Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://sosadm.cg.gov.ua/old
back

Оголошення про проведення конкурсу на посаду завідуючого краєзнавчим музеєм ім.Ю.С.Виноградського

26 квітня 2017

Відповідно Закону України «Про культуру» зі змінами, внесеними згідно із Законом №955-VІІІ від 28.01.2016 року, відділ культури і туризму Сосницької райдержадміністрації 28 квітня 2017 року оголошує конкурс на посаду:

Завідуючий краєзнавчим музеєм ім.Ю.С.Виноградського

Адреса: смт Сосниця, вул. Виноградського, 35

Документи для участі в конкурсі приймаються з 28.04.2017 року по 28.05.2017року.

I. Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Зразок заяви та анкети кандидата про участь в конкурсі);

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документу, що посвідчує особу,

- копії документів про освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

Зазначені документи у встановлений строк надсилаються на поштову адресу Відділу культури і туризму: 16100, Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт.Сосниця, вул.Б.Хмельницького,28, або електронну адресу скриньку sosnitsa@cult.gov.ua. Контактний телефон відповідальної особи за прийом документів – (04655) 2-12-47 (Рудя Ірина Леонідівна)

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

ІІ. Вимоги до кандидата на посаду керівника закладу культури:

Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.

ІІІ. Дата початку формування конкурсної комісії –28.04.2017.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 21-3 Закону України «Про культуру».

ІV. Умови та строки проведення конкурсу:

Конкурсний добір проводиться публічно.

Відео та аудіо-фіксація всіх засідань конкурсної комісії, матеріали засідань та інші визначені Законом матеріали, будуть розміщуватись на сайті http://sosadm.cg.gov.ua упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання кандидатами документів, вони оприлюднюються на сайті http://sosadm.cg.gov.ua, відповідно Закону України «Про захист персональних даних».

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту відділу культури і туризму.

Перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору відбудеться 8 червня 2017 року об 11:00 в приміщенні районного будинку ультури (смт.Сосниця, вул.Освти,21а).

На першому засіданні конкурсної комісії, яке буде проведено через 10 днів після закінчення строку приймання документів, членами комісії розглядаються подані документи на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно будуть повідомлені кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

На другому засіданні конкурсна комісія:

- проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. На засіданні мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадськості;

- приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на сайті: http://sosadm.cg.gov.ua

Допоміжні критерії на користь кандидатів під час голосування визначені п.10 Ст.21-4 Закону України «Про культуру».

V. Керівник закладу:

Керівник закладу культури призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу. Істотні умови контракту публікуються на сайті http://sosadm.cg.gov.ua наступного дня після його підписання.

Матеріали для ознайомлення кандидатів на зайняття посади директора Сосницького краєзнавчого музею імені Ю.С.Виноградського

Увага! Вся додаткова інформація, у визначені чинним законодавством строки буде розміщуватись на офіційному сайті Сосницької районної державної адміністрації.