Сосницька РДА
  Анонси  Інформація, що має суспільно-політичний інтерес

  Назад

  Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин,

  не вирішення яких має підстави для реєстрації

  Національною службою посередництва і примирення

  колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях:

  Встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у т.ч.щодо:

  - нормування і оплати праці;

  - умов і охорони праці;

  - регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;

  - забезпечення продуктивної зайнятості;

  - поділу і кооперації праці;

  - організації та обслуговування робочих місць;

  - організації підбору персоналу та його розвитку;

  - соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

  - комунально-побутового обслуговування;

  - санітарно-побутового обслуговування;

  - медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

  - організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;

  - участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;

  - участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

  - в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

  Укладення або зміни колективного договору, угоди:

  -укладення колективного договору, угоди;

  - внесення змін до колективного договору, угоди

  Виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень:

  • на виробничому рівні:

  - виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;

  - виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці , встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) з них:

  - щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати

  - виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

  - виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;

  - виконання положень колективного договору про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

  - виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;

  - виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

  - виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;

  - виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

  - виконання положень колективного договору про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

  - виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

  - виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

  - виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

  -з інших питань, передбачених колективним договором;

  • на територіальному рівні:

  - виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;

  - виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

  - виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

  - виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;

  - виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

  - виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;

  -з інших питань регіональної угоди;

  IV. Невиконання вимог законодавства про працю, в т.ч. з питань:

  - гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;

  - забезпечення зайнятості звільнених працівників;

  - регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

  - нормування і оплати праці;

  - гарантій і компенсацій (пільг);

  - охорони праці, в т.ч. щодо:

  - відшкодування в установленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;

  - гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;

  - гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;

  - надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

  - гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

  - забезпечення державного соціального страхування;

  -з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю

  З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

  У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

  Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909; тел.: 77-62-77.

  Назад


  09 Жовтня 2017 12:47
  26 Вересня 2017 14:46
  25 Вересня 2017 10:37
  22 Вересня 2017 16:49
  20 Вересня 2017 08:00
  19 Вересня 2017 15:22
  08 Вересня 2017 11:17
  03 Серпня 2017 11:18
  02 Серпня 2017 15:00
  11 Липня 2017 17:02
  23 Червня 2017 09:05
  22 Червня 2017 08:00

  Як Ви оцінюєте Президентські реформи?