Сосницька РДА
Анонси


  Статистика інформує

  Назад

  Про надання населенню області

  субсидій у 2017 році 

   

  Надання адресної безготівкової допомоги на утримання житла та оплату комунальних послуг на сьогодні є одним із найбільш дієвих заходів забезпечення соціального захисту громадян. У 2017 році за такою допомогою звернулися три чверті (329 тис.) домогосподарств області. Переважна більшість із них проживала в міських поселеннях. Відділами субсидій задоволено 103 % звернень (з урахуванням призначень за заявами 2016 року).

  У грудні 2017 р. субсидії отримували 265 тис. родин (60 % від загальної кількості домогосподарств). Середній її розмір, призначений на одне домогосподарство, становив 1115 грн. Це на 23 % менше, ніж рік тому.

  Із заявами про надання допомоги готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2017 році звернулися 50 тис. домогосподарств області, 83 % із них проживали в сільської місцевості. Призначено субсидії 46 тис. домогосподарств на суму 126,4 млн.грн. У грудні середній розмір такої допомоги, призначеної одному домогосподарству, становив 1932 грн. Це на 19 % більше, ніж рік тому.

   

  Головне управління статистики у Чернігівській області

   

  ************************************************************

  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  в січні–листопаді 2017 року

   

  НАСЕЛЕННЯ

   

  Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 листопада 2017р. становила 1022,1 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11302 особи.

  Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 676 осіб.

  Упродовж січня–жовтня 2017р. народилося 6375 малюків. Кількість померлих склала 15759 осіб.

   

  РИНОК ПРАЦІ

   

  За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 9,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,1%.

  Більше половини (59,7%) загальної кількості безробітних становили жінки.

  Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець листопада 2017р. становив 1,6% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (1,7%) порівняно з жителями міських поселень (1,5%).

  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж листопада 2017р., становила  7,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2100 грн, що дорівнює 65,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

  Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж листопада 2017р. зменшилася на 16,5% й на кінець місяця становила 1,1 тис.

  За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець листопада 2017р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (18,1% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (17,7%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (17,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,9%), технічних службовців (3,5%).

  Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець листопада 2017р, становило 9 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

   

  ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

   

  У січні–жовтні 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2016р. зросла на 41% і становила 5508 грн.

  Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, у фінансовій та страховій діяльності, у складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту, де нарахування в 1,6–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 61,2% середнього показника  в області.

  Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 122%.

  Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–жовтня 2017р. зменшилася на 496,9 тис.грн (на 3,6%) та на 1 листопада 2017р. становила 13,2 млн.грн. Сума боргу складає 1,2% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

  Борги працівникам економічно активних підприємств становили  6,7 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–жовтня 2017р. на 888,8 тис.грн (на 11,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 3,9 млн.грн (58,6% загальної суми).

  Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня–жовтня 2017р. на 23,6% й на 1 листопада 2017р. становила 993 особи (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (56%) й охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (16,9%).

  Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6707 грн, що на 13,4% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2017р.

   

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

   

  У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 317,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 215,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 102,5 тис. домогосподарств.

  Загальна сума призначених субсидій становила 133,5 млн.грн  (у міських поселеннях – 98,3 млн.грн, у сільській місцевості –  35,2 млн.грн).

  Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в жовтні, становив 182,8 грн.

  Крім того, 41,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 7,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 34,3 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної     в жовтні, становив 2833,1 грн на одне домогосподарство.

  У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1026,3 млн.грн (74,3% нарахованих сум).

   

  ПРАВОПОРУШЕННЯ

   

  За повідомленням прокуратури, у січні–листопаді 2017р. обліковано 14439 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

  У загальній кількості злочинів 61,6% становили злочини проти власності, 11,1% – проти життя та здоров’я особи, 5,1% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,5% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,8% – проти безпеки руху й експлуатації транспорту, 3,1% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів, 2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,6% – проти встановленого порядку несення військової служби, 1,5% – проти правосуддя, по 1,4% – проти громадської безпеки та проти громадського порядку й моральності, 1,2% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,9% – проти довкілля.

  Протягом  січня–листопада 2017р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 41, умисних тяжких тілесних    ушкоджень – 63, зґвалтувань (та замахів) – 4. Кількість випадків крадіжок становила 7554, шахрайства – 649, грабежів – 227, хабарництва та розбоїв – по 39.

  Правоохоронними органами за цей період виявлено 14 осіб, які скоїли злочини в складі 5 організованих груп; закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

  Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2017р. становила 8237 осіб, із числа яких 3150 – жінки, 607 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 89 – неповнолітні у віці 14–17 років та 62 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,7%) – від крадіжок та грабежів, серед них 38% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 310 осіб.

  Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 148 осіб, із числа яких 47,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 23,6% – умисно вбито.

  Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2604, з них жінок – 340 (13,1%), неповнолітніх у віці 14–17 років та дітей до 14 років – 56 (2,2%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 25,8% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 74% мали незняту або непогашену судимість), 14,8% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,4%, безробітних – 9,5%.

   

  СПОЖИВЧІ ЦІНИ

   

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2017р. в області становив 113,4%, в Україні – 112,5%.


  Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 16,9%. Найбільше (на 76,7% та 63% відповідно) подорожчали сало та пшоно, на 20,4–29,5% – сири, фрукти, рис, хліб, молоко, сметана, м’ясо та м’ясопродукти; на 8,5–18,4% – макаронні вироби, борошно пшеничне, овочі, яйця, кисломолочна продукція, маргарин та масло, пластівці вівсяні, крупи манні та ячні. Водночас крупи гречані знизилися в ціні на 27,6%, цукор – на 8,4%.

  Тютюнові вироби зросли в ціні на 35,4%, алкогольні напої – на 8,9%.

  Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 30,6%, електроенергію – на 28,1%, гарячу воду – на 15,8%, каналізацію – на 14,6%, холодну воду – на 10,5%, опалення та природний газ – на 1,2%.

  Поштові послуги подорожчали на 66,8%, мобільний зв’язок – на 14,6%, місцевий телефонний зв’язок – на 6,8%.

  Послуги у сфері освіти стали дорожчими на 18,9%, охорони здоров’я – на 7%.

  Ціни у сфері транспорту підвищилися на 14,9% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 19,6%, палива та мастил – на 17,3%.

   

  ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

   

  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, банків, бюджетних установ) за січень–вересень 2017р. становив 624,1 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року цей показник становив 2339,6 млн.грн збитків). 

  Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 72,2%, отримано 1057,7 млн.грн прибутку, що на 29,5% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

  Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася на 3,1 в.п. і становила 27,8%. Ними допущено 433,6 млн.грн збитків, що в 7,3 раза менше, ніж за січень–вересень 2016р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: операції з нерухомим майном (80%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (66,7%), тимчасове розміщування й організація харчування (62,5%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (52,6%).

   

  ПРОМИСЛОВІСТЬ

   

  За підсумками січня–листопада 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. індекс промислової продукції становив 96,9%. 

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 93,1%, в переробній промисловості – 97,7%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–листопадом 2016р. зменшився на 8,5%. Спостерігалося зменшення випуску ковбасних  виробів – на 6,1%, вершкового масла – на 6,6%, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 6,8%, борошна – на 7,1%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 12,9%, рідкого обробленого молока – на 14,4%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 34,3%, соняшникової нерафінованої олії – на 47,8%. Водночас зросло виробництво сирів сичужних та плавлених (на 29,8%), свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 23%), круп (на 14,3%), напоїв безалкогольних (на 4,7%).

  У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–листопадом 2016р. випуск промислової продукції зріс на 3,3%. Більше вироблено взуття, білизни та речей постільних, менше – вовняних тканин.

  На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності індекс промислової продукції склав 106,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 171,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 117,6%, у машинобудуванні – 119%.

  Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, інструментів ручних, пожежних машин, автобусів; менше – шпалер, вогнегасників, верстатів для оброблення деревини.

  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року промислове виробництво склало 96,8%.

   

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

   

  Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2017р. становив 103,9% до січня–листопада 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 103,2%, а в господарствах населення – 105,2%.

  Індекс продукції рослинництва за січень–листопад 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 105,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 103,7%, господарствах населення – 110,1%.

  Під урожай 2018р. культури озимі на зерно та зелений корм посіяні на площі 253,6 тис.га, що на рівні попереднього року, у т.ч. зернових на зерно – 213,5 тис.га, ріпаку на зерно – 38,4 тис.га.

  Індекс продукції тваринництва за січень–листопад 2017р. до січня–листопада 2016р. становив 98,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100,6%, господарствах населення – 97,1%.

  За розрахунками, на 1 грудня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 202,1 тис. голів (на 3,6% менше 1 грудня 2016р.), у т.ч. корів – 110,8 тис. (на 2,6% менше); свиней – 165,8 тис. (на 14% менше), овець і кіз – 41,1 тис. (на 4% менше), птиці всіх видів – 3850,2 тис. голів (на 3,5% більше).

  У господарствах населення утримувалося 44,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 58,9%; свиней – 44,3%, овець і кіз – 93,2% та 93,7% птиці всіх видів.

  Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2017р. реалізовані на забій 53,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,6% менше, ніж у січні– листопаді 2016р., вироблені 507 тис.т молока (на 0,3% менше) та    271,5 млн.шт яєць (на 3,9% менше).

  Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 52,5%, молока – 56,8%, яєць – 84,6%.

  На 1 грудня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 2143,7 тис.т зерна (на 23,2% більше проти  1 грудня 2016р.), у т.ч. 224,6 тис.т пшениці, 1745,6 тис.т кукурудзи, 61,9 тис.т ячменю, 51,7 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 187,9 тис.т (на 18,6% менше, ніж на 1 грудня 2016р.).

   

  БУДІВНИЦТВО

   

  У січні–листопаді 2017р. підприємства області виконали будівельні  роботи  на суму  731,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2017р. становив 123,3% проти січня–листопада 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 8,5%, у т.ч. нежитлових будівель – на 22,2%, а житлових будівель зменшилося на 7,1%. Будівництво інженерних споруд зросло в 1,8 раза.

  Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 64,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24% та 11,9% відповідно.

          

  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 470,8 млн.дол. США, імпорт – 374,3 млн.дол. США. Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 43,6%, імпорт  зменшився на 8,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 96,5 млн.дол. США (у січні–жовтні 2016р. від’ємне – 81,6 млн.дол.).

  Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 125 країн світу (з них 28 країн ЄС).

  Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 154,9 млн.дол. США, або 32,9% від загального обсягу експорту товарів (у січні–жовтні 2016р. – 95,1 млн.дол. США, або 29%), та збільшився проти січня–жовтня 2016р. в 1,6 раза.

  Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Румунії, Італії, Польщі, Іспанії, Литви, Німеччини.

  Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Єгипту, Грузії, Молдови, Республіки, Азербайджану, Казахстану, Ізраїлю.

  Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. збільшився експорт товарів до Ізраїлю (у 6,4 раза), Нідерландів (у 3,4 раза), Іспанії (у 2,2 раза), Литви (у 2 рази), Італії (в 1,9 раза), Німеччини (в 1,6 раза), Російської Федерації (в 1,5 раза), Туреччини (на 31,8%), Білорусі (на 31,1%), Польщі (на 27,1%), Єгипту (на 22,6%), Казахстану (на 15,6%), Грузії (на 8,4%), Азербайджану (на 7,5%), Румунії (на 7,1%); зменшився – до Молдови, Республіки (на 8,8%).

  У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2016р. збільшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів, олій рослинних. Натомість зменшилася частка деревини й виробів із деревини, паперу та картону, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, молока та молочних продуктів.

  Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 138,3 млн.дол. США, або 37% загального обсягу (у січні–жовтні 2016р. – 152,4 млн.дол., або 37,2%), та зменшився проти січня–жовтня 2016р. на 9,2%.

  Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Литви, Великої Британії, Австрії. 

  Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США, Індії.

  Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. збільшився імпорт товарів із Литви (у 3,5 раза), США (в 1,6 раза), Китаю (на 21,6%), Австрії (на 15,2%), Російської Федерації (на 12,5%), Нідерландів (на 9,8%), Польщі (на 7,1%), Білорусі (на 2,7%); зменшився – з Бразілії (на 47,9%), Великої Британії (на 39,5%), Індії (на 32,7%), Німеччини (на 20,1%), Італії (на 19,3%).

  У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів із них, зернових культур, текстильних матеріалів та текстильних виробів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, мінеральних продуктів, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 1 жовтня 2017р. становив 430,3 млн.дол., та в розрахунку на одну особу населення склав 417,5 дол. США.

  Інвестиції надійшли з 39 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 408,9 млн.дол. (95% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 21,4 млн.дол. (5%).

  До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,7% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія, Польща, Кіпр, Латвія, Туреччина, Нідерланди, Вірґінські Острови (Брит.). 

  На промислових підприємствах області зосереджено 93,3% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  – 2,7%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,2%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,8%, в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,5%.

   

  ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

   

  Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 14067,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 3,6% більше від обсягу січня–листопада 2016р.

  Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 9087,7 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,4% більше проти відповідного періоду 2016р.

   

  ТРАНСПОРТ

   

  У січні–листопаді 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 788,9 млн.ткм, або 119,9% від обсягу січня–листопада 2016р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1281,6 тис.т вантажів, що становить 96,8% від обсягу січня–листопада 2016р.

  У січні–листопаді 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 713,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 83,6 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 99% та 107,6% від обсягу січня–листопада 2016р.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 40,9 млн. пасажирів, що становить 94,8% рівня січня–листопада 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 16,9 млн. пасажирів (85,8%).

  Міським електротранспортом перевезено 42,7 млн. пасажирів, що на 23,7% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

  Послугами річкового транспорту з початку року скористалися 17 тис. пасажирів, що становить 85,4% рівня січня–листопада 2016р.

   

   

  Головне управління статистики

  у Чернігівській області

  *************************************************************************

   

  Економічна активність населення Чернігівщини за 9 місяців 2017 року

  За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності за 9 місяців2017 року переважна більшість населення області у віці 15–70 років (427,8 тис.) відносилася до зайнятого населення. Кількість осіб, які не мали роботи (прибуткового зайняття) та при цьому активно її шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних, становила 53,8 тис.

  Економічно неактивними на ринку праці були 277,9 тис. жителів області  віком 15–70 років. Цю категорію склали пенсіонери, учні (студенти) денної форми навчання, особи, які виконували домашні (сімейні) обов`язки, не мали необхідності в працевлаштуванні та інші.

  Рівень зайнятості населення віком 15–70 років збільшився порівняноз 9 місяцями минулого року на 0,5 в.п. та становив 56,3%, як і в середньому в Україні. Найвищій показник зафіксовано в м.Києві (62 %), найнижчий – у Волинській області (48,9 %).

  Рівень безробіття серед населення віком 15–70 років становив 11,2 % (у середньому в Україні – 9,4 %). Вищий, ніж на Чернігівщині, показник рівня безробіття спостерігався у Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Рівненській та Тернопільській областях.

  Головне управління статистики

  у Чернігівській області

  *******************************************************************************

   

  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  в січні–жовтні 2017 року

   

  НАСЕЛЕННЯ

  Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1023,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 10141 особу.

  Порівняно із січнем–вереснем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 571 особу.

  Упродовж січня–вересня 2017р. народилося 5715 малюків. Кількість померлих склала 14121 особу.

   

  РИНОК ПРАЦІ

  За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 9,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,5%.

  Більше половини (59,9%) загальної кількості безробітних становили жінки.

  Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець жовтня 2017р. становив 1,5% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (1,6%) порівняно                           з жителями міських поселень (1,5%).

  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж жовтня 2017р., становила  8,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2080 грн, що  дорівнює 65% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

  Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж жовтня 2017р. зменшилася на 13,2% й на кінець місяця становила 1,3 тис.

  За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець жовтня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20,8% від загальної кількості заявлених вакансій) та кваліфікованих робітників з інструментом (17,3%),                   а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,2%), технічних службовців (3,5%).

  Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець жовтня 2017р, становило 7 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

   

  ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

  У січні–вересні 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–вереснем 2016р. зросла на 40,5% й становила 5462 грн.

  Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, у фінансовій та страховій діяльності, у складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту, де нарахування в 1,7–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 61% середнього показника  в області.

  Індекс реальної заробітної плати в січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 121,6%.

  Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня­–вересня 2017р. збільшилася на 838,7 тис.грн (на 6,1%) та на 1 жовтня 2017р. становила 14,5 млн.грн. Сума боргу складає 1,3% від фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

  Борги працівникам економічно активних підприємств становили  8,1 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–вересня 2017р. на 570,3 тис.грн (на 7,6%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 3,9 млн.грн (48,2% загальної суми).

  Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася впродовж січня­–вересня 2017р. на 10,2% й на 1 жовтня 2017р. становила 1,4 тис. осіб (0,8% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (40,7%) й охороні здоров’я (29%).

  Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5674 грн, що на 2,1% менше від середньої заробітної плати, нарахованоїза вересень 2017р.

   

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  У січні–вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 310 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 210,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 99,5 тис. домогосподарств.

  Загальна сума призначених субсидій становила 132 млн.грн (у міських поселеннях – 97,2 млн.грн, у сільській місцевості –  34,8 млн.грн).

  Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству у вересні, становив 109 грн.

  Крім того, 40,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 7,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 33,5 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної     у вересні, становив 2724,8 грн на одне домогосподарство.

