Контактна особа по роботі зі зверненнями громадян в райдержадміністрації 

Федоренко Зіноїда Вікторівна

 конт. тел.- (04655) 2-14-30.

 

Г Р А Ф І К

прийому громадян керівниками Сосницької районної

 державної адміністрації

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада особи, яка проводить особистий прийом

Дні прийому

Години прийому

 

голова районної державної адміністрації

П’ятниця

08.00-13.00

14.00-17.00

 

Крючок 

Анатолій

Іванович

перший заступник голови районної державної адміністрації

(питання торгівлі та побутового обслуговування населення, паливно-енергетичного комплексу, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку)

Понеділок

 

2 субота

 

08.00-13.00

14.00-17.00

08.00-13.00

14.00-17.00

Трамана

Олег

Анатолійович

заступник голови районної державної адміністрації (питання освіти, науки, охорони здоров’я, культури і туризму, фізкультури, спорту, молоді, материнства, дитинства і сім’ї)

Четвер

 

4 субота

 

08.00-13.00

14.00-17.00

08.00-13.00

14.00-17.00

Рощин

Олег

Володимирович

Керівник апарату районної державної адміністрації (питання забезпечення доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, питання соціального захисту населення)

Вівторок

 

3 субота

08.00-13.00

14.00-17.00

08.00-13.00

14.00-17.00

 

 

 

Роз’яснення довідкового характеру працівниками загального відділу, організаційної роботи та контролю апарату районної державної адміністрації

щоденно

 (крім святкових, неробочих, вихідних днів)

 

08.00-13.00

14.00-17.00

 

 

Розпорядження Про затвердження Порядоку організації та проведення особистого прийому громадян у райдержадміністрації

Жителі району мають можливість звернутись до Сосницької райдержадміністрації

по тел. 2-14-70, 2-14-32, 2-11-01 в робочі дні з 8-00 до 17-00 години, у святкові та вихідні дні - з 8-00 до 13-00 години.

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийом громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян, на підприємствах визначається їх керівником.

Усі звернення на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян”).

Рекомендації громадянам, які звернулись на особистий прийом до райдержадміністрації

Громадянам, які прийшли на прийом, рекомендується:

1. Уважно ознайомитися з графіком прийому громадян у райдержадміністрації та Законом України „Про звернення громадян”.

2. Якщо питання, яке потребує вирішення, відрізняється складністю, і для його вирішення необхідна значна кількість аргументів, фактів тощо, то заявникові бажано завчасно викласти питання в письмовій формі. При собі бажано мати документи, які засвідчують особу, а також документи, які мають підставу для вирішення питання ґрунтовно.

3. З питанням чи заявою звертатися до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблем. Зі скаргою звертаються до посадової особи, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться державний орган, підприємство, організація чи посадова особа, яка здійснює оскаржувану дію.

4. Намагатися відповідати на запитання посадової особи, яка веде прийом, по суті порушеного питання. Пам’ятати, що точні відповіді на задані питання дозволяють всебічно з’ясувати зміст заяви чи скарги, прийняти оптимальне рішення.

5. Уважно вислухати роз’яснення посадової особи, яка веде прийом, що дасть змогу  швидше прийняти за зверненням рішення, визначити його підставу та обґрунтування.

6. Бути самокритичним. Не виключена можливість, що висловлені на прийомі прохання чи вимоги не обгрунтовані в  Законі або не можуть бути задоволені з об’єктивних причин. У випадках непогодження з рішенням, заявник має право просити в особи, яка веде прийом, роз’яснення про можливість і порядок оскарження.

7. Пам’ятати, що керівник райдержадміністрації та інші посадові особи зацікавлені у правильному і своєчасному вирішенні порушеного громадянином питання, завжди готові надати допомогу, пораду, роз’яснення, ґрунтовані на законах України, життєвому досвіді, довірі, висловленій їм.