Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://sosadm.cg.gov.ua/old

27 липня 2011

Україна впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Видані Укази Президента України: «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», які покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

З метою організації виконання даних нормативно-правових актів голова райдержадміністрації підписав розпорядження "Про доступ до публічної інформації".

Відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані оприлюднювати:

1. інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2. нормативно-правові акти акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3. перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11. інформацію про діяльність суб`єктів владних повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

До відома громадян

Постанова КМУ № 740 Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Розпорядження голови райдержадміністрації № 215 Про доступ до публічної інформації від 21.10.2011.

 

Особа, відповідальна за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у Сосницький районній державній адміністрації:

Єсипенко Микола Степанович, керівник апарату районної державної адміністрації.

Контактна інформація: вул. Грушевського, 15, смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100, e-mail: sosnadm_post@cg.gov.ua, тел. (04655) 2-11-01.

Особа, яка забезпечує доступ до публічної інформації у Сосницький районній державній адміністрації:

Штигайло Тетяна Анатоліївна, головний спеціаліст по роботі  зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації.

Контактна інформація: вул. Грушевського, 15, смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100, e-mail: sosnadm_post@cg.gov.ua, тел. (04655) 2-14-30

.