицидів за приблизними розрахунками складе близько мільйона гривень, таких коштів ні в районному бюджеті, ні в сільських бюджетах не має.

Проблема з утилізацією вищезазначених агрохімікатів може бути вирішена лише спільними зусиллями, за умови співфінансування з природоохоронних фондів усіх рівнів.

Забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади

Періодично, у районних засобах масової інформації публікуються виступи голови райдержадміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  райдержадміністрації.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації широко висвітлюється  діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Представники районної газети «Вісті Сосниччини» постійно брали участь у проведенні всіх районних заходів.

На веб-сайті райдержадміністрації оприлюднюються всі видані розпорядження голови райдержадміністрації, які мають інформаційне значення для населення району. Регулярно висвітлюється діяльність обласної державної адміністрації, Президента України та Кабінету Міністрів України.

Традиційно через засоби масової інформації керівництво райдержадміністрації вітає трудові колективи з державними і професійними святами, а ветеранів війни, праці з ювілейними датами, тощо.

Щосереди працюває „гаряча” телефонна лінія „громадяни-районна рада-райдержадміністрація-громадяни”. Практика проведення „гарячих” телефонних ліній підтверджує зацікавленість громадян у наданні їм можливості особисто отримати ґрунтовні відповіді на конкретні запитання, висловити свої зауваження та пропозиції з актуальних питань сьогодення.

Кожне телефонне звернення розглядається керівництвом відповідного державного органу. Громадяни, що зверталися на «гарячу» телефонну лінію мали право отримати ґрунтовне роз’яснення відразу, а ті питання, які потребували подальшого і більш глибшого вирішення, бралися керівництвом на контроль, результат вирішення того чи іншого питання повідомлявся заявнику в усній або письмовій формі.

За підсумками проведеного опитування серед населення району можна сказати, що в цілому громадська думка щодо ефективності роботи органів державної виконавчої влади є позитивною.

Забезпечення законності та правопорядку

З метою забезпечення протидії злочинності, зміцнення законності та правопорядку і на виконання відповідних Указів Президента та постанов Уряду, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами району вживались спільні організаційні та практичні заходи, спрямовані на виконання районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 жовтня 2016 року № 184 та інших нормативно-правових актів з цих питань.

На даний завершився процес реформування органів Національної поліції та вступив у дію Закон України «Про національну поліцію», який набрав законної сили 7 листопада 2016 року. У зв’язку з цим правоохоронну функцію здійснює поліція - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Сосницький район обслуговує Сосницьке відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області. На даний час штат відділення складає 44 посади. Всі працівники відділення пройшли переатестацію, і відповідно являються працівниками поліції та користуються правами і повноваженнями поліцейських, які передбачені Законом України «Про національну поліцію».

Протягом звітного періоду на території району правоохоронними органами проводилися загальнодержавні, цільові оперативно-профілактичні відпрацювання під умовними назвами «Зброя – вибухівка», «Канікули»,  «Розшук», «Мак», «Місячник добровільної здачі зброї», «Нагляд». Значні зусилля Сосницького відділення поліції було зосереджено на виконанні завдань визначених керівництвом країни в умовах проведення АТО щодо розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів пов’язаних з незаконним обігом зброї, яка завозиться тимчасово окупованої території, протидії економічній, організованій злочинності та корупції, зміцнення обліково-реєстраційної дисципліни.

За 2017 рік зареєстровано 200 кримінальних проваджень, з яких особи встановлено по 95 провадженнях. Питома вага по встановленню осіб складає 47,5 %.

За звітний рік направлено до суду з обвинувальними актами та угодами про примирення 109 кримінальних проваджень (в тому числі 19 минулих років) проти 84 (в тому числі 17 минулих років) за аналогічний період попереднього року. Закрито 208 кримінальних проваджень.

