back

Оголошення про проведення конкурсу інвестиційних проектів та програм, що можуть реалізувати кошти ДФРР у 2020 році

16 січня 2020

Оголошення про проведення конкурсу інвестиційних проєктів та програм, що можуть реалізуватися за кошти ДФРР у 2021 році|

 

До уваги голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) голів, органів місцевого самоврядування, та об’єднаних територіальних громад!

Регіональна конкурсна комісія з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Чернігівській області оголошує конкурс інвестиційних програм на 2021 рік.

Проведення Конкурсу передбачено Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про засади державної регіональної політики», постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), Наказом Мінрегіону від 24.05.2015 №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» та іншими нормативно-законодавчими актами.

Інвестиційні програми і проєкти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм і стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Умови спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку — фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним Стратегією сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року, Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку згідно з додатком 4 розміщено в системі ДФРР за посиланням.

Основними умовами конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність наступним критеріям:

1) для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво, — наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації. Якщо на час подання проєкту проєктну документацію не затверджено, документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10%;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) — понад 5 мільйонів гривень, а для інших проєктів — більше одного мільйона гривень.

Замовники будівництва повинні забезпечити під час розроблення проєктної документації для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Для участі у відборі проектів, що будуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, подавачам проєктів необхідно в обов’язковому порядку надати оригінал та надіслати скановану копію на електронну адресу регіонального адміністратора: der_ponurenko@cg.gov.ua реєстраційної картки проєкту згідно з додатком 1 з метою подальшої реєстрації інвестиційних програм та проєктів в системі Державного фонду регіонального розвитку.

Одночасно зазначаємо, що для формування попередніх пропозицій до Переліку інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році, необхідно заповнити та надіслати на адресу регіонального адміністратора форму згідно з додатком 2.

Звертаємо увагу, що відповідно до Наказу Мінрегіону від 24.04.2015 №80 (зі змінами) до оцінювання не будуть допускатись проєкти, заявники яких не надали (розділ «Додатки» на платформі) на розгляд регіональної комісії необхідних документів (додаток 3), та не розмістили проєкт на сторінці офіційного вебсайту Мінрегіону у встановлений регіональною комісією строк, не заповнили всі розділи висвітленого проєкту.

Прийом заявок для участі у конкурсному відборі проводиться з 14 січня до 28 лютого 2020 року включно щоденно, крім суботи, неділі, з 8.00 до 17.00 год.

Прийом реєстраційних карток для участі в конкурсному відборі проводиться у Департаменті розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської облдержадміністрації у вищевказані терміни за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, 3 поверх, каб. 34.

Контактний телефон: (0462) 675-648.

Додатки