11 лютого 2019

2020 рік

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

                            1.Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового,                    

                            сержантського та старшинського складу становить від 18 до 60 років.

                            2.Стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та   

                            показниками профвідбору.

                            3.Фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу.

                            4.Загальноосвітній рівень, мотивація до військової служби.

Строки військової служби при прийнятті на військову службу

за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського

складу.

                            1.Військовослужбовці, прийняті на посади рядового складу — строком на 3 роки.

                              2.Військовослужбовці, прийняті на посади сержантського і старшинського складу —                        

                            строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін.

                            3.Військовослужбовці, особи звільнені з військової служби, які під час дії особливого  

                            періоду вислужили не менше 11 місяців — строком на 6 місяців.

Грошове забезпечення військовослужбовця.

                             На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського                         

                            та старшинського складу становить від 10000.

Один раз на рік надається:

                            1.Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного                        

                            окладу грошового утримання.

                            2.Грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки,                

                            у розмірі місячного грошового забезпечення.

                            3.При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується                  

                            грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення              

                            на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

                            4.Одноразова грошова допомога при підписанні першого контракту:

     рядовий склад - 14 096 грн.

     сержантський і старшинський (молодший начальницький) склад - 15 858 грн.

         офіцерський (середній, старший та вищий начальницький) склад - 17 620 грн.

                            5.Для військовослужбовців, які ви­конують завдання в районах АТО(ООС)                   

                            встановлюються винагороди:

                            на лінії зіткнення --- 17000 грн.          за перебування в інших районах АТО(ООС)  ---

                             6500 грн.

 

Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового,

сержантського складу за контрактом.

                            1.Отримання житла за рахунок держави.

                            2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.

                              3. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі               

                            дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів      

                            на приготування обіду).

                            4. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони   

                            здоров’я .

                            5. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках

                            відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз

                            на рік).

                            6. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних

                           закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

                            7. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день        

                              звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу                      

                            25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить

                           військова служба.

                            8. За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом зберігаються                     

                           місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві,

                           в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від

                            підпорядкування та форми власності.

Вакансії, які існують у Збройних Силах України.

                             Сухопутні війська Збройних Сил України: командир відділення; командир бойової       

                           машини; командир танку; механік — водій бойової машини; механік — водій танку;

                            водій; навідник; навідник-оператор; акумуляторник; стрілець; гранатометник;

                           кулеметник; снайпер; розвідник; сапер; кухар; радіотелефоніст; радіотелеграфіст; та

                               багато інших.

 

За додатковою інформацією звертатись до

СОСНИЦЬКОГО РТЦК ТА СП (РАЙВІЙСЬКОМАТ).

ТЕЛ. 2-12-35, 2-13-35.

МОБ. 380957423519

            380502805067

            380666542318

 

2019 рік

Проходження військової служби за контрактом у 2019 році