back

Для суб'єктів господарювання

11 лютого 2020

Сосницька районна державна адміністрація повідомляє, що відповідно до статей 10,11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання. Відповідно до вищевказаного нагадуємо про необхідність отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, а також про необхідність своєчасно та в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

Отримання дозволу на викиди передбачає проведення комплексу робіт на об’єкті і розробку технічної документації, а саме :

інвентаризація викидів ( ідентифікація і картографування джерел викидів, вимірювання концентрації, паспорти ГОУ, розрахунок валових викидів і т.д.), якій оформлюється відповідним звітом;

розробка документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів – (обґрунтовуючи документи) у яких проводиться порівняння отриманих результатів інвентаризації з нормативами викидів, визначається зона розсіювання викидів, інтенсивність викиду і т.д.

Розробка згаданого комплекту документів проводиться спеціалізованою установою внесеною у відповідний список Мінекології, яка має акредитовану вимірювальну лабораторію.

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури,

енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації