back

Соціальна виховна робота з субֹ’єктами пробації

30 липня 2020

Однією з складових етапів соціально виховної роботи з суб’єктами пробації  є пробаційні програми.

Законодавчі підстави розроблення і реалізація пробаційних програм:

  • Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 №160-VIII;
  • Постанова Кабінету Міністрів  України від 18.01.2017 № 24 «Про затвердження порядку розроблення та реалізації пробаційних програм»;
  • Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 926/5 «Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм», зараєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2018 за №483/31935;
  • Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1797/5 «Про затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації»;
  • Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1798/5 «Про затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єтів пробації»

Відповідними наказами Міністерства юстиції України затверджено чотири  пробаційні програми для суб’єктів пробації. Програми враховують вікові та психологічні особливості суб’єктів пробації, а тому різняться кількістю і тривалістю занять, змістом вправ та завдань.

До цільової групи пробаційної програми «Зміна прокримінального мислення»  входять суб’єкти пробації у яких за результатами оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення виявлено фактори ризику, що зумовлюють застосування Програми, та які схильні до дисфункцій поведінкових виявів, не вміють приймати зважені рішення, планувати позитивні зміни у власному житті та визначити його мету.

До цільової групи пробаційної програми «Попередження вживання психоактивних речовин»,  входять суб’єкти пробації у яких за результатами оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення виявлено фактори ризику, що зумовлюють застосування Програми, які зловживають ПАР без належного розуміння можливих негативних наслідків, мають низький рівень розвитку навичок саморегуляції.

До цільової групи пробаційна програми «Подолання агресивної поведінки»  входять суб’єкти пробації у яких за результатами оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення виявлено фактори ризику, що зумовлюють застосування Програми, та які схильні до спалахів гніву і вияву агресивних дій без належного розуміння можливих негативних наслідків, мають низький рівень розвитку навичок саморегуляції. 

Метою пробаційної програми «Формування життєвих навичок» є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки в нього навичок успішного спілкування та співпраці, сприяння формуванню просоціальних цінностей та ефективних стосунків у сім’ї, здобутті освіти і працевлаштуванні. Цільова група – субєкти пробації для яких характерний дефіцит соціальних (життєвих) навичок і навичок реалізації власних потреб просоціальним шляхом. Зміст цієї програми складається з 4-х модулів:

Модуль 1 «Успішне спілкування», сприяє усвідомленню важливості ефективного спілкування, критичному аналізу власної моделі спілкування та її позитивному переосмисленню.

Модуль 2 «Сім’я та цінності» має завдання сприяти формуванню просоціальних цінностей, розвиток усвідомлення необхідності перебудови ефективних партнерських стосунків у сім’ї.

Модуль 3 «Освіта і працевлаштування» має завдання розвиток та усвідомлення важливості здобуття професії та працевлаштування; формування навичок складання сімейного бюджету й керування власними коштами.

Модуль «Цілепокладання та побудова життєвих планів» має завдання формування вміння постановки наближених та перспективних цілей, розвиток уміння здійснювати планування ефективного досягнення цілей; формування внутрішньої мотивації до позитивних змін.

 

Сосницький районний сектор філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області