  У січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 942,4 млн.грн (75,1% нарахованих сум).

   

  ПРАВОПОРУШЕННЯ

  За повідомленням прокуратури, у січні–жовтні 2017р. обліковано 13455 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

  У загальній кількості злочинів 61,2% становили злочини проти власності, 11,5% – проти життя та здоров’я особи, 5,2% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,5% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,8% – проти безпеки руху й експлуатації транспорту, 2,8% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів, 2,1% – злочини у сфері господарської діяльності, по 1,5% – проти правосуддя, проти громадської безпеки та проти громадського порядку й моральності, 1,4% – проти встановленого порядку несення військової служби, 1,2% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1% – проти довкілля.

  Протягом січня-жовтня 2017 року обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 36, умисних тяжких тілесних    ушкоджень – 56, зґвалтувань (та замахів) – 4. Кількість випадків крадіжок становила 7021, шахрайства – 552, грабежів – 216, хабарництва – 38, розбоїв – 32.

  Правоохоронними органами за цей період виявлено 13 осіб, які скоїли злочини в складі 5 організованих груп; закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

  Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2017р. становила 7693 особи, із числа яких 2963 – жінки, 568 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 84 – неповнолітні у віці 14–17 років та 58 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) – від крадіжок та грабежів, серед них 38% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 284 особи.

  Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 136 осіб, із числа яких 44,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 22,8% – умисно вбито.

  Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2314, із них жінок – 307 (13,3%), неповнолітніх у віці 14–17 років та дітей до 14 років – 48 (2,1%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 25,6% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 75,2% мали незняту або непогашену судимість), 15,2% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,1%, безробітних – 9,7%.

   

  СПОЖИВЧІ ЦІНИ

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2017р. в області становив 112,1%, в Україні – 111,5%.

  Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 15,2%. Найбільше (на 74,8% та 42,9% відповідно) подорожчали сало та пшоно, на 21,5–29,9% – сметана, хліб, рис, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти; на 7,5–16,3% – макаронні вироби, борошно пшеничне, крупи ячні та манні, пластівці вівсяні, овочі, кисломолочна продукція, масло, молоко та сири. Водночас крупи гречані знизилися в ціні на 20,2%.

  Тютюнові вироби зросли в ціні на 35,2%, алкогольні напої – на 9,6%.

  Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 29,3%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 14,6%, холодну воду – на 10,5%, гарячу воду – на 7,1%, природний газ – на 1,2%.

  Поштові послуги подорожчали на 66,8%, мобільний зв’язок – на 12,1%, місцевий телефонний зв’язок – на 6,8%.

  Послуги у сфері освіти стали дорожчими на 18,9%, охорони здоров’я – на 5,6%.

  Ціни у сфері транспорту підвищилися на 13,3% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 17,4%, палива та мастил – на 14,1%.

   

  ПРОМИСЛОВІСТЬ

  За підсумками січня–жовтня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції становив 96,5%. 

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 93,9%, у переробній промисловості – 97%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно  із січнем–жовтнем 2016р. зменшився на 9,7%. Спостерігалося зменшення випуску ковбасних  виробів – на 3,7%, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 4,3%, вершкового масла – на 7,1%, борошна – на 9,5%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 13,8%, рідкого обробленого молока – на 18,5%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 34%, соняшникової нерафінованої олії – на 52,9%. Водночас зросло виробництво сирів сичужних та плавлених (на 29,2%), свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби  (на 24,9%), оселедців солоних (на 7%), напоїв безалкогольних (на 3,9%), круп (на 2,7%).

  У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–жовтнем 2016р. випуск промислової продукції зріс на 5,1%. Більше вироблено взуття, білизни та речей постільних, менше – вовняних тканин.

  На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності індекс промислової продукції склав 105,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 168,1%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 115,2%, у  машинобудуванні – 121,7%.

  Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, інструментів ручних, тракторів, пожежних машин, автобусів; менше – шпалер, вогнегасників, верстатів для оброблення деревини.

  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 96,7%.

   

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції, за розрахунками, становив 104% до січня–жовтня 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 103,3%, а в господарствах населення – 105,4%.

  Індекс продукції рослинництва за січень–жовтень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 105,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 103,7%, господарствах населення – 110,1%.

  Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 438,5 тис.га, що на 0,3% менше, ніж на початок листопада 2016р. Збирання проведено на 62,8% площ, посіяних під урожай п.р. (торік – 67,3% таких площ). Із зібраної площі одержано 2256,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 3,7% більше минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогос-подарськими підприємствами намолочено 2076,7 тис.т (на 3,8% більше),  господарствами населення – 179,4 тис.т (на 3,2% більше).

  Середня врожайність зернових культур становила 51,4 ц з 1 га (рік тому – 49,5 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 53,7 ц    (51,7 ц), у господарствах населення – 34,6 ц (33,2 ц).

  Станом на 1 листопада п.р. всіма категоріями господарств зібрано 168,8 тис.т овочів відкритого ґрунту (92,8% до відповідної дати минулого року) та 18,7 тис.т плодів та ягід (129,2%). Картоплі накопано  1437,9 тис.т (121,4%).

  Індекс продукції тваринництва за січень–жовтень 2017р. до січня–жовтня 2016р. становив 98,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100,8%, господарствах населення – 97,3%.

  За розрахунками, на 1 листопада 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 204,3 тис. голів (на 4,5% менше 1 листопада 2016р.), у т.ч. корів – 111,6 тис. (на 2,4% менше); свиней – 166,9 тис. (на 13,6% менше), овець і кіз – 43,7 тис. (на 1,1% менше), птиці всіх видів –  4228,3 тис. голів (на 4,6% більше).

  У господарствах населення утримувалося 44,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 59,1%; свиней – 44,6%, овець та кіз – 93,6% та 94,6% птиці всіх видів.

  Господарствами всіх категорій у січні–жовтні 2017р. реалізовані на забій 48 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3% менше, ніж у січні–жовтні 2016р., вироблені 468 тис.т молока (на 0,4% менше) та    253 млн.шт яєць (на 4,8% менше).

  Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 51,3%, молока – 57%, яєць – 85,3%.

  На 1 листопада 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 1193,5 тис.т зерна (на 2,1% менше проти           1 листопада 2016р.), у т.ч. 266,8 тис.т пшениці, 743,4 тис.т кукурудзи,    62,8 тис.т ячменю, 54,2 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося      182,6 тис.т (на 34,2% менше, ніж рік тому).

   

  БУДІВНИЦТВО

  У січні–жовтні 2017р. підприємства області виконали будівельні  роботи на суму 617,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2017р. становив 123,9% проти січня–жовтня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 11,4%, у т.ч. нежитлових будівель – на 22,2%, а житлових будівель зменшилося на 0,8%. Будівництво інженерних споруд зросло в 1,7 раза.

  Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 66,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 21,3% та 12,5% відповідно.

  У січні–вересні 2017р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 246 житлових будівель загальною площею 95,6 тис.м2. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно із січнем–вереснем 2016р. збільшився на 49,6%.

  У міських поселеннях побудовано 80,9 тис.м2, що на 62,1% більше рівня січня–вересня 2016р., у сільській місцевості – 14,7 тис.м2 (більше на 4,8%).

  Частка прийнятого житла в м.Чернігові склала 63,8%, Чернігівському районі – 10%, м.Ніжині – 4,6%.

  В області введено 1135 квартир, середній розмір яких складає 80,3 м2, з них у міських поселеннях – 1041 (75 м2), у сільській  місцевості  – 94 (138,7 м2).

  У січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні і садові будинки загальною площею 2,1 тис.м2, дошкільні  навчальні  заклади на  39 місць.

  Також в області прийнято в експлуатацію готелі на 84 місця, магазини торговою площею 4346 м2, криті ринки, павільйони торговою площею 1501 м2, станції технічного обслуговування легкових автомобілів на 94,3 тис. обслуговуючих місць, автомобільні заправні станції на  36,5 тис. обслуговуючих місць, їдальні, кафе, закусочні на 233 посадочні місця, будівлі підприємств з виробництва плодоовочевої продукції та хлібобулочних виробів на 5564 т та 746 т відповідно, склади загальнотоварні оптові 5,94 тис.м2, місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 6,6 км, місцеві водопровідні мережі – 7 км, електросилові мережі – 13,67 км, теплові мережі потужністю 5,62 Гкал/год, нафтову свердловину.

   

  КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

  У січні–вересні 2017р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 4214,4 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 35,9% більше обсягу капітальних інвестицій  у січні–вересні 2016р.

  Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

  Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,4% інвестицій. Кредити банків та інші позики становили 7,8%, кошти населення на будівництво житла – 4,4%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно  9% капітальних інвестицій.

  У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні–вересні 2017р. переважало сільське, лісове та рибне господарство – 55,1% загального обсягу, на промисловість припадало 21,5%, на будівництво – 8,7%.   

  Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склала 2,4%, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,2%.

  Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 339,5 млн.грн (8,1% від загального обсягу), що склало 108,2% рівня січня–вересня 2016р.

   

  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  У січні–вересні 2017р. експорт товарів становив 414,2 млн.дол. США, імпорт – 333,5 млн.дол. США. Порівняно із січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився на 42,7%, імпорт  зменшився на 8,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 80,7 млн.дол. США (у січні–вересні 2016р. від’ємне – 74,6 млн.дол.).

  Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 123 країн світу (з них 28 країн ЄС).

  Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 137,2 млн.дол. США, або 33,1% від загального обсягу експорту товарів (у січні–вересні 2016р. – 85,9 млн.дол. США, або 29,6%), та збільшився проти січня–вересня 2016р. в 1,6 раза.

  Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Румунії, Італії, Польщі, Іспанії, Литви, Німеччини.

  Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Єгипту, Грузії, Молдови, Республіки, Азербайджану, Казахстану, Індії, Ізраїлю.

   Порівняно із січнем–вереснем 2016р. суттєво зросли поставки товарів до Ізраїлю. Збільшився експорт товарів до Нідерландів (у 2,8 раза), Іспанії (у 2,5 раза), Індії (у 2,4 раза), Литви (у 2,1 раза), Італії (у 2 рази), Німеччини та Російської Федерації (в 1,6 раза до кожної), Білорусі (на 37,2%), Туреччини (на 33%), Єгипту (на 29,8%), Польщі (на 23%), Казахстану (на 18,7%), Румунії (на 5,3%), Азербайджану (на 0,2%); зменшився – до Молдови, Республіки (на 9,2%), Грузії (на 1,1%).

   У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–вереснем 2016р. збільшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів, олій рослинних. Натомість зменшилася частка деревини й виробів із неї, паперу та картону, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, молока та молочних продуктів.

  Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 128,9 млн.дол. США, або 38,6% загального обсягу (у січні–вересні 2016р. – 144,3 млн.дол., або 39,6%), та зменшився проти січня–вересня 2016р. на 10,7%.

  Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Великої Британії, Литви, Австрії. 

  Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США, Індії.

  Порівняно із січнем–вереснем 2016р. збільшився імпорт товарів із Литви (у 2,7 раза), США (в 1,6 раза), Китаю (на 25,1%), Російської Федерації (на 14,8%), Нідерландів (на 8,5%), Австрії (на 5,5%), Білорусі (на 0,7%), Польщі (на 0,4%); зменшився – з Бразілії (на 41,7%), Великої Британії (на 38,5%), Індії (на 19,9%), Німеччини (на 19,7%), Італії (на 18,6%).