В поточному році на території району було зареєстровано одне навмисне вбивство (с. Конятин). Тяжких тілесних ушкоджень що призвели до смерті чи  зґвалтувань зареєстровано не було. Як позитив слід зазначити зменшення кількості крадіжок приватного майна з помешкань громадян. Так, зареєстровано 112 кримінальних проваджень за фактами крадіжок (проти 134 – в минулому році),  за якими особам оголошено про підозру по 39 кримінальному провадженню (проти 40 – в минулому році). Питома вага по розкриттю даного виду злочину складає 34,8%. В залишку нерозкритими залишається 166 кримінальних проваджень.

Особлива увага приділялась і приділяється вирішенню проблеми боротьби з незаконним обігом наркотиків. Так, протягом поточного року по лінії незаконного обігу наркотиків відкрито 6 кримінальних проваджень, в минулому році - 5. При цьому слід відмітити, що основні зусилля співробітників Сосницького відділення поліції було спрямовано на виявлення кваліфікованих злочинів в даній сфері.

Так, викрито 4 факти незаконного зберігання наркотиків (3 провадження направлено до суду з обвинувальним актом, 1 – закрито у зв’язку з недостатньою вагою вилученого наркотичного засобу) та 2 незаконних посіви снодійного маку та конопель (одне провадження направлено до суду з обвинувальним актом). Складено 1 адміністративний протоколи за ст. 106-1 КУпАП (невжиття заходів щодо викорінення дикорослих рослин конопель та снодійного маку), та 1 адміністративний протокол за ст. 44 КУпАП (зберігання марихуани вагою менше 5 грам). Загалом з незаконного обігу вже вилучено близько 200 грам готових до споживання наркотичних засобів (канна біс), без врахування  нарковмісних рослин вилучених з незаконних посівів. Як негатив у даному напрямку слід відмітити відсутність виявлених фактів збуту наркотичних засобів.

На обліку дозвільної системи перебуває 579 власників вогнепальної зброї, у володінні яких 675 одиниць зброї, з них 620 – гладкоствольної,  9 – газової, 32 – нарізної, 3 - комбінованої та 20 - пристроїв травматичної дії. Постійно проводяться перевірки умов її зберігання у власників за місцем проживання, реєстрація та перереєстрація зброї. Так відносно власників зброї складено 16 адміністративних протоколів за ст. 192 КУпАП (порушення термінів перереєстрації зброї) та 3 протоколи за ст. 191 КУпАП (порушення правил зберігання зброї), анульовано 2 дозволи.

В поточному році при проведенні відпрацювань населених пунктів району було проведено 7 обшуків з метою виявлення незаконної зброї. Виявлено та вилучено 1 штик-ніж від нарізної гвинтівки системи Мосіна, мисливський порох, боєприпаси та патрони калібру 7,62. До суду з обвинувальним актом направлено 3 кримінальні провадження.

Однією з нагальних проблем сьогодення являється боротьба з самогоноварінням та пияцтвом на території району. В поточному році службою дільничних офіцерів поліції спільно з групами реагування патрульної поліції було виявлено 9 фактів виготовлення та зберігання самогону та самогонних апаратів. Також складено 144 адміністративних протоколів за придбання самогону. Загалом накладено штрафів на суму 2936 гривень.

Потребує покращання робота по мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище.

З метою запобігання негативним проявам у дитячому і підлітковому середовищі в районі проводились спільні оперативно-профілактичні операції під умовними назвами  «Канікули», «Розшук», оперативно-профілактичне відпрацювання, спрямоване на попередження пияцтва серед молоді. Інспектором з ювенальної превенції постійно проводяться виступи у навчальних закладах району на правову тематику.

Неповнолітніми на території району протягом поточного року скоєно 1 кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка з магазину в с. Чорнотичі). На неповнолітніх за різні правопорушення складено 11 адміністративних протоколів, 38 дорослих осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків по вихованню своїх дітей, за продаж неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів до відповідальності притягнуто 2 особи, за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння притягнуто 9 осіб. На обліку перебуває 1 неповнолітня особа за скоєння кримінального правопорушення.

