back

Підтримка ініціатив громадянської освіти

16 лютого 2017

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Конкурс на отримання грантів “Підтримка ініціатив громадянської освіти”.

Метою конкурсу є виявлення та підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (ОГС), що спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо їх основних ролей, прав та обов’язків у демократичному суспільстві та пропагування мотивованої прихильності його цілям і принципам. Такі ініціативи повинні бути спрямовані на зміцнення механізмів громадського залучення, посилення антикорупційного громадського моніторингу та нагляду і покращення рівня громадської участі.

Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які:

• стимулюють громадянську сміливість, знання і навички серед громадськості;

• зміцнюють потенціал та участь громадян у діалозі з питань розробки нормативно-правових актів, громадського моніторингу і нагляду в цілях сприяння реалізації національної програми реформ;

• заохочують залучення громадян до ефективних національних, регіональних і місцевих громадянських коаліцій та ініціатив;

• підтримують організації, мережі та коаліції у плануванні програм з урахуванням гендерних питань та інклюзивності.

Заходи та види діяльності в рамках проектів можуть включати, але не обмежуючись, наступні:

• онлайн-/офлайн-, аудіо-візуальні тренінги;

• позакласна просвітницька діяльність щодо механізмів громадянської участі;

• освіта для молоді та дорослих у сфері прав та обов’язків громадян;

• підвищення рівня інформованості та залучення громадян до боротьби з корупцією;

• програми медіа-, фінансової-та громадянської грамотності;

• інформування громадян про процес впровадження реформ через регіональні та місцеві засоби масової інформації;

• підвищення чутливості широких верств населення до питань інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, етнічних меншин, осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією (ЛГБТІ) та інших вразливих груп.

Критерії відповідності:

• офіційно зареєстровані ОГС або консорціуми зареєстрованих ОГС з усіх регіонів України з встановленою організаційною та операційною структурою;

• доведений досвід консолідації та координації регіональних і місцевих мереж і охоплення різних верств населення через громадянську освіту та залучення громадян;

• доведений досвід адвокації та просування демократичних реформ, в тому числі боротьби з корупцією;

• досвід розробки та використання різноманітних інструментів для залучення громадян.

Критерії відбору:

• відповідність заявленим цілям конкурсу;

• встановлена організаційна структура;

• здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору та представників різних верств населення;

• продемонстрований досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами;

• прагнення до досягнення сталих результатів, які будуть тривати після закінчення проекту.

Перевагу буде надано проектам, які:

• включають широке коло зацікавлених осіб в якості партнерів (у тому числі державні органи, засоби масової інформації, підприємства тощо);

• містять план сталого розвитку;

• пропонують інноваційні підходи до виконання завдань конкурсу.

Орієнтовна тривалість гранту: до 9 місяців.

Розмір гранту: підтримка до 25 ініціатив з середнім бюджетом $20,000 кожна.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 6 березня 2017 року, 17:00.

Будь ласка, завантажте та використовуйте форму заявки на отримання гранту, форму бюджету та форму описової частини бюджету за цим посиланням (https://pactworld.app.box.com/s/q8fphz9imfw0lzd4k5snfwt45rauqz9k ). Грантові пропозиції приймаються за електронною адресою [email protected] з темою листа: «Відповідь на конкурс ініціатив з громадянської освіти».

Важливо знати, що:

• в рамках цього конкурсу гранти не надаються підприємствам, політичним партіям, державним інституціям, релігійним організаціям або фізичним особам;

• дослідження може бути одним з інструментів, але не єдиним завданням проектної пропозиції;

• проектні пропозиції повинні бути подані українською або англійською мовою;

• заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово на електронну пошту;

• рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду;

• подані пропозиції не повертаються і не розглядаються повторно.

Запитання стосовно конкурсу надсилайте на електронну адресу[email protected] не пізніше 20 лютого, 17:00 із чітким зазначенням назви конкурсу в темі листа. Відповіді будуть надані до 23 лютого, 18:00.

Додаткова інформація на сайтах:

http://sbiz.club/7323/konkurs-na-otrymannya-grantiv-pidtrymka-initsiatyv-gromadyanskoyi-osvity/ та

https://pactworld.app.box.com/s/q8fphz9imfw0lzd4k5snfwt45rauqz9k