back

Про програму ЄС «Creative Europe»

30 січня 2017

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Програму ЄС «Creative Europe» з бюджетом більше ніж 1,4 більйон євро. Це рамкова програма для підтримки культурних і творчих секторів Європи, відкрита для творчих та культурних організацій з держав членів ЄС, а також держав, які не є членами ЄС, але мають угоду з Європейською Комісією.

Основні цілі CREATIVE Europe є:

• Допомога культурним і творчим секторам скористатися можливостями цифрового століття і глобалізації;

• Допомога секторам у досягненні свого економічного потенціалу, сприяючи стійкому зростанню, зайнятості та соціальній згуртованості;

• Надати Європейській культурі і медіа-сектору доступ до нових міжнародних можливостей, ринків і аудиторій.

В культурному компоненті програми виділяється чотири основні пріоритети, на які можна подавати грантові заявки та в рамках яких оголошуються та будуть оголошуватися конкурси:

1. Європейські майданчики – це платформи для культурних операторів, які просувають художників-початківців і Європейські напрямки в культурних і художніх роботах. В рамках даного пріоритету може бути підтримана наступна діяльність:

• Сприяння мобільності і видимості авторів і художників – зокрема, організація міжнародних експозицій;

• Стимулююча - справжній загальноєвропейський напрям розвитку культурної і творчої діяльності, з метою полегшення доступу для інших національностей до європейських культурних творів, через міжнародні гастролі, події, виставки і фестивалі і т.д.;

• Сприяння зростання аудиторії, забезпечуючи поширення Європейських цінностей і різних культур;

2. Літературні переклади – в даному пріоритеті підтримуються ініціативи з перекладу та популяризації літературних творів на різних ринках ЄС, з метою розширення доступу до високоякісної європейської літератури. Підтримується наступна діяльність:

• Переклад і видання «пакету» творів художньої літератури на прийнятних мовах;

• Поширення «пакетних перекладів», включаючи електронні публікації та соціальні медіа.

3. Європейські мережі – забезпечення підтримки європейських мереж, для допомоги культурним і творчим секторам працювати на транснаціональному рівні і зміцнення їх конкурентоспроможності. Підтримується наступна діяльність:

• Діяльність спрямована на зміцнення культурних і творчих секторів шляхом надання їм робочої сили з певними навичками та досвідом;

• Заходи, що сприяють культурній і творчій співпраці на міжнародному рівні і дають можливість розширити свою кар’єру і вплив в Європі і за її межами;

• Діяльність, спрямована на зміцнення європейських культурних і творчих організацій, а також міжнародних мереж, які можуть створювати нові професійні можливості.

4. Проекти Європейського співробітництва – проекти транскордонного співробітництва за участю культурних і творчих організацій з різних країн, які беруть участь в програмі. В даному пріоритеті можуть бути підтримані проекти транскордонного співробітництва між культурними і творчими організаціями в рамках ЄС і за його межами. Проекти можуть охоплювати одну або кілька культурних і творчих секторів і можуть бути міждисциплінарними.

Фінансування надається для двох типів проектів: малі проекти співпраці (керівник проекту і принаймні два інших партнери) та великомасштабні проекти співробітництва (керівник проекту і принаймні п'ять інших партнерів). Максимальна тривалість для всіх проектів становить 48 місяців.

В рамках даної програми можна розвивати музейні комплекси, отримати підтримку для народних колективів і народних ремесл, розвивати і створювати музеї під відкритим небом, наприклад, безпосередньо в селах. Кількість партнерів однієї заявки не обмежена, є лише мінімальні вимоги – мінімум два партнери з різних країн повинні подавати заявку.

Бюджет програми становить: на малі проекти до 200 тис. євро та на великі до 600 тис. євро. Закупочні та ремонтні компоненти можуть складати до 50% вартості проекту. Розмір фінансового вкладу апліканта повинен бути не менш ніж 10% вартості проекту.

Детально: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_en