Проте, незважаючи на позитивні зрушення, криміногенна ситуація в підлітковому середовищі залишається напруженою.

Аналіз стану злочинності та профілактичної роботи в підлітковому середовищі свідчить про те, що однією з основних причин та умов, які сприяють скоєнню неповнолітніми правопорушень та злочинів залишаються, передусім сімейні неблагополуччя, пов'язані з ним бездоглядність та безпритульність, вживання алкоголю та наркотичних речовин, незайнятість ні навчанням, ні працею.

Питання забезпечення публічного порядку є і залишається досить актуальним. Так, в поточному році  працівниками Сосницького відділення поліції було складено 1800 адміністративних протоколів, з яких 729 за порушення правил дорожнього руху. Зокрема за дрібне хуліганство — 34, за розпиття спиртних напоїв в громадських місцях та появу в громадських місцях у нетверезому стані – 488, за вчинення насильства в сім’ї – 80. Як приклад взаємодії Сосницької селищної ради та відділення поліції стало прийняття оновлених правил благоустрою населеного пункту та відповідно 23 складених адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою), 45 протоколів – за керування транспортними засобами в нетверезому стані. Як бачимо, загальна кількість зафіксованих адміністративних правопорушень зменшилася, що в свою чергу свідчить про відмову від роботи «на статистику» та введення такої форми роботи як «Поліцейське піклування» (доставка особи, яка внаслідок зловживання алкоголем не може переміщуватися або психічно хворої особи, додому чи до лікувального закладу) та інститут усного попередження.

У місцевих засобах масової інформації систематично проводиться інформування населення про стан криміногенної ситуації в районі та заходи, що вживаються відповідальними посадовими особами по її поліпшенню, регулярно розміщуються повідомлення про скоєні на території району злочини і правопорушення.

Проблемні питання, над якими  Сосницька районна державна адміністрація працюватиме в 2018 році:

- капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу   (4-х поверхова) КЛПЗ «Сосницька  ЦРЛ »   в   смт. Сосниця  по  вул. Якова Скидана, 5/3 Чернігівської області;

 - капітальний ремонт будівлі КЗОЗ  «Сосницький районний центр ПМСД ім. Б.Л.Смирнова» за адресою: Чернігівська область, смт. Сосниця, вул. Я.Скидана,5/4 з застосуванням енергоефективних технологій в три черги будівництва;

- реконструкція сільського клубу по  вул. Довженко, 64 «а» в с. Шаболтасівка, Сосницького району Чернігівської області;  

- капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна с. Шаболтасівка Сосницького району, Чернігівської області;

- капітальний ремонт проїзної частини  вул. Перевертуна с. Шаболтасівка Сосницького району Чернігівської області;

- реконструкція гімназії імені О.П. Довженка з застосуванням системи енергозбереження в  смт Сосниця;

- реконструкція водозабору підземних вод централізованої системи водопостачання с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області;

- реконструкція стаціонарного відділення для постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян в смт Сосниця, Чернігівської області по програмі «Забезпечення належних умов проживання, побутового та медичного обслуговування самотніх осіб похилого віку у стаціонарному відділенні Сосницького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в селі  Бутівка Сосницького району Чернігівської області»;

- капітальний ремонт  проїзної частини вулиці  Маленької  в   с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області;

- реконструкція  бувшої  будівлі дитсадка під сільський клуб по вул. Ювілейній, 24 в  с. Конятин, Сосницького району, Чернігівської області;

- будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Ювілейна, Садова в с. Конятин, Сосницького району, Чернігівської області;

- відсутність сімейних лікарів та інших для первинної медикосанітарної допомоги і центральної районної лікарні;

- берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя (підтоплення земель та населених пунктів, значне руйнування дороги загальнодержавного значення біля мосту через р. Десна).