  У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка недорогоцінних металів та виробів із них, зернових культур, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них. Зменшилася частка готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

  Обсяги експорту та імпорту послуг у січні–вересні 2017р. становили, відповідно, 18,9 млн.дол. США та 4 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2016р. експорт збільшився на 26,7%, імпорт зменшився на 47,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 14,9 млн.дол. США (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 7,2 млн.дол.).

  Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з  партнерами  74 країн світу (з них 27 країн ЄС).

  Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 13 млн.дол. США та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 22%.

  Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС надавалися Румунії, Німеччині, Нідерландам, Італії, Литві, Франції, Польщі, Естонії та Латвії.

  Серед інших країн світу найбільше послуг надано Білорусі, Канаді, США, Російській Федерації.

  Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 2,6 млн.дол. США та зменшився проти січня–вересня 2016р. на 38,2%.

           Найбільші обсяги імпорту серед країн ЄС були одержані від Німеччини, Польщі, Великої Британії, Румунії, Литви та Нідерландів; серед інших країн світу – з Російської Федерації, Білорусі, Індії.

   

  ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

  Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 12465,2 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–жовтнем 2016р. склав 102,2%.

  Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 8052,5 млн.грн, у жовтні 2017р. – 879,6 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 101,1%.

   

  ТРАНСПОРТ

  У січні–жовтні 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 694,7 млн.ткм, або 117,8% від обсягу січня–жовтня 2016р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1131,8 тис.т вантажів, що становить 95,7% від обсягу січня–жовтня 2016р.

  У січні–жовтні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 651,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 76 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 99,3% та 108,4% від обсягу січня–жовтня 2016р.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 37,5 млн. пасажирів, що становить 95,7% рівня січня–жовтня 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 13,5%.

  Міським електротранспортом перевезено 38,5 млн. пасажирів, що  на 24,6%  більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

  Послугами річкового транспорту з початку року скористалися  17 тис. пасажирів, що на 14,6% менше, ніж у січні–жовтні 2016р.

   

  Головне управління статистики

  у Чернігівській області

   

  *************************************************************************************************************

   

  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

  в січні–серпні 2017 року

   

  НАСЕЛЕННЯ

   

  Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 серпня 2017р. становила 1025 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 8410 осіб.

  Порівняно із січнем–липнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 596 осіб.

  Упродовж січня–липня 2017р. народилося 4307 малюків. Кількість померлих склала 11316 осіб.

   

  РИНОК ПРАЦІ

   

  За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017р. становила 11,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,3%.

  Більше половини (55,1%) загальної кількості безробітних становили жінки.

  Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець серпня 2017р. становив 1,9% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,2%) порівняно                           з жителями міських поселень (1,8%).

  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж серпня 2017р., становила                     10,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1980 грн, що        дорівнює 61,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

  Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж серпня 2017р. збільшилася в 1,5 раза й на кінець місяця становила 1,9 тис.

  За професійними групами найбільший попит на робочу силу                        на кінець серпня 2017р. спостерігався на професіоналів (22,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%), технічних службовців (3,1%).

  Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець серпня 2017р. становило 6 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

   

   

  ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

   

  У січні–липні 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–липнем 2016р. зросла на 40,6% й становила 5367 грн.

  Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, у фінансовій та страховій діяльності, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де нарахування в 1,6–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 61,4% середнього показника в області.

  Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2017р. порівняно
  з відповідним періодом 2016р. становив 122,1%.

  Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня­–липня 2017р. зменшилася на 1,7 млн.грн (на 12,4%) та на 1 серпня 2017р. становила 12 млн.грн. Сума боргу складає 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р.

  Борги працівникам економічно активних підприємств становили   7,1 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–липня 2017р. на
  429,7 тис.грн (на 5,7%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 4,2 млн.грн (59,3% загальної суми).

  Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня­–липня 2017р. на 11,9% й на 1 серпня 2017р. становила 1,1 тис. осіб (0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (58,1%).

  Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
  6217 грн, що на 6,6% більше від середньої заробітної плати, нарахованої
  за липень 2017р.

   

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

   

  У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 263,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 180,9 тис. домогосподарств,   у сільській місцевості – 82,6 тис. домогосподарств.

  Загальна сума призначених субсидій становила 126,8 млн.грн  (у міських поселеннях – 92,8 млн.грн, у сільській місцевості – 34 млн.грн).

  Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству   в липні, становив 145,3 грн.

  Крім того, 37,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 6,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 30,8 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної          в липні, становив 2909,7 грн на одне домогосподарство.

  У січні–липні 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 795,3 млн.грн (72,2% нарахованих сум).

   

  ПРАВОПОРУШЕННЯ

   

  За повідомленням прокуратури, у січні–серпні 2017р. обліковано 11386 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

  У загальній кількості злочинів 62,8% становили злочини проти власності, 12,4% – проти життя та здоров’я особи, по 4,2% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,2% – проти безпеки руху й експлуатації транспорту, 2,9% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів, 1,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,5% – проти правосуддя, 1,4% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 1,3% – проти громадської безпеки, проти громадського порядку й моральності та проти встановленого порядку несення військової служби, 1% – проти довкілля.

  Протягом січня–серпня 2017р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 34, умисних тяжких тілесних    ушкоджень – 44, зґвалтувань (та замахів) – 4. Кількість випадків крадіжок становила 6062, шахрайства – 502, грабежів – 181, хабарництва – 31, розбоїв – 29.

  Правоохоронними органами за цей період виявлено 4 особи, які скоїли злочини в складі 2 організованих груп; закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

  Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2017р. становила 6720 осіб, із числа яких 2617 – жінки, 498 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 66 – неповнолітні у віці 14–17 років та 43 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,4%) – від крадіжок та грабежів, серед них 38,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 205 осіб.

  Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 105 осіб, із числа яких 35,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 26,7% – умисно вбито.

  Виявлено 1738 осіб, які вчинили злочини, з них 228 жінок (13,1%), 37 неповнолітніх у віці 14–17 років та дітей до 14 років (2,1%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,4% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 74,9% мали незняту або непогашену судимість), 16,2% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 5,1% вчинили злочин   у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,3%, безробітних – 9,8%.

