back

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні–вересні 2016 року

07 листопада 2016

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила 1038,5 тис. осіб. З початку року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 6473 особи.

Порівняно із січнем–серпнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 218 осіб.

Упродовж січня–серпня народилися 5752 малюки. Кількість померлих склала 12841 особу.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016р. становила 12,1 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 79,9% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини (53%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області порівняно із серпнем 2016р. зменшився й на кінець вересня 2016р. становив 1,9% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,2%) порівняно з жителями міських поселень (1,8%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж вересня 2016р. зменшилася на 15% й на кінець місяця становила 1,3 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець вересня 2016р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець вересня 2016р. становило 9 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

За сприяння державної служби зайнятості в січні–вересні 2016р. було працевлаштовано 9,9 тис. осіб, або 28,9% громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді.

Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу у вересні 2016р., 59% становили жінки, 39,9% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж вересня 2016р., становила 10,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1680 грн, що на 15,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–серпні 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–серпнем 2015р. зросла на 23,2% й становила 3849 грн.

Серед більш оплачуваних були працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, фінансової та страхової діяльності, зайняті у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, сфері інформації та телекомунікацій, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, добувній промисловості й розробленні кар’єрів, де нарахування в 1,3–1,8 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 56,8% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 107,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–серпня 2016р. зросла на 3,2 млн.грн (на 17%) та на 1 вересня 2016р. становила 22,3 млн.грн. Сума боргу складає 2,8% від фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 10,8 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–серпня 2016р. на 532,2 тис.грн (на 4,7%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 6 млн.грн (55,6% від загальної суми), будівництві – 1,8 млн.грн (16,6%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 1 млн.грн (9,5%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася впродовж січня–серпня 2016р. на 6,5% й на 1 вересня 2016р. становила 2,2 тис. осіб (1,2% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (37,9%).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4916 грн, що на 20,2% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за серпень 2016р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 186,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 125,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 61 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій становила 117,9 млн.грн (у міських поселеннях – 80,6 млн.грн, у сільській місцевості – 37,3 млн.грн).

Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в серпні, становив 96,7 грн.

Крім того, 36,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 6,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 30,6 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в серпні, становив 1713,7 грн на одне домогосподарство.

У січні–серпні 2016р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 690,4 млн.грн (133,4% нарахованих сум).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні–вересні 2016р. обліковано 14086 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 40,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів дві третини становили злочини проти власності, 12,9% – проти життя та здоров’я особи, 3,7% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,7% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,3% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,3% – у сфері господарської діяльності, 1,2% – злочини проти довкілля, по 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–вересня 2016р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 29, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 45, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 8.

Кількість випадків крадіжок становила 7818, шахрайств – 747, грабежів – 265, хабарництва – 49, розбоїв – 41.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2016р. становила 9251 особу, із числа яких 3759 – жінки, 801 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 87 – неповнолітні у віці 14–17 років та 68 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 40,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 280 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 147 осіб, із числа яких 44,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 26,5% було умисно вбито; 10,2% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 1723 особи, які вчинили злочини, з них 208 жінок (12,1%), 51 неповнолітній у віці 14–17 років (3%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,5% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 72,7% мали незняту або непогашену судимість), 20,4% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 8,6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 57,6%, безробітних – 14,3%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2016р. в області становив 107,2%, в Україні –106,4%.

На загальний показник інфляції в області суттєво вплинуло підвищення квартирної плати на 70,9%, подорожчання електроенергії на 60%, гарячої води – на 56,3%, каналізації – на 47,7%, водопостачання – на 47,5%, природного газу – на 45,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому знизилися на 1%. Найбільше (на 45,6%) подешевшали овочі, на 9,7% – цукор. Водночас на 12,4% зросли в ціні крупи гречані, на 5,5–11,8% – м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочна продукція, олія соняшникова та масло.

Охорона здоров’я стала дорожчою на 11%, транспорт – на 8,1%, побутова техніка – на 7,3%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня–вересня 2016р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції зріс на 8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 81,2%, а в переробній промисловості – 115,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–вереснем 2015р. зріс на 22,4%. При цьому зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 37,8%), рідкого обробленого молока (на 19%), соняшникової нерафінованої олії та її фракцій (крім хімічно модифікованих) (на 16,7%), свіжого чи охолодженого м’яса свиней (на 13,3%), круп (на 10%), ковбасних виробів (на 4,6%). Водночас спостерігалося зменшення випуску йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 10,2%), борошна (на 10,7%), хліба та хлібобулочних виробів, нетривалого зберігання (на 15,9%), вершкового масла (на 20,1%), жирних сирів (на 26,1%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–вереснем 2015р. випуск промислової продукції зріс на 20,6%. Більше вироблено вовняних тканин, взуття, менше – постільної білизни.

На підприємствах із виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 84,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 120,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 96,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 137,7%, у машинобудуванні – 121,7%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, вогнегасників, пожежних машин; менше – шпалер, цегли невогнетривкої керамічної будівельної, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, верстатів для оброблення деревини.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–вересні 2016р. порівняно із січнем–вереснем 2015р. промислове виробництво зросло на 13,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–вересні 2016р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,8% до січня–вересня 2015р. У сільськогосподарських підприємствах він був 103,3%, а в господарствах населення – 91%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–вересень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 97%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 103,2%, господарствах населення – 87,6%.

Станом на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошені та обмолочені на площі 339,1 тис.га, що становить 51,9% площ, посіяних під урожай поточного року. Із зібраної площі одержано 1358,8 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 1% менше минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1240,1 тис.т (на 1,4% менше), господарствами населення – 118,7 тис.т (на 4,1% більше).

Середня врожайність зернових культур становила 40,1 ц з 1 га (рік тому – 38,4 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 41,7 ц (40,3 ц), у господарствах населення – 28,6 ц (25,1 ц).

Усіма категоріями господарств зібрано 1150,1 тис.т картоплі (83,1% до відповідної дати минулого року), з яких 1082,6 тис.т – господарствами населення. Урожайність картоплі становила 148 ц з 1 га (рік тому – 187 ц).

Станом на 1 жовтня поточного року всіма категоріями господарств зібрано 140,7 тис.т овочів відкритого ґрунту (99,8% до відповідної дати минулого року) та 12,3 тис.т плодів та ягід (73,3%), урожайність яких була 160 ц та 49,3 ц з 1 га відповідно.

Індекс виробництва продукції тваринництва за січень–вересень 2016р. до січня–вересня 2015р. становив 100,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 103,8%, господарствах населення – 97,4%.

Господарствами всіх категорій у січні–вересні 2016р. реалізовані на забій 41,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,7% більше, ніж у січні–вересні 2015р., вироблені 429 тис.т молока (на 0,7% менше) та 251,2 млн.шт яєць (на 2,1% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 46,9%, молока – 58,6%, яєць – 80,8%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 218,4 тис. голів (на 0,7% менше 1 жовтня 2015р.), у т.ч. корів – 115,3 тис. (на 3,8% менше); свиней – 193 тис. (на 1,6% більше), овець і кіз – 45,1 тис. (на 3,4% менше), птиці всіх видів – 4394,3 тис. голів (на 1,2% більше).

У господарствах населення утримувалося 44,6% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 58,7 %), 45,3% свиней, 93,3% овець і кіз та 94,1% птиці від загальної кількості в області.

На 1 жовтня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 1098,1 тис.т зерна (на 34% більше проти 1 жовтня 2015р.), у т.ч. 398,8 тис.т пшениці, 226,2 тис.т кукурудзи, 109,8 тис.т ячменю, 45,1 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 177,1 тис.т (на 10,8% менше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–вересні 2016р. підприємства області виконали будівельних робіт на суму 364,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2016р. становив 96,5% проти січня–вересня 2015р. Будівництво будівель збільшилося на 2,9%, у т.ч. нежитлових будівель – на 73,5%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 23,3%, житлових будівель – на 28,4%.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 80,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,4% та 8,8% відповідно.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–серпні 2016р. експорт товарів становив 245,9 млн.дол. США, імпорт – 312,6 млн.дол. США. Порівняно із січнем–серпнем 2015р. експорт зменшився на 31,6%, імпорт – збільшився на 23,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 66,7 млн.дол. США (у січні–серпні 2015р. позитивне – 105,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 124 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 73,2 млн.дол. США, або 29,8% від загального обсягу експорту товарів (у січні–серпні 2015р. – 107,7 млн.дол. США, або 30%), та зменшився проти січня–серпня 2015р. на 34,5 млн.дол., або на 32%.

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі, Італії, Нідерландів, Франції та Іспанії. Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Єгипту, Грузії, Молдови, Азербайджану, Китаю та Казахстану.

Порівняно із січнем–серпнем 2015р. збільшився експорт товарів до Грузії (на 37,7%), Китаю (на 13,3%), Польщі (на 6,8%); зменшився –до Нідерландів (у 3,3 раза), Єгипту (у 2,6 раза), Італії (на 31,2%), Молдови (на 20,6%), Туреччини (на 18,8%), Казахстану (на 11,4%), Білорусі та Російської Федерації (на 4,8% до кожної), Азербайджану (на 2,6%), Румунії (на 0,5%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2015р. збільшилася частка готових харчових продуктів, паперу та картону, деревини та виробів із неї, взуття, текстильних матеріалів та текстильних виробів, насіння і плодів олійних рослин, молока та молочних продуктів. Натомість зменшилася частка зернових культур.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 123,4 млн.дол. США, або 39,5% загального обсягу (у січні–серпні 2015р., відповідно, 97,7 млн.дол., або 38,5%), та збільшився проти січня–серпня 2015р. на 25,7 млн.дол., або на 26,3%.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Бразілії, Китаю, Туреччини та Індії.

Порівняно із січнем–серпнем 2015р. збільшилися поставки з Туреччини (в 1,8 раза), Польщі (в 1,5 раза), Німеччини (на 40,6%), Бразілії (на 35,3%), Нідерландів (на 34,7%), Великої Британії (на 25,7%), Білорусі (на 19%), Італії (на 13,4%), Російської Федерації (на 9,1%); зменшилися – з Індії (на 24,1%), Китаю (на 4,6%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин. Зменшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2016р. становив 17216,9 млн.грн, що на 0,5% більше обсягу січня–вересня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–вересні 2016р. становив 6951,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,6% менше обсягу січня–вересня 2015р.

ТРАНСПОРТ

У січні–вересні 2016р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 519,6 млн.ткм, що на 59,6% більше від обсягу січня–вересня 2015р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1053,4 тис.т вантажів, що на 41,3% більше, ніж у січні–вересні 2015р.

У січні–вересні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 590 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 62,6 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 97% та 96,3% від обсягу січня–вересня 2015р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 35,1 млн. пасажирів, що на 4,5% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–вересні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 5%.

Міським електротранспортом перевезено 27,5 млн. пасажирів, що становить 97,2% рівня січня–вересня 2015р.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися 19,3 тис. пасажирів, що на 24,5% більше, ніж у січні–вересні 2015р. Обсяг виконаного пасажирообороту зріс на 30% й становив 0,3 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Чернігівській області