   

   

  СПОЖИВЧІ ЦІНИ

   

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2017р. в області становив 108,2%, в Україні – 108,1%.

   

   

  Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 11,3%. Найбільше (на 38,3% та 32,2% відповідно) подорожчали сало та фрукти, на 25% – м’ясо та м’ясопродукти, на 19,2% – рис, на 17,7% – хліб, на 5,9–11,7% – борошно пшеничне, макаронні вироби, крупи ячні та манні, пшоно, цукор, кисломолочна продукція, сири, масло, сметана та овочі. Водночас яйця знизилися в ціні на 33,4%, крупи гречані – на 10%.

  Тарифи на електроенергію підвищилися на 28,1%, каналізацію – на 9,9%, холодну воду – на 8,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,2%, природний газ – на 1,2%.

  Тютюнові вироби зросли в ціні на 28,7%, алкогольні напої – на 3,6%.

  Поштові послуги стали дорожчими на 66,8%, транспортні послуги – на 13,1%, освіта – на 12,2%, мобільний зв’язок – на 12,1%, паливо та мастила – на 5,2%, охорона здоров’я – на 5,1%.

   

  ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

   

  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, банків, бюджетних установ) за січень–червень 2017р. становив 117,3 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року цей показник був негативним і становив 1800,8 млн.грн збитків). 

  Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,5%, отримано 699 млн.грн прибутку, що на 25,5% більше, ніж за січень–червень 2016р.

  Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилася на 2,7 в.п. і становила 31,5%. Ними допущено 581,7 млн.грн збитків, що в 4,1 раза менше, ніж за січень–червень 2016р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (83,3%), операції з нерухомим майном (80%), тимчасове розміщування й організація харчування (62,5%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (52,6%).

   

  ПРОМИСЛОВІСТЬ

   

  За підсумками січня–серпня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції становив 96,3%. 

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 94,9%, а в переробній              промисловості – 96,7%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно                              із січнем–серпнем 2016р. зменшився на 10,6%. Спостерігалося зменшення випуску ковбасних виробів – на 1,9%, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 2,7%, круп – на 4,7%, вершкового масла –   на 7,2%, рідкого обробленого молока – на 9,4%, борошна – на 14,3%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 14,6%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 30,3%, соняшникової нерафінованої олії – на 51%. Водночас зросло виробництво оселедців солоних (на 35,2%), свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 33,8%), сирів сичужних та плавлених (на 14,1%), напоїв безалкогольних (на 4%).

  У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–серпнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 8,2%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, білизни та речей постільних.

  На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 103,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 167,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 118,2%, у машинобудуванні – 125,3%.

  Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, інструментів ручних, тракторів, пожежних машин, автобусів; менше – шпалер, вогнегасників, верстатів для оброблення деревини.

  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–серпні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 95,8%.

   

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

   

  Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2017р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 103,4% до січня–серпня 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 108%, а в господарствах населення – 98,5%.

  Індекс продукції рослинництва за січень–серпень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 106,6%, у т.ч. в сільськогоспо-дарських підприємствах – 112,1%, господарствах населення – 99,6%.

  Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 287,3 тис.га, що становить 41,1% площ, посіяних під урожай поточного року і на 3,6% менше, ніж на початок вересня торік. Із зібраної площі одержано        1200,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 6,5% більше минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1102,3 тис.т (на 8,8% більше),  господарствами населення – 97,8 тис.т (на 13,9% менше).

  Середня врожайність зернових культур становила 41,8 ц з 1 га (рік тому – 37,8 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 43,7 ц    (39,3 ц), у господарствах населення – 27,9 ц (28,4 ц).

  Станом на 1 вересня поточного року всіма категоріями господарств зібрано 75,8  тис.т овочів відкритого ґрунту (90,7% до відповідної дати минулого року) та 11,8 тис.т плодів та ягід (137,9%), картоплі накопано 665,5 тис.т (96,8%).

  Індекс продукції тваринництва за січень–серпень 2017р. до січня–серпня 2016р. становив 98,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100,1%, господарствах населення – 97,2%.

  За розрахунками, на 1 вересня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 211,5 тис. голів (на 5,1% менше 1 вересня 2016р.), у т.ч. корів – 113,5 тис. (на 2,4% менше); свиней – 170,1 тис. (на 11,1% менше), овець і кіз – 45 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів –        4719,3 тис. голів (на 0,6% менше).

  У господарствах населення утримувалося 44,3% загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. 58,4% корів); 44,3% свиней, 93,8% овець і кіз та 95% птиці всіх видів.

  Господарствами всіх категорій у січні–серпні 2017р. реалізовані на забій 32,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,6% менше, ніж у січні–серпні 2016р., вироблені 375 тис.т молока (на 0,9% менше) та    215,2 млн.шт яєць (на 4,7% менше).

  Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 43,7%, молока – 56,6%, яєць – 85,4%.

  На 1 вересня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 893,1 тис.т зерна (на 5,1% більше проти              1 вересня 2016р.), у т.ч. 508,8 тис.т пшениці, 190,1 тис.т кукурудзи, 62 тис.т ячменю, 53,3 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 10,3 тис.т (на 2,7% менше, ніж рік тому).

   

  БУДІВНИЦТВО

   

  У січні–серпні 2017р. підприємства області виконали будівельні  роботи  на суму  420,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2017р. становив 127,9% проти січня–серпня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 20%, у т.ч. нежитлових будівель – на 32,6%, житлових будівель –  на 9,1%. Будівництво інженерних споруд зросло в 1,6 раза.

           Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 70,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,9% та 13,5% відповідно.

          

  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  У січні–липні 2017р. експорт товарів становив 297,7 млн.дол. США, імпорт – 245,8 млн.дол. США. Порівняно із січнем–липнем 2016р. експорт збільшився на 40,7%, імпорт  зменшився на 7,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 51,9 млн.дол. США (у січні–липні 2016р. від’ємне – 53,5 млн.дол.).

  Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 116 країн світу (з них 28 країн ЄС).

           Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 99,6 млн.дол. США, або 33,4% від загального обсягу експорту товарів (у січні–липні 2016р. – 62,9 млн.дол. США, або 29,7%), та збільшився проти січня–липня 2016р. в 1,6 раза.

           Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Литви.     Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Грузії, Молдови, Республіки, Азербайджану.

           Порівняно із січнем–липнем 2016р. суттєво зросли поставки товарів до Кореї, Республіки, Ізраїлю. Збільшився експорт товарів до Індії (у 2,5 раза), Литви та Іспанії (у 2,4 раза до кожної), Ірану, Ісламської Республіки (у 2,3 раза), Італії (у 2,1 раза), Нідерландів (у 2 рази), Російської Федерації (в 1,5 раза), Білорусі (на 49%), Єгипту (на 40,2%), Туреччини (на 25,7%), Польщі (на 12,2%), Румунії (на 3,7%), Азербайджану (на 1,5%); зменшився – до Молдови, Республіки (на 18,9%), Грузії (на 10,9%).

           У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–липнем 2016р. збільшилася частка зернових культур, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка виробів із паперу та картону, деревини й виробів із неї, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, молока та молочних продуктів, олій рослинних.

           Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 96,1 млн.дол. США, або 39,1% загального обсягу (у січні–липні 2016р. – 109,5 млн.дол., або 41,3%), та зменшився проти січня–липня 2016р. на 12,2%.

           Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Великої Британії, Австрії. 

           Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США та Індії.

  Порівняно із січнем–липнем 2016р. збільшився імпорт товарів із США (в 1,7 раза), Китаю (на 40,1%), Російської Федерації (на 17%), Нідерландів (на 4,8%), Білорусі (на 1,2%); зменшився – з Бразілії та Індії (на 33% з кожної), Великої Британії (на 28%), Німеччини (на 23,4%), Італії (на 12,7%), Польщі (на 8,5%), Австрії (5,4%).

           У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка зернових культур, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів із них, мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону. Зменшилася частка готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 1 липня 2017р. становив 384,4 млн.дол., та в розрахунку на одну особу населення склав 373 дол. США.

  Інвестиції надійшли з 39 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 367,6 млн.дол. (95,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 16,8 млн.дол. (4,4%).

  До основних країн-інвесторів, на які припадає 95,3% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія, Польща, Кіпр, Нідерланди, Туреччина, Латвія, Вірґінські Острови (Брит.). 

  На промислових підприємствах області зосереджено 93,9% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  – 3%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,3%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,7%, в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,6%.

   

  ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

   

  Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 9786,8 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–серпнем 2016р. склав 103,1%.

  Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 6322,2 млн.грн, у серпні 2017р. – 858,4 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 102%.

   

  ТРАНСПОРТ

   

  У січні–серпні 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 548,1 млн.ткм, або 122,2% від обсягу січня–серпня 2016р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено  909,5 тис.т вантажів, що становить 97,8% від обсягу січня–серпня 2016р.

  У січні–серпні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 526 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 61165,3 тис. пасажирів, що становить, відповідно, 100,3% та 110,8% від обсягу січня–серпня 2016р.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися  30630,3 тис. пасажирів, що становить 98,3% рівня січня–серпня 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 11,8%.

  Міським електротранспортом перевезено 30519,5 тис. пасажирів, що             на 27,1%  більше, ніж у січні–серпні 2016р.

  Послугами річкового транспорту з початку року скористалися  15,5 тис. пасажирів, що на 8,8% менше, ніж у січні–серпні 2016р. Обсяг виконаного   пасажирообороту становив 0,2 млн.пас.км (89,1%).

    

  Головне управління статистики

  у Чернігівській області

  *************************************************

  До Всеукраїнського дня бібліотек

            За адміністративними даними на кінець 2016р. інформаційну та просвітницьку діяльність в області здійснювали 725 бібліотек, з них 38 – бібліотеки для дітей та одна – для юнацтва. Бібліотечний фонд налічував майже 9,6 млн. примірників, або 9 книжок на одного жителя області. На 52% він був представлений російськомовним виданнями та на 48% – україномовними. За минулий рік фонди бібліотек поповнилися на 91 тис. примірників.

            Упродовж року послугами бібліотек скористалися 528 тис. читачів, з них 31 тис. – діти до 18 років. Кожному з користувачів у середньому було видано
  20 книжок або журналів. Роботу бібліотек забезпечували 1,2 тис. працівників. 

  До Міжнародного Дня людей похилого віку

  З ініціативи Організації Об’єднаних Націй 1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний День людей похилого віку.

  На початок 2017р. 197 тис. населення Чернігівщини було у віці 65 років і старше. Кожен п’ятий житель області є «людиною похилого віку» (в Україні – 16%). Серед них дві третини – жінки. У сільській місцевості кожному четвертому виповнилося 65 років і більше, а в міських поселеннях – кожному сьомому. Найчисельнішою є вікова група 65–69 років (32%).

  Найбільша частка жителів поважного віку в Ніжинському районі (27%), а найменша в м.Ніжині (14%).

  За оцінкою, кількість довгожителів, яким виповнилося 100 і більше років, в області наближається до двох сотень, із них три чверті – жінки. Майже кожен третій довгожитель проживає в обласному центрі.

  Назад

   

  01 Лютого 2018 15:32
  29 Січня 2018 16:14
  25 Січня 2018 12:47
  25 Січня 2018 10:30
  25 Січня 2018 09:03
  15 Січня 2018 15:14
  05 Січня 2018 09:58
  20 Грудня 2017 08:45
  07 Грудня 2017 14:14
  17 Листопада 2017 09:06

  Як Ви оцінюєте Президентські реформи?